Om de website voor onze bezoekers te kunnen optimaliseren willen we gebruik maken van cookies. JA, ik sta cookies toe meer informatie

Informatie voor behandelaren

De inhoud van deze pagina is aangeleverd door de leden van het LKPZ. Dit zijn BIG geregistreerde professionals, in het algemeen werkzaam met zwangere of recent bevallen vrouwen, hun partners en jonge kinderen. Mocht u desondanks onjuistheden aantreffen of over meer recente informatie beschikken op een van onderstaande gebieden, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

LKPZ Basiscursus Zwangerschap & Psychiatrie

Informatie basiscursus | 23 november 2018 >

Mind2Care

Nieuwsbrief mei 2018 >

informatie Mind2Care >

Mind2Care website >


    meer >>

Lid worden van LPKZ

Meer informatie en aanmelding >

Symposia

Nieuw overzicht symposia >

LKPZ Basiscursus Zwangerschap & Psychiatrie 2018 (23 november) >

IAWMH 2019 in Parijs (5-8 maart) >


    meer >>

In de media

Communicatie cruciaal bij bevalling >

Wat nou roze wolk? Interview AD >

Perinatale psychopathologie; interview Nataal >


    meer >>

Vragenlijsten

EPDS >

TES B bevalling >

W-DEQ A >


    meer >>

Wetenschap

Overzicht Nederlandse studies zwangerschap en psychiatrie >

Nieuwsbrief commissie Wetenschap (september 2016) >

Publicaties

Stress en zwangerschap (voor leden) >

Management of maternal distress (voor leden) >

PTSS na de bevalling (review) (voor leden) >


    meer >>

Afgeronde studies

.
    meer >>

Studieprotocollen

Studieprotocol MamaKits Online (voor leden) >

Mindfulness-Based Childbirth and Parenting (MBCP) for pregnant women with a high level of fear of childbirth and their partners (voor leden) >

Lopend Onderzoek

Stop or Go studie (effecten afbouw SSRI’s tijdens de zwangerschap) >

SLEEPREG-BD/NP3-studie >

EURAP onderzoek >

Peripartum behandelplannen

Peripartum behandelplan algemeen (voor leden) >

Peripartum behandelplan postpartum psychose (voor leden) >

Medicatie

Protocol psychofarmaca rondom de zwangerschap >

Multidisciplinaire richtlijn SSRI zwangerschap en lactatie >

Multidisciplinaire richtlijn benzodiazen zwangerschap en lactatie >


    meer >>

Middelengebruik

E-learning alcoholgebruik en FAS >

GHB-verslaving en POP-poli >

Drang en dwang bij verslaafde zwangere vrouwen: een ethische handreiking >


    meer >>

Opinie

Strijd tegen kindermishandeling >

Oproepen

I’ve changed my mind study >

SLEEPREG-BD/NP3-studie >

NP3-studie >


    meer >>

Juridische aspecten

VOTS perinataal, voor wie is dat goed ? >

Samenwerkingsinitiatieven

Screening psychopathologie >

Boeken

Perfecte bevallingen bestaan niet - Diana Koster >

Handboek Psychiatrie en Zwangerschap >

Biochemistry of prenatal alcohol exposure >


    meer >>

Links

Beroepsverenigingen en Werkgroepen >

ISPOG >

Marcé Society >


    meer >>

LKPZ jaarverslagen

Jaarverslag 2014 (voor leden) >

Jaarverslag 2013 (voor leden) >

Jaarverslag 2012 (voor leden) >


    meer >>

Notulen ALV

LKPZ ledenvergadering 2 juni 2017 (voor leden) >

ALV 13-12-2013 (voor leden) >

ALV 20-09-2012 (voor leden) >


    meer >>

Statuten

Statuten Vereniging LKPZ (voor leden) >

Huishoudelijk reglement Vereniging LKPZ (voor leden) >

Lustrumsymposium 2015

Evidence based perinatal mental health care (voor leden) >

screening en zorgtoeleiding kwetsbare zwangeren (voor leden) >

Mentaliseren bij borderline persoonlijkheid (voor leden) >


    meer >>

LKPZ/Veilige kribbe 2013

Twitteroverzicht LKPZ/Veilige Kribbe IV symposium 13-12-2013 >

Programma met actiepunten >

Congresbundel (voor leden) >


    meer >>

LKPZ symposium 2012

Richtlijn SSRI (voor leden) >

Teratologie Informatie Service (TIS) (voor leden) >

Preventie postpartum psychose (voor leden) >


    meer >>

LKPZ/Veilige kribbe 2011

Rotterdamse ketenaanpak (voor leden) >

Drang en dwang (voor leden) >

Prenatal cannabis exposure (voor leden) >


    meer >>

Voorjaarscongres 2011

Psychofarmaca (voor leden) >

GyPsy screen-and-treat tool (voor leden) >

Bemoeizorg bij (on)geborene (voor leden) >


    meer >>

LKPZ symposium 2010

Filmimpressie LKPZ symposium >

Recensie Tijdschrift voor Verloskundigen >

Zwangerschap en suicide (voor leden) >


    meer >>