Om de website voor onze bezoekers te kunnen optimaliseren willen we gebruik maken van cookies. JA, ik sta cookies toe meer informatie

Criteria aanvragen financiƫle ondersteuning

Het LKPZ heeft (bescheiden) financiële middelen om initiatieven binnen het aandachtsgebied Psychiatrie & Zwangerschap te ondersteunen.

 

Om voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen zijn een aantal voorwaarden opgesteld:

 • De reikwijdte van het initiatief moet binnen de doelstellingen van het LKPZ liggen: “het verstrekken van informatie over zwangerschap en psychiatrie, het bevorderen van onderzoek naar zwangerschap en psychiatrie en verspreiding van voorlichtingsmateriaal onder hulpverleners en patiënten betreffende de vereniging” (statuten LKPZ, 2009)
 • Het onderwerp moet maatschappelijke relevantie hebben
 • Bij voorkeur dient het initiatief een vertaling van wetenschappelijke resultaten naar de klinische praktijk
 • Indien er een onderzoek gedaan of een presentatie gehouden wordt dient het resultaat in de vorm van een verslag aangeleverd te worden ter publicatie op de website van het LKPZ
 • Bij elke uiting van het initiatief moet het LKPZ genoemd of het logo getoond worden.
 • De indiener verplicht zich om resultaten of voortgang aan het bestuur van het LKPZ terug te koppelen
 • De indiening geschiedt door gebruik te maken van een aanvraagformulier zie format

 

 

Procedure

 • Maximaal uit te keren bedrag is €1000.-
 • 2 keer per jaar vindt de beoordeling van de ingediende verzoeken plaats
 • Per kalenderjaar worden de deadlines voor indienen vermeld op de site van het LKPZ
 • Het bestuur van het LKPZ bepaald per kalenderjaar hoeveel geld er beschikbaar gesteld wordt
 • Het bestuur benoemd per kalenderjaar een beoordelingscommissie
 • De commissie besluit op basis van bovengenoemde criteria alle aanvragen.
 • Indien het gereserveerde bedrag bij de eerste ronde (voorjaar) niet volledig gebruikt wordt, gaat het resterende bedrag mee naar de tweede ronde (najaar).
 • Na het indienen en beoordelen van de aanvragen ontvangen alle inzenders een kort bericht ongeacht goed- of afkeuring.
 • De toegekende initiatieven worden op de website van het LKPZ bekend gemaakt

 

 

< terug