Om de website voor onze bezoekers te kunnen optimaliseren willen we gebruik maken van cookies. JA, ik sta cookies toe meer informatie

Nieuwsbrief commissie Wetenschap (september 2016)

Beste LKPZ-leden,

 

In 2016 is er een officiële commissie Wetenschap opgericht binnen de LKPZ. Deze heeft o.a. de taken om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van psychiatrie en zwangerschap in Nederland te inventariseren, coördineren en af te stemmen.

 

Door middel van deze nieuwsbrief willen we graag alle LKPZ-leden op de hoogte stellen wat er leeft op het gebied van wetenschap. Vragen of opmerkingen over de commissie of de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@lkpz.nl

 

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van

- binnen- en buitenlandse symposia

- lopende Nederlandse studies

op het gebied van psychiatrie en zwangerschap

 

Namens de commissie wetenschap,

dr. Veerle Bergink, psychiater Erasmus MC

dr. Hilmar Bijma, gynaecoloog-perinatoloog Erasmus MC

drs. Sascha Kats, psychiater Indigo Rijnmond, en Praktijk voor Zwangerschap en Psychiatrie

dr. Arijaan Valkenburg, gynaecoloog-perinatoloog VUMc

dr. Claire Stramrood, gynaecoloog in opleiding UMC Utrecht (namens het LKPZ bestuur)

 

 

SYMPOSIA, CURSUSSEN, CONGRESSEN

 

British Society for Psychosomatic Obstetrics Gynecology and Andrology

14 oktober 2016 (Sheffield, UK)

Annual scientific meeting

www.bspoga.org

 

NVOG werkgroep Klinische Verloskunde

2 december 2016

Thema symposium kwetsbare zwangeren

 

Talmor symposium

8 maart 2017

Thema : 'Een goede start voor elk gezin' 

www.talmor.nl

 

Academie voor Psychosomatiek in de Obstetrie en de Gynaecologie

16 en 17 maart 2017 (Noordwijkerhout)

2-daagse cursus voor AIOS en gynaecologen. Verloskundigen, seksuologen en fertiliteitsartsen van harte welkom

www.wpog.nl/apog

 

Zwangerschap en Mental Health

23 maart 2017 (Ede)

22e Obstetric Medicine symposium georganiseerd door SCEM

www.scem.nl

 

World Congress on Women’s Mental Health

6-9 maart 2017 (Dublin, Ierland)

‘Rights, resilience, recovery’

www.iawmh2017.org

 

DOCUMENTAIRE

Roze wolk, over postpartum depressie

26 september 2016,  21:00h, NPO2

http://www.vpro.nl/programmas/2doc/2016/roze-wolk

www.rozewolkdefilm.nl

dr. Mijke Lambregtse - van den Berg van het LKPZ over postpartum depressie: http://www.2doc.nl/nieuws/artikelen/binnenland/2016/interview-peripartum-depressie.htm

 

 

ONDERZOEK

We zijn zeer verheugd te constateren dat er veel onderzoek wordt gedaan op het gebied van psychiatrie en zwangerschap in Nederland.

Graag geven we u een actueel overzicht van de lopende onderzoeken, 18 in totaal.

 

Als er een studie mist, of u een studie gestart bent die nog niet op de lijst staat, zou u dan contact willen opnemen met Sascha Kats. Emailadres: kats.psy@gmail.com.

 

De lopende onderzoeken betreffen (in alfabetische volgorde):

 

1. Naam studie

Activiteit in het brein tijdens en na kraambed psychose (onderdeel OPPER studie)

Kliniek

Erasmus MC Rotterdam

Contactperso(o)n(en)

Janneke Gilden, Veerle Bergink

Contactgegevens

E-mailadres: J.Gilden@erasmusmc.nl

Website

http://www.psych.nl/disorders.html

Beschrijving

In dit project wordt de hersenstructuur en de hersenactiviteit onderzocht tijdens de periode van acute verwardheid en na herstel bij vrouwen bekend met een postpartum psychose.

   

2. Naam studie

DAPPER-studie

Kliniek

Erasmus MC Rotterdam

Contactperso(o)n(en)

Leontien Ravensteyn, Mijke Lambregtse-van den Berg

Contactgegevens

E-mailadres: l.vanravesteyn@erasmusmc.nl

Website

http://www.erasmusmc.nl/zwangerschapspsychiatrie/onderzoek/4612226/

Beschrijving

Effectiviteit van de dagbehandeling voor zwangere vrouwen met psychopathologie.

N.B. Het is niet meer mogelijk om patiënten aan te melden.

   

3. Naam studie

Detecting depressive and anxiety symptoms in pregnancy and their influence on pregnancy outcome and  consumption of care

Kliniek

VU Medisch Centrum en OLVG-West

Contactperso(o)n(en)

Adriaan Honig, Hansje Heller, Christianne de Groot

Contactgegevens

Tel. nr.: 020-4440196; E-mailadres: hm.heller@vumc.nl

Beschrijving

Detecting depressive and anxiety symptoms in pregnancy and their influence on pregnancy outcome and consumption of care

Onderzoek naar depressieve en angstsymptomen in de zwangerschap en de invloed daarvan op zwangerschapsuitkomst en zorgconsumptie

Betreft een prospectief cohortonderzoek onder vrouwen die zich melden op de poliklinieken verloskunde van het VUmc en het SLAZ, hetgeen wordt gedaan middels vragenlijsten en dossieronderzoek.

   

4. Naam studie

HAPPY studie

Kliniek

Universiteit Tilburg, Maxima Medisch Centrum Veldhoven, Academie Verloskunde Maastricht

Contactperso(o)n(en)

Victor Pop, Carola Lavrijssen- Boerekamp, Sophie Truijens

Contactgegevens

E-mailadres van de HAPPY-studie: happystudie@gmail.com                                Carola Lavrijssen-Boerekamp:  carola.boerekamp@gmail.com                      Sophie Truijens:  s.truijens@mmc.nl

Website

https://happystudie.wordpress.com/contact/

Beschrijving

HAPPY staat voor: Holistic Approach to Pregnancy & first Postpartum Year, hetgeen betekent: algemeen welbevinden in de zwangerschap en de periode na de bevalling. Door middel van (digitale) vragenlijsten en bloedonderzoek wordt getracht om inzicht te krijgen in  de complexe factoren die leiden tot (on)welbevinden na de bevalling.

   

5. Naam studie

Identification of PArents in Distress. IPAD studie.

Kliniek

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) te Amsterdam

Contactperso(o)n(en)

Mariëlle van Pampus, Minouk van Steijn

Contactgegevens

Tel. nr: 06 1729 8900

E-mailadres: info@capture-group.nl

Website

www.capture-group.nl

Beschrijving

Multicenter onderzoek in de regio Amsterdam.

Het betreft een prospectieve evaluatie in 2e en 3e lijns zorginstellingen naar het vóórkomen van posttraumatische stress stoornis (PTSS), na ernstige fluxus post-partum van 2.0 liter of meer, zowel bij patiënten als bij partners.

   

6. Naam studie

Opvoeden met INCAS

Kliniek

Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam

Contactperso(o)n(en)

Vandhana Choenni, Rianne Kok, Mijke Lambregtse-van den Berg

Contactgegevens

Tel. nr.: 06-412 336 52 

E-mailadres:  incas.kjjp@erasmusmc.nl of m.choenni@erasmusmc.nl

Website

http://www.erasmusmc.nl/zwangerschapspsychiatrie/onderzoek/4612226/

Beschrijving

Inhoud:Het primaire doel van Opvoeden met INCAS is de validering van de Infant Caregiving Assessment Scales (INCAS). Dit is een gestructureerde observatieprocedure, waarbij moeders en hun baby thuis worden geobserveerd tijdens dagelijkse verzorgingsmomenten, zoals het bad en een voeding.

N.B. Het is niet meer mogelijk om patiënten aan te melden.

   

7. Naam studie

Increased  postpartum haemorrhage is possibly not only related  to serotonergic drugs but also to the underlying psychiatric disorder: a matched pair analysis

Kliniek

OLVG-West en OLVG-Oost, VU Medisch Centrum Amsterdam

Contactperso(o)n(en)

Adriaan Honig, Hansje Heller, Fedde Scheele

Contactgegevens

Tel. nr.: 020-4440196; E-mailadres: hm.heller@vumc.nl

Beschrijving

Aantonen van een al dan niet verband tussen het gebruik van antidepressiva en verhoogd bloedverlies postpartum.

Het betreft een observationeel onderzoek waarbij het bloedverlies van 578 vrouwen van de POP poli van het OLVG, die antidepressiva hebben gebruikt werd vergeleken met PRNdata van vrouwen die (vermoedelijk) geen antidepressiva hadden gebruikt. Hierbij werd 1 vrouw uit de indexgroep gematcht met 5 vrouwen uit de controlepopulatie. Hetzelfde vond plaats met  een groep van 50 vrouwen die alleen andere psychofarmaca hadden gebruikt.

   

8. Naam studie

I’ve changed my mind

Kliniek

Universiteit Van Amsterdam

Contactperso(o)n(en)

Irena Veringa

Contactgegevens

Tel. nr.: 06 531 841 97

E-mailadres: info@mbcpmidwife.nl

Website

http://www.mbcpmidwife.nl/site/

Beschrijving

Dit project bestaat uit twee wetenschappelijke studies:

Studie 1betreft de validatie van de nieuw ontworpen Perinatale Catastrofale Overtuigingen Schaal (PCOS). Deze vragenlijst meet de angstopwekkende gedachten ten aanzien van de zwangerschap, de aankomende bevalling en de periode daarna.

Studie 2 betreft onderzoek naar de effecten van het op Mindfulness Gebaseerde Bevalling en Ouderschap (MBCP) programma en het Baringsangst Consultatie (BC) programma voor angstige zwangere vrouwen met hun partners. 

   

9. Naam studie

Bright up! Lichttherapie bij depressieve klachten tijdens de zwangerschap 

Kliniek

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Contactperso(o)n(en)

Babette Bais, Astrid Kamperman, Mijke Lambregtse-van den Berg

Contactgegevens

E-mailadres: b.bais@erasmusmc.nl

Website

http://www.erasmusmc.nl/corp_home/corp_news-center/2015/2015-02/zwangerschapsdepressie.belicht/

Beschrijving

Dit vier jarige onderzoek meet de effecten van lichttherapie op de kwaliteit van slaap, hormoonhuishouding en de bevalling bij vrouwen die bekend zijn met een zwangerschapsdepressie. Het unieke aan deze studie is dat de uitkomsten vervolgens gerelateerd zullen worden aan de ontwikkeling van het kind.

   

10. Naam studie

Mamakits Online

Kliniek

VU Medisch Centrum te Amsterdam en GGZ inGeest te Amsterdam

Contactperso(o)n(en)

Adriaan Honig, Hansje Heller

Contactgegevens

Tel. nr.: 020- 788 5680 of 020-4440196
E-mailadres: onderzoek@mamakits.nlof hm.heller@vumc.nl

Website

http://www.mamakits.nl/onderzoek/

Beschrijving

Dit (kosten)effectiviteitsonderzoek betreft een online interventie gebaseerd op problem-solving treatment (Mamakits) voor zwangere vrouwen met depressieve of angstklachten.

   

11. Naam studie

NP3 studie

Kliniek

Erasmus MC Rotterdam

Contactperso(o)n(en)

Richard Wesseloo en Veerle Bergink

Contactgegevens

Tel. nr. : 010-70 32 349 / 010-70 40 139 

E-mailadres:  r.wesseloo@erasmusmc.nl

Website

http://www.psych.nl/aboutdisorders/np3_studie.html

Beschrijving

Het primaire doel van de studie is onderzoek bij vrouwen met een bipolaire stoornis of een post partum psychose in de voorgeschiedenis naar psychiatrische terugval peripartum, in samenhang met het profylactische medicatiebeleid. De secundaire doelen van de studie zijn onderzoek naar obstetrische complicaties en neonatale uitkomsten in relatie tot psychofarmaca gebruik.

   

12. Naam studie

Onderzoeksprogramma Postpartum Psychose ErasmusMC Rotterdam (OPPER)

Kliniek

Erasmus MC Rotterdam

Contactperso(o)n(en)

Nicola Westerbeek, Janneke Gilden, Veerle Bergink

Contactgegevens

E-mailadres: opper@erasmusmc.nl

Website

http://www.psych.nl/disorders.html

Beschrijving

In dit onderzoek worden voorspellende factoren onderzocht voor het beloop bij vrouwen met een postpartum psychose. Afhankelijk van de uitkomsten om hebben bepaalde groepen vrouwen minder langdurig medicatie nodig.

   

13. Naam studie

Optimum-studie

Obstetrical PTSD in Multiparae, and Maternal Fear of Childbirth

Kliniek

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) te Amsterdam

Contactperso(o)n(en)

Mariëlle van Pampus, Melanie Baas

Contactgegevens

Tel. nr.: 06-172 989 00 

E-mailadres: optimum@olvg.nl

Website

www.capture-group.nl

Beschrijving

De OptiMUM-studie onderzoekt EMDR-therapie voor de posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en bevallingsangst bij zwangere vrouwen.

   

14. Naam studie

prREGnant:

Long term neurodevelopmental consequences of intrauterine medication exposure

Kliniek

Teratologie Informatie Service (TIS)

Contactperso(o)n(en)

Saskia Vorstenbosch en Agnes Kant

Contactgegevens

Tel. nr.: 073-646 97 00

E-mailadres: info@pregnant.nl

Website

www.pregnant.nl

Beschrijving

pREGnant is een nationaal zwangerschapsregister dat informatie over het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap en borstvoeding verzamelt. Dit register verzamelt deze gegevens met als doel de kennis over de mogelijke effecten te vergroten. Hiermee wordt meer inzicht verworven in het verantwoord gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap.

   

15. Naam studie

SLEEPREG-BD

Kliniek

VU Medisch Centrum te Amsterdam, Dimence te Deventer, en Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBis)

Contactperso(o)n(en)

Anja Stevens en Tanja van Dijk

Contactgegevens

Tel. nr.: 06-129 692 03 (Anja) en 0546-684198 (Tanja)

E-mailadres: : sleepregbd@dimence.nl   of

a.stevens@dimence.nl

Website

www.dimence.nl/sleepregbd

http://centrumbipolairestoornissen.dimence.nl/content/sleepreg-bd

Beschrijving

In dit onderzoek wordt gekeken naar de invloed van slaapverstoring op postpartum psychopathologie bij vrouwen met een bipolaire stoornis of een postpartum psychose in de voorgeschiedenis en of slaapverstoring tijdens de zwangerschap en in de periode rondom de bevalling een voorspeller is voor het ontstaan van depressieve, (hypo)manische of psychotische verschijnselen in de periode na de bevalling.

   

16. Naam studie

Stop or Go?  Stoppen of doorgaan met antidepressiva tijdens de zwangerschap

Kliniek

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Contactperso(o)n(en)

Nina Molenaar, Marlies Brouwer en Mijke Lambregtse-van den Berg

Contactgegevens

Tel.nr.: 06 498 449 50   (Nina) of 06-390 154 19 (Marlies)

E-mailadres van de Stop or Go studie: stoporgo@erasmusmc.nl

E-mailadres:  n.m.molenaar@erasmusmc.nl of m.e.brouwer@uu.nl

Website

http://stoporgostudie.nl/

Beschrijving

Dit onderzoek is gericht op de vraag of een terugvalpreventietraining in combinatie met het begeleid afbouwen van antidepressiva tijdens de zwangerschap ten minste even veilig als het continueren van antidepressiva, voor zowel moeder als kind.

   

17. Naam studie

TEACH

Traumatic Events Associated with Childbirth

Kliniek

UMC Utrecht / Radboudumc Nijmegen 

Contactperso(o)n(en)

Claire Stramrood  en Martine Hollander

Contactgegevens

Tel. nr.: 06-272 169 69

E-mailadres: info@traumatische bevalling.nl

Website

www.traumatischebevalling.nl

Beschrijving

Doel van dit onderzoek is te inventariseren onder vrouwen die een traumatische bevallingservaring hebben gehad hoe zij denken dat dit voorkomen had kunnen worden.

N.B. Het is niet meer mogelijk om patiënten aan te melden.

   

18. Naam studie

 Treatment of severe fear of childbirth with haptotherapy

Kliniek

Universiteit van Tilburg 

Contactperso(o)n(en)

Gert Klabbers

Contactgegevens

Tel. nr.: 055-5760004

E-mailadres: praktijk@gertklabbers.nl

Website

www.bevallingsbeleving.nl

Beschrijving

Doel van dit onderzoek is te inventariseren wat haptotherapie kan betekenen voor vrouwen die angst voor de bevalling hebben

N.B. Het is niet meer mogelijk om patiënten aan te melden.

 

 

 

< terug