Om de website voor onze bezoekers te kunnen optimaliseren willen we gebruik maken van cookies. JA, ik sta cookies toe meer informatie

Behandelcentra

 

Alkmaar | De Kiem

De Kiem

Marije Claessens-van den Wijngaard

Doelgroepomschrijving

Zwangeren (pas bevallen) ouders en hun baby, peuter en kleuter
w.b. klachten van somberheid, depressie, angst, trauma, verlies, hechting, bemoeilijkte ontwikkeling van het kind.

Behandeling

Soort voorziening(en)

Polikliniek
Wie is aanwezig bij het POP-consult
- GZ-psycholoog
- IMH-specialist
- Orthopedagoog
- Orthopedagoog generalist
- Verloskundige
- Fysiotherapeut
- Psychotherapeut

Behandelaanbod

Pre-conceptueel

Kinderwensadvies gesprek
Zwangerschapsmanagement

Behandelaanbod

Gedurende de zwangerschap

Zwangerschapsmanagement

Behandelaanbod

Postpartum

Psychologische behandeling, psychotherapie, traumaverwerking en ouder-kind behandeling

Aanmelding

Hoe aan te melden

Verwijsbrief huisarts of gemeente

Wie kan verwijzen

Huisarts
Medisch specialist, jeugdarts GGD, Centrum Jeugd en Gezin

telefoon

website

dekiem.site

Contactgegevens betrokken behandelaren

dekiem.site


Amsterdam | OLVG oost en west

OLVG oost en west

Dr. M.G. van Pampus

Doelgroepomschrijving

Voor vrouwen met kinderwens of zwangeren met een psychiatrische aandoening
- Voor vrouwen met kinderwens of zwangeren die psychofarmaca gebruiken of hier een indicatie voor hebben
- Zwangeren met psychische klachten
- (verslavingsproblematiek)
- (zwangeren met eerstelijns verwanten met een ernstige psychiatrische aandoening)


De POP poli is niet voor:
- overname van de zorg of de behandeling
- niet voor het stellen van een diagnose
- niet voor patiënten met een acute psychiatrische crisis of een (acute) psychiatrische hulpvraag: deze patiënten dienen net als niet zwangere patiënten met dergelijke problematiek verwezen te worden naar een GGZ aanbieder, of bij spoed naar de spoedeisende psychiatrie Amsterdam

Behandeling

Soort voorziening(en)

POP-poli
- Face tot face met vervolgcontacten

Wie is bij het POP-consult aanwezig:
- Gynaecoloog
- Psychiater
- Kinderarts
- (klinisch) verloskundige

Behandelaanbod

Pre-conceptueel

- Kinderwens advies gesprek
Zo ja; medicatieadvies
- Zwangerschapsmanagement
Zo ja; medicatieadvies

Behandelaanbod

Gedurende de zwangerschap

- Medicamenteuze behandeling
En adviezen mbt zwangerschap
- Zwangerschapsmanagement
En adviezen postpartum

Behandelaanbod

Postpartum

Eenmalig PP-consult (FtF)
Bevalervaring, psychische evaluatie en anticonceptie

Aanmelding

Hoe aan te melden

via zorgdomein

Wie kan verwijzen

huisarts/GGZ behandelaar
Verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk

telefoon

POP poli OLVG Oost Amsterdam,
Tel        : 020-5992349 (obstetrie)
Fax      : 020-5992413 (obstetrie)

POP poli OLVG West Amsterdam
Tel        :020-5108624 (obstetrie)
Fax      :020-5108843 (obstetrie)

website

www.POPpoli.nl

Contactgegevens betrokken behandelaren

zie website www.POPpoli.nl


Apeldoorn | Gelre ziekenhuis

Gelre ziekenhuis

Saskia Meijer, gynaecoloog

Doelgroepomschrijving

Doel POP-poli: optimaliseren en stroomlijnen van de zorg voor zwangeren en vrouwen met kinderwens, of met een psychiatrische aandoening, of met psychofarmacagebruik, of met een eerstegraadsverwante met psychiatrische problematiek, of met verslavingsproblematiek, of met ernstige psychosociale problematiek.

Behandeling

Soort voorziening(en)

Multidisciplinair spreekuur (MDS) en Multidisciplinair overleg (MDO)
kliniek Moederbaby Unit (MBU) aanwezig

Gynaecoloog
Psychiater of medisch maatschappelijk werk
Kinderarts
Verpleegkundig specialist GGz In sommige gevallen: Consultatief psychiatrisch verpleegkundig (CPV)

Behandelaanbod

Pre-conceptueel

Pre-conceptioneel: wordt bepaald in MDS

Behandelaanbod

Gedurende de zwangerschap

Gedurende de zwangerschap : via MDS

Behandelaanbod

Postpartum

Eenmalig PP-consult (FtF): ja , twee mnd pp. KA en CPVér of MMW
Eenmalig telefonisch consult: 1-meerdere x afh van zorgtraject via MMW of CPVér
Meerdere consulten indien nodig: ja

Aanmelding

Hoe aan te melden

Aanmelding verloopt via polikliniek gynaecologie, daar vindt triage plaats voor het multidisciplinair spreekuur (Met psychiater of met medisch maatschappelijk werk)

Wie kan verwijzen

Verloskundige
Huisarts
Psychiaters
Overige namelijk: gynaecoloog, fertiliteitsarts, andere (GGZ) instelling, ander ziekenhuis

telefoon

https://www.gelreziekenhuizen.nl/POP-poli.html

website

https://www.gelreziekenhuizen.nl/POP-poli.html

Contactgegevens betrokken behandelaren

Gynaecologen: S Meijer, Paarlberg
Kinderartsen: DJ Pot, A Hafkamp, A Robroch, J Vlietman
Psychiaters: B Geerdinck en G Duisterwinkel
Psychologen: E Mintjes en W Strikkers


Apeldoorn | Therapiecentrum

Therapiecentrum

Gert Klabbers

Doelgroepomschrijving

Zwangeren met angst voor de bevalling.

Indicatie vindt plaats op basis van een zogenoemd ‘Zorgpad Bevallingsangst’ dat is ontwikkeld door de ‘Werkgroep Ketenzorg voor Zwangeren met Angst voor de Bevalling’ (KZAB). De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de disciplines Gynaecologie en de POP-poli, Verloskunde, Haptotherapie en Psychologie.

Behandeling

Soort voorziening(en)

Het Therapiecentrum maakt deel uit van het Transmuraal Multidisciplinair Samenwerkingsverband voor Zwangeren met Angst voor de Bevalling in Apeldoorn en heeft speciaal voor deze doelgroep een specifiek haptotherapeutisch aanbod ontwikkeld voor angstreductie op basis van een evidence based richtlijn. Indien mogelijk wordt de partner actief bij de behandeling betrokken.

Behandelaanbod

Pre-conceptueel

Behandelaanbod

Gedurende de zwangerschap

Behandelaanbod

Postpartum

Aanmelding

Hoe aan te melden

Patiënten kunnen op eigen initiatief zelf rechtstreeks contact opnemen met het Therapiecentrum om een afspraak te maken en/of zij kunnen verwezen worden door de Huisarts, Verloskundige, Gynaecoloog, Psycholoog en Psychiater.

Wie kan verwijzen

telefoon

website

https://www.gertklabbers.nl

Contactgegevens betrokken behandelaren

Therapiecentrum Ietje Kooistraweg 25, 7311 GZ Apeldoorn.
Tel.: 055-5760004
e-mail: praktijk@gertklabbers.nl

Contactpersoon: dhr. dr. Gert A. Klabbers, GZ-Haptotherapeut, Haptonomisch Zwangerschapsbegeleider en Fysiotherapeut.


Deventer , Almelo | Dimence SCBS Psychiatrie & Zwangerschap

Dimence SCBS Psychiatrie & Zwangerschap

Bart Geerling, verpleegkundig specialist ggz en teamleider b.geerling@dimence.nl

Doelgroepomschrijving

SCBS Psychiatrie en Zwangerschap is er voor alle vrouwen met psychiatrische klachten die zwanger zijn of een kinderwens hebben. Geen enkele zwangerschap is geheel zonder risico’s voor moeder en kind. Maar wanneer er sprake is van psychiatrische problemen kan dit risico groter zijn. Binnen SCBS Psychiatrie en Zwangerschap wordt advies, behandeling en begeleiding gegeven. Tijdens de kinderwensperiode vindt dit plaats binnen de Kinderwenspoli. Bent u zwanger? Dan biedt de poli Psychiatrie en Zwangerschap begeleiding tot 3 maanden na de bevalling.

Behandeling

Soort voorziening(en)

Polikliniek

Behandelaanbod

Pre-conceptueel

Pre-conceptueel
Kinderwens advies gesprek
De Kinderwenspoli is een onderdeel van de poli Psychiatrie en Zwangerschap van het SCBS. De Kinderwenspoli informeert over en begeleidt u bij de keuze voor een zwangerschap en het daaropvolgende proces. Vragen over risico’s, erfelijkheid en medicatie worden besproken. Het besluit om wel of niet zwanger te worden, maakt u natuurlijk zelf. Verder informeert de poli over voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen om de risico’s voor zowel moeder als kind in de zwangerschap en na de bevalling zo klein mogelijk te houden

Behandelaanbod

Gedurende de zwangerschap

Medicamenteuze behandeling
Zwangerschapsmanagement
Voorbereiding op de bevalling en de eerste periode na de zwangerschap is van groot belang. Een zwangerschapsplan vormt een gedegen voorbereiding op de periode van zwangerschap, bevalling en de periode na de bevalling. Dit plan wordt vanzelfsprekend samen met patiënte én haar partner/naastbetrokkene opgesteld. In het zwangerschapsplan worden alle risico’s, beschermende en beïnvloedende factoren in kaart gebracht en worden passende oplossingen en acties beschreven.
De poli Psychiatrie en Zwangerschap van het SCBS werkt nauw samen met andere zorgverleners rondom de zwangerschap. Zo kunt u snel worden doorverwezen als dat nodig is. De poli Psychiatrie en Zwangerschap biedt begeleiding tot 3 maanden na de bevalling.

Overige behandelmogelijkheden
Specialistische psychologische behandeling
Deeltijdgroep; Zwanger en Dan?
Partnergroep

Behandelaanbod

Postpartum

Meerdere consulten indien nodig
maximale duur PP en korte toelichting Behandeling en begeleiding tot drie maanden postpartum
Deeltijdgroep; Bevallen en Dan?

Aanmelding

Hoe aan te melden

Per mail naar b.geerling@dimence.nl of secretariaatscbs@dimence.nl

Wie kan verwijzen

Huisarts
Psychiaters
Overige namelijk: artikel 14 specialisten

telefoon

0546-684179

website

https://centrumbipolairestoornissen.dimence.nl/over-scbs-psychiatrie-en-zwangerschap

Contactgegevens betrokken behandelaren

SCBS Psychiatrie & Zwangerschap
Pikeursbaan 3
7411 GT Deventer
Postbus 398
7600 AJ Almelo

Just Wernand, psychiater
Marjanne Lamberts-Verlaan, Gz-psycholoog
Hanneke Verboom, verpleegkundig specialist ggz
José van der Kooij, verpleegkundig specialist ggz
Bart Geerling, verpleegkundig specialist ggz, teamleider


Drachten | Ziekenhuis Nij Smellinghe

Ziekenhuis Nij Smellinghe

B. Jenner, ziekenhuispsychiater

Doelgroepomschrijving

Vrouwen die zwanger zijn of willen worden met psychiatrische klachten, voorgeschiedenis of familiaire belasting. Tienermoeders. Vrouwen met verstandelijke beperking.

Behandeling

Soort voorziening(en)

POP-poli
• Face to face consult eenmalig
• Face to face consult met doorverwijzing
• Face tot face met vervolgcontacten
Polikliniek

Behandelaanbod

Pre-conceptueel

Pre-conceptueel • Kinderwens advies gesprek Zo ja; korte toelichting • Zwangerschapsmanagement Zo ja; korte toelichting • Overige behandmogelijkheden Zo ja; korte toelichting intensieve samenwerking regionale ketenpartners GGZ, spoedzorg, jeugdhulp, stevig ouderschap, Voorzorg, wijkteam etc

Behandelaanbod

Gedurende de zwangerschap

• Medicamenteuze behandeling Zo ja; korte toelichting psychofarmaca en zwangerschap • Zwangerschapsmanagement Zo ja; korte toelichting laagfrequente begeleiding tijdens zwangerschap • Overige behandelmogelijkheden aanspreekpunt bij spoed vragen, en oorverwijzing/samenwerking ketenpartners

Behandelaanbod

Postpartum

Eenmalig PP-consult (FtF) Zo ja; korte toelichting na bevalling daylight kraamconsult bij bevalling in ziekenhuis, altijd PP preventief belcontact ; zo nodig nazorg tot max 8 wkn PP ter monitoring stemming / zorg voor de baby consulten op de kinderafdeling mogelijk bij opname baby PP

Aanmelding

Hoe aan te melden

Wie kan verwijzen;
- Verloskundige - Huisarts - Psychiaters o Telefoonnummer, website
o Meer informatie: website
o Contactgegevens
- Betrokken behandelaren

Wie kan verwijzen

telefoon

website

Contactgegevens betrokken behandelaren

B. Jenner, ziekenhuispsychiater


Groningen | Martini Ziekenhuis

Martini Ziekenhuis

T. Broersma, psychiater

Doelgroepomschrijving

Zwangere (of- preconceptie) vrouwen met psychische / psychiatrische problemen die vragen heben over psychiatrische medicatie of psychatrische hulp tijdens de zwangerschap of kraamperiode.

Behandeling

Soort voorziening(en)

POP-poli
Face to face consult eenmalig
Face to face consult met doorverwijzing
Face to face consult met vervolgcontacten

Polikliniek

Wie is bij het POP-consult aanwezig
Gynaecoloog
Psychiater
Kinderarts

Behandelaanbod

Pre-conceptueel

kinderwens advies gesprek
Zwangerschapsmanagement

Behandelaanbod

Gedurende de zwangerschap

medicamenteuze behandeling
zwangerschapsmanagement

Behandelaanbod

Postpartum

indien bekend op de POP-poli
medicamenteuze behandeling
zwangerschapsmanagement

Aanmelding

Hoe aan te melden

Via zorgdomein of brief naar afdeling gynaecologie

Wie kan verwijzen

verloskundige
huisarts
psychiaters
Overige namelijk
andere artsen

telefoon

050-5246989

website

https://www.martiniziekenhuis.nl/bezoek-het-ziekenhuis/afdelingen/pop-polikliniek/

Contactgegevens betrokken behandelaren


Haarlem, Hoofddorp, Amstelveen En Amsterdam | Prezens MamaKits

Prezens MamaKits

Doelgroepomschrijving

Zwangere en bevallen vrouwen met emotionele en psychische klachten en hun partners

Behandeling

Soort voorziening(en)

Preventie en Basis GGZ (polikliniek)

Behandelaanbod

Pre-conceptueel

Preventie:

 • kortdurende (preventieve) begeleiding en ondersteuning (1-3 gratis gesprekken en geen verwijsbrief nodig)
 • email- en telefonische ondersteuning
 • begeleiding bij doorverwijzing naar de BGGZ of SGGZ
 • Consultatie
 • Trainingen en voorlichting over het signaleren van psychische klachten rond zwangerschap en eerste jaar moederschap

Behandelaanbod

Gedurende de zwangerschap

Basis GGZ

 • Poliklinische behandeling van vrouwen met angst-, depressieve- en ptss klachten rond zwangerschap en moederschap (psychotherapie, CGT, EMDR)
 • Groep “Als roze wolken donderen” voor vrouwen met psychische klachten na de bevalling
 • Eventueel medicamenteuze behandeling

Behandelaanbod

Postpartum

Aanmelding

Hoe aan te melden

Preventie en Basis GGZ
Per mail: mamakits@prezens.nl of telefonisch 023 – 518 7604 (Haarlem en Hoofddorp) of 088 – 788 5015 (Amsterdam en Amstelveen).
Voor de BGGZ tel: 088 – 788 5015 mail: aanmelding@ggzingeest.nl

Wie kan verwijzen

Verloskundigen, huisartsen, psychiaters, consultatiebureaus, kraamverzorgenden, POH-GGZ

telefoon

Contactpersoon:
Madeleine de Vilder (06 - 1367 1275 of m.devilder@prezens.nl)
Telefonisch: 088 – 788 5015 of per mail: mamakits@prezens.nl

website

www.ggzingeest.nl/mamakits

Contactgegevens betrokken behandelaren

Betrokken behandelaren:
Haarlem: Willemijn Tybout w.tybout@prezens.nl
Hoofddorp: Bregje Kras b.kras@prezens.nl
Amsterdam: Agaath Drost a.drost@prezens.nl


Leiden | LUMC (afdeling verloskunde/psychiatrie/neonatologie), in samenwerking met het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp, de verloskundigenpraktijken in Leiden en de GGZ Rivierduinen Leiden.

LUMC (afdeling verloskunde/psychiatrie/neonatologie), in samenwerking met het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp, de verloskundigenpraktijken in Leiden en de GGZ Rivierduinen Leiden.

EGJ Rijntjes-Jacobs

Doelgroepomschrijving

Vrouwen met kinderwens en zwangere vrouwen met (mogelijke) psychiatrische problematiek in de voorgeschiedenis of tijdens de zwangerschap, al of niet met gebruik van psychofarmaca. Zwangere vrouwen met ernstige psychosociale problematiek, baringsangst, verstandelijke beperking of afhankelijkheid van middelen.

Behandeling

Soort voorziening(en)

POP-poli in de vorm van MDO
- Papieren consult in de vorm van MDO met vast kernteam en externe betrokkenen/behandelaren. Frequentie: eenmaal per maand. Patiënte niet aanwezig tijdens MDO.
Er wordt gewerkt vanuit de visie: patiënte centraal, doen wat nodig en gewenst is en vandaaruit betrekken wie nodig zijn.

Polikliniek
- Face to face consult met vervolgcontacten bij betrokken individuele behandelaren (verloskunde, psychiatrie)

Verwijzers kunnen in overleg met patiënte en partner kiezen tussen een primair consult bij de psychiater of bij de gynaecoloog, afhankelijk van zwaartepunt. Op indicatie kan een gezamenlijk of vervolgconsult plaats vinden bij een andere specialist uit het kernteam, of patiënte kan besproken worden op het MDO van de POP-poli.
Zo nodig betrekken kinderarts-neonatoloog, maatschappelijk werk, psycholoog
Kliniek

Opnamemogelijkheid afdeling psychiatrie moeder en kind.

Wie is bij het MDO aanwezig:
Kernteam
- Gynaecoloog
- Psychiater
- Kinderarts-neonatoloog
- (Klinisch) verloskundige
- Maatschappelijk werk
- Psycholoog

Overigen: Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige GGZ Rivierduinen, vertrouwensarts Veilig Thuis
Op indicatie: (extern) betrokkenen zoals: eigen extern behandelaar, eigen eerstelijns verloskundige, Jeugd- en Gezinsteam, verslavingszorg, huisarts, fertiliteitsarts, andere behandelaren/begeleiders.

Behandelaanbod

Pre-conceptueel

Kinderwens advies gesprek
Patiënte wordt gezien op de polikliniek verloskunde of psychiatrie. Er wordt gekeken naar risico’s, aanpassing medicatie en een behandelplan opgesteld indien patiënte zwanger wordt. Zo nodig wordt patiënte besproken in het MDO.

Behandelaanbod

Gedurende de zwangerschap

Medicamenteuze behandeling
Met patiënte wordt gekeken of de huidige medicatie voortgezet of aangepast moet worden.

Zwangerschapsmanagement/begeleiding Patiënte wordt zo nodig gezien op de speciale spreekuren voor POP-poli patiënten. Indien patiënte verwezen wordt vanuit de eerste lijn wordt zo mogelijk de zwangerschapsbegeleiding voortgezet in de eerste lijn met evt. consulten in de tweede lijn
Maatschappelijk werk biedt op indicatie begeleiding tijdens de zwangerschap, voorbereiding op ouderschap, inventariseert hulpmogelijkheden en geeft hulp bij verwijzing.

Overige behandelmogelijkheden
Indien nodig kan een patiënte opgenomen worden op de afdeling psychiatrie

Behandelaanbod

Postpartum

Eenmalig PP-consult (FtF)
Indien afgesproken komt maatschappelijk werk/psychiatrie langs in het kraambed. Er wordt ook zorg gedragen door alle betrokkenen voor goede overdracht in de keten naar huis.

Aanmelding

Hoe aan te melden

LUMC:
Polikliniek Verloskunde per mail verloskunde@lumc.nl of tel. 071-5263325 (werkdagen 9-12 en 14-16 uur)
Polikliniek Psychiatrie: aanmelding via Zorgdomein of schriftelijk: Poli
Psychiatrie B1-P, LUMC, Postbus 9600, 2300 RC Leiden. Zo nodig tel. overleg tel. 071-5263785 (tel. spreekuur maandag tm donderdag 9.15-10 uur)

Alrijne ziekenhuis Leiderdorp:
- Hoe en bij wie?

Wie kan verwijzen

Verloskundige
Gynaecoloog
Huisarts
Psychiaters
Fertiliteitsarts

telefoon

website

www.geboortehuisleiden.nl

Contactgegevens betrokken behandelaren

Dr K. (Klarke) Boor, gynaecoloog-perinatoloog
Drs M. (Marieke)Veenhof, gynaecoloog-perinatoloog
G. (Godelieve) J.J. van Roosmalen, klinisch verloskundige
Drs A. (Annemarie) Sluijs, klinisch verloskundige en psycholoog
M. (Marjolijn) Meijer, klinisch verloskundige
Drs E. (Esther) G.J. Rijntjes-Jacobs, kinderarts-neonatoloog
Dr I. (Irene) M. van Vliet, psychiater, via bovengenoemd telefoonnummer of psychiatrie@lumc.nl


Nijmegen | Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, afdeling psychiatrie

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, afdeling psychiatrie

Twan Belgers, psychiater

Doelgroepomschrijving

De POP (Psychiatrie, Obstetrie, Pediatrie) -poli is een multidisciplinaire poli vanuit de vakgroepen Psychiatrie, Medische Psychologie, Gynaecologie en Kindergeneeskunde waar behandeling en diagnostiek/second opinions worden geboden aan vrouwen preconceptioneel, tijdens de zwangerschap of in de postpartum periode en met psychiatrische problematiek.

Behandeling

Soort voorziening(en)

POP-poli
- Papieren consult met doorverwijzing
- Face to face consult eenmalig
- Face to face consult met doorverwijzing
- Face tot face met vervolgcontacten

o Polikliniek
o deeltijdbehandeling
o kliniek

o Wie is bij het POP-consult aanwezig:
- Psychiater - Arts Psychiatrie - Verpleegkundig specialist GGz

Behandelaanbod

Pre-conceptueel

Kinderwens advies gesprek Zo ja; Eenmalig preconceptioneel advies is mogelijk

Behandelaanbod

Gedurende de zwangerschap

Medicamenteuze behandeling
Zo ja; Mogelijk via psychiater of arts psychiatrie
- Zwangerschapsmanagement
Zo ja; Via de gespecialiseerd verpleegkundige
- Overige behandelmogelijkheden
Zo ja; Psychotherapie (Cognitieve Gedragstherapie, EMDR) via klinisch psycholoog, Mindfulness via Mindfulnesstrainster, Ondersteuning bij sociale problemen via medisch maatschappelijk werk, korte relatietherapie/gesprekken via systeemtherapeut.

Behandelaanbod

Postpartum

Eenmalig PP-consult (FtF)
Zo ja; korte toelichting: Ja
- Eenmalig telefonisch consult
Zo ja; korte toelichting: JA
- Meerdere consulten indien nodig
Zo ja; maximale duur 6 maanden post partum. Indien zorg na deze periode nodig is worden de opties besproken en in gang gezet.

Aanmelding

Hoe aan te melden

Wie kan verwijzen

- Huisarts
- Psychiaters
- Overige namelijk: Gynaecoloog. Alle artsen. Verloskundigen via de huisarts of gynaecoloog.

telefoon

024-3658205

website

www.cwz.nl

Contactgegevens betrokken behandelaren

Meer informatie: website: www.cwz.nl/patient/polikliniekenteams/psychiatriepolikliniek/gerelateerde/aandoeningen/gerelateerd/zwangerschap-en-psychiatrischeproblemen/

Contactgegevens: Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis, Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ
Nijmegen, A 15 polikliniek psychiatrie, 024-3658205
Betrokken behandelaren: Drs. T. Belgers; Psychiater
Mw. Drs. H. Paus, Klinisch Psycholoog
Mw. C. Remij, Pop-poli-verpleegkundige
Mw. V. Bastiaanssen, Pop-poli verpleegkundige
Mw. M. Dijkhuizen, Maatschappelijk Werkster, systeemtherapeut
Mw. Dr. D. Schippers, Gynaecoloog
Mw. Dr. C. van Bijsterveldt, Gynaecoloog
Dr. B. Semmekrot, Kinderarts
Dr. R. Verlaak, Kinderarts


Nijmegen | Radboud UMC

Radboud UMC

Tamara Hagen, verpleegkundig specialist

Doelgroepomschrijving

Preconceptioneel, gedurende de zwangerschap en post partum
- Vrouwen met een kinderwens of zwangere vrouwen die:
- psychiatrische klachten hebben
- een psychiatrische voorgeschiedenis hebben
- psychiatrische medicatie gebruiken - een lichamelijke ziekte hebben met verhoogde kans op psychiatrisch ziek worden (reumatologisch, oncologisch, cardiovasculair, neurologisch, endocriene ziekten, infectieziekten)
- middelen misbruiken of afhankelijk zijn van middelen (alcohol, drugs, medicijnen)

Post partum
- Vrouwen met psychiatrische klachten die ontstaan zijn in het kraambed tot een half jaar na de bevalling.

Behandeling

Soort voorziening(en)

Behandelaanbod

Pre-conceptueel

analyse van de psychiatrische voorgeschiedenis en -behandeling
taxatie van huidig toestandsbeeld,
risicotaxatie ten aanzien van terugval in psychiatrische stoornis
inschatten van prognose en implicaties van zwangerschap en partus
pre-conceptioneel advies, waarbij met de patiënte voordelen en nadelen van starten, veranderen, stoppen of continueren van psychofarmaca wordt besproken, en behandelalternatieven worden overwogen
Hierbij staan de belangen van vrouw èn kind centraal.

Behandelaanbod

Gedurende de zwangerschap

Psychiatrische consultatie en begeleiding bij acute of electieve klinische opname op de afdeling verloskunde
Psychiatrische diagnostiek en behandeling (medicamenteus en gedragstherapeutisch)
Behandeling van psychiatrische klachten vindt plaats in nauwe samenwerking met verloskundige, huisarts en gynaecoloog, zowel in klinische als ambulante setting.

Behandelaanbod

Postpartum

Psychiatrische consultatie en begeleiding bij een klinisch kraambed op de afdeling verloskunde
Poliklinische psychiatrische consulten voor diagnostiek, behandeladvies en kortdurende behandeling tot maximaal 1 jaar post partum.

Polikliniek
- Kliniek (1 moeder- en kindbed)
- Wie is bij het POP-consult aanwezig: Psychiater bij een intake op POP psychiatrie
(klinisch) verloskundige bij een intake op POP verloskunde
Verpleegkundig specialist GGz bij een intake op POP psychiatrie

Aanmelding

Hoe aan te melden

Verwijzing en aanmelding is mogelijk door huisartsen via zorgdomein en voor medisch specialisten via de fax.

Alle aanmeldingen worden indien nodig met dr Philip van Eijndhoven (psychiater) besproken

Wie kan verwijzen

Verwijzing en aanmelding is mogelijk door huisartsen via zorgdomein en voor medisch specialisten via de fax.
Fax nr: 024-3635130.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het aanmeldbureau 024-3635130

telefoon

Telefonisch via polikliniek Psychiatrie (de POP-poli is onderdeel van het zorgprogramma stemming plus) telefoon: 024 3613513

website

Contactgegevens betrokken behandelaren

Tamara Hagen, verpleegkundig specialist 0652028132

Bezoekadres
Radboud universitair medisch centrum
Polikliniek psychiatrie, ingang oost
Reinier Postlaan 4, route 961
6500 HB Nijmegen


Rotterdam | Antes, poli Psychiatrie en Zwangerschap

Antes, poli Psychiatrie en Zwangerschap

Hanneke van Oers, klinisch psycholoog / Melisse Bais, psychiater

Doelgroepomschrijving

De polikliniek Psychiatrie en Zwangerschap van Antes, locatie Zorgboulevard te Rotterdam-Zuid, biedt advies en individuele behandeling en begeleiding aan vrouwen die bekend zijn met een psychiatrische stoornis en zwanger zijn of een kinderwens hebben. Ook vrouwen die tijdens of na de zwangerschap psychische klachten hebben gekregen, kunnen bij ons terecht.

Behandeling

Soort voorziening(en)

Polikliniek
Face to face consult eenmalig
Face to face consult met doorverwijzing
Face tot face met vervolgcontacten
Wie is bij het POP-consult aanwezig:
Poliverpleegkundige samen met Psychiater of Klinisch psycholoog

Behandelaanbod

Pre-conceptueel

Kinderwens advies gesprek
Psycho-educatie specifiek gericht op vrouwen bekend met psychiatrische klachten, of bij het gebruik van psychofarmaca.

Behandelaanbod

Gedurende de zwangerschap

* Medicamenteuze behandeling
Advies over medicatiegebruik tijdens zwangerschap en lactatie, alsmede medicamenteuze behandeling door de psychiater.
* Zwangerschapsmanagement
Steunend-structurerende behandelcontacten, opstellen bevallingsplan, aanvragen en coördineren van zorg rondom het (toekomstig) moederschap
* Overige behandelmogelijkheden
Cognitieve gedragstherapie, waaronder ook traumabehandeling (EMDR)

Behandelaanbod

Postpartum

Eenmalig PP-consult (FtF)
Specialistische diagnostiek bij klachten die samenhangen met de zwangerschap of bevalling.
Meerdere consulten indien nodig De behandeling kan bestaan uit begeleidende contacten, medicamenteuze behandeling, cognitieve gedragstherapie, EMDR, of een combinatie daarvan.
De duur van de behandeling kan variëren van een eenmalig adviserend consult tot een behandeling tijdens de zwangerschap en in het eerste jaar na de bevalling. Als meer intensieve of langer durende behandeling nodig is, kunnen wij desgewenst adviseren over een doorverwijzing, binnen Antes of daarbuiten.

Aanmelding

Hoe aan te melden

Verwijsbrief met vermelding SGGZ kan in combinatie met een ingevuld aanmeldformulier worden verzonden via aanmelding@anteszorg.nl of via de verwijsapplicatie Zorgdomein.

Wie kan verwijzen

Huisarts
Psychiaters
Medisch specialisten

telefoon

Voor inhoudelijk overleg met een collega van de poli: 088 3587600
Aanmeldservice: 088 357 08 00 of via www.anteszorg.nl

website

www.anteszorg.nl
Antes, poli Psychiatrie en Zwangerschap
Maasstadweg 96
3079 DZ Rotterdam
088 - 358 76 00

Contactgegevens betrokken behandelaren

Mw. M. Bais, psychiater
Mw. I. van den Berg, poliverpleegkundige
Mw. H. van Oers, klinisch psycholoog
Mw. A. Prop, poliverpleegkundige
Mw. S. Verdonk, poliverpleegkundige


Rotterdam | Praktijk voor Zwangerschap en Psychiatrie

Praktijk voor Zwangerschap en Psychiatrie

Sascha Kats, psychiater

Doelgroepomschrijving

Advisering aan de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg, gericht op zwangerschap gerelateerde psychiatrie. Dit kan zowel vrouwen betreffen met een psychiatrische stoornis die zwanger willen worden (prenataal), als vrouwen die al zwanger zijn (nataal) of reeds bevallen (postnataal).

Behandeling

Soort voorziening(en)

 • Face to face consult eenmalig
 • Face to face consult met doorverwijzing
 • Face tot face met vervolgcontacten
 • Polikliniek
 • Wie is bij het POP-consult aanwezig: Psychiater, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)
 • Behandelaanbod

  Pre-conceptueel

  Kinderwens advies gesprek
  Zwangerschapsmanagement
  Overige behandelmogelijkheden

  Behandelaanbod

  Gedurende de zwangerschap

  Medicamenteuze behandeling
  Zwangerschapsmanagement
  Overige behandelmogelijkheden

  Behandelaanbod

  Postpartum

  Eenmalig PP-consult (FtF): preconceptieconsult.
  Wij bieden:
  Individuele en partnerrelatiebehandeling
  Traumabehandeling
  Groepsbehandeling: Een gezonde balans bij post-partumproblematiek.
  Medicamenteuze behandeling
  Eenmalig telefonisch consult
  Meerdere consulten indien nodig

  Aanmelding

  Hoe aan te melden

  met een schriftelijke verwijzing met vermelding SGGZ en de verwijsvraag.

  Wie kan verwijzen

  Verloskundige
  Huisarts
  Psychiaters
  Gynaecoloog

  telefoon

  06-44338871 (Mw. S. Kats)
  06-10800003 (Dhr. van Lith)

  website

  https://praktijk-voor-zwangerschap-en-psychiatrie.com/

  Contactgegevens betrokken behandelaren

  Levie Vorstkade 65 (Locatie: De gezonde wereld), 3071 AG Rotterdam

  Betrokken behandelaren
  Mw. S. Kats, Psychiater; Dhr. K. van Lith, SPV


  S Hertogenbosch | Jeroen Bosch Ziekenhuis en Reinier van Arkel

  Jeroen Bosch Ziekenhuis en Reinier van Arkel

  Jacqueline Koster, psychiater, Corrie Jacobs kinderarts en Remke Dullemond, gynaecoloog

  Doelgroepomschrijving

  Preconceptioneel, tijdens zwangerschap en post partum behandelen wij vrouwen met de diverse psychiatrische aandoeningen, zoals deze voorkomen in deze leeftijdsgroep.

  Behandeling

  Soort voorziening(en)

  POP-poli
  - papieren consult met doorverwijzing
  - Face to face consult eenmalig
  - Face to face consult met doorverwijzing
  - Face tot face intake en vervolgens behandeling
  Polikliniek: psychiater en gynaecoloog apart
  Deeltijdbehandeling
  Kliniek: als zwangere wel mogelijk; niet als kraamvrouw met kind
  Wie is bij het POP-consult aanwezig:
  - Gynaecoloog
  - Psychiater
  - Kinderarts
  - (klinisch) verloskundige
  - Verpleegkundig specialist GGZ, GZ – of klinisch psycholoog, SPV
  - Het consult wordt apart door de specialisten gedaan waarna gezamenlijk inhoudelijk overleg plaatsvindt, om de twee weken

  Behandelaanbod

  Pre-conceptueel

  Kinderwens advies gesprek
  Gevoerd door gynaecoloog op de polikliniek gynaecologie en door de psychiater op de poli Reinier van Arkel, waarna beiden overleggen tijdens de POP bespreking

  Zwangerschapsmanagement
  Het beleid voor de zwangerschap wordt in onderling overleg geadviseerd, zoals medicatie gebruik of zorgverdeling

  Overige behandelmogelijkheden
  Interne overdracht van reeds bekende Reinier van Arkel patiënten naar de POP poli. Overleg met psychologen elders bij de GGZ.

  Behandelaanbod

  Gedurende de zwangerschap

  Behandeling
  Tijdens de zwangerschap komt de zwangere bij Reinier van Arkel voor behandeling van de psychische klachten De behandeling kan bestaan uit medicatie (advies), psychologische behandeling waaronder CGT, EMDR, partner relatietherapie, groepsbehandeling. Afhankelijk van de ernst van de obstetrische problematiek bij de gynaecoloog in het JBZ of bij de verloskundige in de eerste lijn. Bij medicatie gebruik kan een prenataal consult bij de kinderarts plaatsvinden om de om de effecten van de medicatie op de pasgeborene en de post partum controles te bespreken.

  Overige behandelmogelijkheden
  Indien opname noodzakelijk is, kan dit bij de Reinier van Arkel, wat inpandig in het Jeroen Bosch Ziekenhuis is, zodat de gynaecoloog de zwangere daar ook kan bezoeken.

  Behandelaanbod

  Postpartum

  Het is gebruikelijk de zwangere te blijven behandelen tot een jaar postpartum. Tijdens zwangerschap wordt indien nodig een signaleringsplan voor de partus en kraamperiode gemaakt.

  Indien opname noodzakelijk is, kan dit bij Reinier van Arkel, wat inpandig in het Jeroen Bosch Ziekenhuis is, zodat de gynaecoloog de kraamvrouw daar ook kan bezoeken. Er is geen moeder-baby-unit. Bij opname wordt veel aandacht besteed aan het contact tussen moeder en baby.

  Eenmalig PP-consult (FtF)
  Is mogelijk door verwijzing van verloskundige of gynaecoloog of kinderarts vanaf de kinderafdeling

  Eenmalig telefonisch consult
  Is niet zo gebruikelijk

  Aanmelding

  Hoe aan te melden

  POP consult in vast format door de gynaecoloog of door de huisarts naar Reinier van Arkel

  Wie kan verwijzen

  Verloskundige (alleen naar de gynaecoloog)
  Huisarts
  Psychiaters, GZ of klinisch psycholoog

  telefoon

  (073) 658 68 68 - bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur
  entree@reiniervanarkel.nl

  website

  https://www.reiniervanarkel.nl/pop-poli
  https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/psychiatrie-obstetrie-pediatrie-spreekuur-pop-spreekuur

  Contactgegevens betrokken behandelaren

  Mieke Kerkhof, gynaecoloog
  Jacques Dirken, gynaecoloog
  Remke Dullemond, gynaecoloog - perinatoloog
  Corrie Jacobs, kinderarts
  Ingrid van Dijk, kinderarts-sociale pediatrie
  Jacqueline Koster, psychiater
  Karin Burgerhout, psychiater
  Marja Pijnenburg, verpleegkundig specialist
  Willy Hollander, sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  Psycholoog
  Helga Penning de Vries, Medisch Maatschappelijk Werk


  Utrecht | Baby Blues Domstad

  Baby Blues Domstad

  Rinske Frima

  Doelgroepomschrijving

  Zwangere vrouwen, moeders met een kind in de leeftijd van 0-1, met depressies en angsten geluxeerd door zwangerschap, bevalling en/of baby. Ook vaders vallen onder de doelgroep.

  Behandeling

  Soort voorziening(en)

  Behandelvoorziening is basis ggz door een gz-psycholoog BIG.

  Behandelaanbod

  Pre-conceptueel

  Zowel preconceptueel, tijdens de zwangerschap als post partum wordt basis ggz aangeboden. Circa 1-12 consulten gemiddeld. Behandeling bestaat o.a. uit psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, IMH-methodiek, en bij indicatie wordt met de huisarts of psychiater overlegd over de indicatie voor psychofarmaca.

  Behandelaanbod

  Gedurende de zwangerschap

  Zowel preconceptueel, tijdens de zwangerschap als post partum wordt basis ggz aangeboden. Circa 1-12 consulten gemiddeld. Behandeling bestaat o.a. uit psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, IMH-methodiek, en bij indicatie wordt met de huisarts of psychiater overlegd over de indicatie voor psychofarmaca.

  Behandelaanbod

  Postpartum

  Zowel preconceptueel, tijdens de zwangerschap als post partum wordt basis ggz aangeboden. Circa 1-12 consulten gemiddeld. Behandeling bestaat o.a. uit psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, IMH-methodiek, en bij indicatie wordt met de huisarts of psychiater overlegd over de indicatie voor psychofarmaca.

  Aanmelding

  Hoe aan te melden

  Via het contactformulier op de website.

  Wie kan verwijzen

  Huisarts
  Psychiaters
  Overig: signalering door verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, maatschappelijk werkende en psychologen ziekenhuizen, bedrijfsartsen.

  telefoon

  06-27495884

  website

  www.babyblues-domstad.nl

  Contactgegevens betrokken behandelaren


  Utrecht | Mama&Meer

  Mama&Meer

  Frederike Dillingh

  Doelgroepomschrijving

  Behandeling van psychische klachten tijdens zwangerschap, na de bevalling en rondom het jonge ouderschap.

  Behandeling

  Soort voorziening(en)

  Ambulant

  Behandelaanbod

  Pre-conceptueel

  behandeling van psychische klachten rondom zwangerschapswens

  Behandelaanbod

  Gedurende de zwangerschap

  korte toelichting: psychische klachten tijdens zwangerschap: o.a. stemmingsklachten, angstklachten

  Behandelaanbod

  Postpartum

  Meerdere consulten indien nodig
  maximale duur PP en korte toelichting: behandeling van psychische klachten na zwangerschap, bevalling: o.a. PPD of bevallingstrauma

  Aanmelding

  Hoe aan te melden

  Huisarts
  Psychiaters

  Wie kan verwijzen

  Huisarts
  Psychiaters

  telefoon

  website

  www.mama-en-meer.nl

  Contactgegevens betrokken behandelaren

  www.mama-en-meer.nl
  Vondellaan 44B, 3521 GH Utrecht


  Utrecht/ Zeist | Diakonessenhuis Utrecht

  Diakonessenhuis Utrecht

  Dr.J.Boon, Gynaecoloog

  Doelgroepomschrijving

  Gynaecoloog/perinatoloog. mede karretrekker POP poli

  Behandeling

  Soort voorziening(en)

  Pop-poli: Face to face consult met doorverwijzing
  Wie is bij het POP-consult aanwezig:
  Gynaecoloog
  Psychiater
  Verpleegkundig specialist GGz
  nurse practitioner & klinisch maatschappelijk werksster

  Behandelaanbod

  Pre-conceptueel

  Kinderwens advies gesprek
  preconceptioneel gesprek op eigen verzoek of doorverwijzing via fertiliteitspoli. Hierbij wordt gekeken naar optimalisering situatie voor de zwangerschap


  Zwangerschapsmanagement
  Liefst in begin zwangerschap wordt een consult gepland met of psychiater of maatschappelijk werk voor preventieve maatregelen en optimalisering van zorg rondom patiente en familie

  Behandelaanbod

  Gedurende de zwangerschap

  Medicamenteuze behandeling
  medicatie wordt eventueel aangepast, of geiniteerd. Voorlichting over medicatie in zwangerschap en kraambed? borstvoeding

  Zwangerschapsmanagement
  er wordt contact gelegd met andere GGZ en verloskundige behandelaars
  er wordt een zorgsysteem voor gezin georganiseerd waar nodig. Preventieplan wordt gemaakt
  Overige behandelmogelijkheden
  enkele keer wordt EMDR verricht

  Behandelaanbod

  Postpartum

  Eenmalig PP-consult (FtF)
  direkt Postpartum wordt er contact gelegd tussen pat en verpleegkunidig specialist GGZ of Maatschappelijk werk. Er wordt nagegaan of r een contact is met eigen behandelaar anders staan zij zelf ter beschikking bij problemen / vragen

  Aanmelding

  Hoe aan te melden

  aanmelding via digitale verwijzing voor de POP caroussel via zorgdomein

  Wie kan verwijzen

  Verloskundige
  Huisarts
  andere specialisten in ziekenhuis

  telefoon

  polikliniek verloskunde tel 0882507575
  coördinator POP poli: tel 8802505359

  website

  www.diakonessenhuis.nl -> gyneacologie -> POP-Plus polikliniek alles over zwangerschap en bevallen

  Contactgegevens betrokken behandelaren

  Vaste overlegpartners bij MDO:
  Dr J.Boon ( gynaecoloog), Dr A.Maat (psychiater). Dr E.Ockhuisen Zwitserlood ( Specialist verpleegkunidge GGZ), Mw.A van Esch ( maatschappelijk werk)
  Jellinek
  FIOM
  Voorzorg
  1e lijns verloskundige betrokken bij zwangerschap of kraambed Er zijn andere vertegenwoordigers van bv Moviera , SAFE


  Zwolle | Isala

  Isala

  E. A. Damer, psychiater

  Doelgroepomschrijving

  Zwangeren met psychische klachten

  Behandeling

  Soort voorziening(en)

  POP-poli
  - Face to face consult eenmalig
  - Face to face consult met doorverwijzing
  - Face tot face met vervolgcontacten

  Polikliniek
  deeltijdbehandeling
  kliniek, echter geen moeder baby unit
  polikliniek, spreekuur medicatie en zwangerschap en lactatie

  Wie is bij het POP-consult aanwezig:
  - Gynaecoloog
  - Psychiater
  - Kinderarts
  - (klinisch) verloskundige
  - Verpleegkundig specialist GGz
  - Overig, patiëntes gaan doorgaans eerst langs gynaecoloog en komen dan bij psychiater terecht, of huisarts verwijst direct naar psychiater, De lijnen tussen de kindergeneeskunde, gynaecologie en psychiatrei zijn erg kort.

  Behandelaanbod

  Pre-conceptueel

  Kinderwens advies gesprek
  Zo ja; korte toelichting Preconceptueel bij medicatie gebruik

  Behandelaanbod

  Gedurende de zwangerschap

  - Medicamenteuze behandeling Zo ja; korte toelichting medicatie via psychiater
  -Zwangerschapsmanagement Zo ja; korte toelichting maken van signaleringsplan bij medisch maatschappelijk werk
  -Overige behandelmogelijkheden
  Zo ja; korte toelichting, POP dagbehandeling (eendaags), steunende en structurerende gesprekken bij POP vpk, Psychomotore therapie, haptonomie

  Behandelaanbod

  Postpartum

  Meerdere consulten indien nodig
  Zo ja; maximale duur PP en korte toelichting: wij houden tot 3 maanden contact met de patiënte.

  Aanmelding

  Hoe aan te melden

  Wie kan verwijzen

  - Verloskundige naar gynaecoloog, die dan naar psychiater verwijst - Huisarts - Psychiaters: GGZ collega’s

  telefoon

  038-4245444

  website

  Contactgegevens betrokken behandelaren

  Meer informatie: website: Isala afdeling gynaecologie en afdeling Psychiatrie/MPU (medisch Psychiatrische Unit)
  - Contactgegevens Spreekuur medicatie zwangerschap en lactatie, aanmelden via 038 424 3555
  - Betrokken behandelaren: G Vermeulen (gynaecoloog), M Knol (gynaecoloog) P ter Horst (ziekenhuisapotheker) J. van Driel en D Broekhuijzen (beide kinderarts) D Terpstra, I Konings en E Damer (allen psychiater)


   


  Vermelding

  Ontbreekt uw behandelcentrum op deze pagina, dan hebben we nog geen actuele informatie ontvangen.
  Download het format (Word)

  Wanneer u deze ingevuld retour stuurt, wordt het binnen 1 week geplaatst.

  Criteria voor vermelding

  Informatie voor vermelding behandelcentra op deze website vindt u hier.

   
   
  De 'oude' lijst met behandelcentra vindt u hieronder:

   

  Alkmaar | MedischCentrum Alkmaar ism. GGZ NoordHolland Noord

   

  POP Poli te Alkmaar, samenwerking Medisch Centrum Alkmaar en GGZ NoordHolland

   

  POP poli is een werkgroep bestaande uit een kinderarts, gynaecoloog, psychiater, maatschappelijk werker, nurse practitioner kindergeneeskunde, consultatief psychiatrisch verpleegkundige en een klinisch verloskundige die 1x per 2 maanden bij een komt om de POP poli op een eenduidige manier vorm te geven en nieuwe inzichten in deze zorg af te stemmen.

   

   

  Doelgroep

  Zwangere vrouwen met een actuele psychiatrische stoornis, dan wel een reële verwachting op het ontstaan van een psychiatrische stoornis tijdens de zwangerschap of postpartum en zwangere vrouwen met psychofarmaca gebruik.

  Vrouwen met een actuele psychiatrische voorgeschiedenis en/of psychofarmaca gebruik die een zwangerschapswens hebben voor een preconceptioneel advies.

  Momenteel nog beperkt tot vrouwen die gaan bevallen in het Medisch Centrum Alkmaar.

   

  Aanbod

  Intake bij de POP poli, GGZ NoordHolland Noord, locatie MCA, afdeling psychiatrie.

  Na de intake worden afspraken gemaakt voor de periode rond de bevalling in het ziekenhuis.

  Postpartum kunnen patiënten worden gezien in het ziekenhuis waarna indien geïndiceerd verder zorg ingezet kan worden.

  Te denken valt aan inzet Psychiatrische Thuiszorg in de thuissituatie postpartum.

  Postpartum kort poliklinisch vervolg bij de afdeling psychiatrie van GGZ Noordholland Noord , centrum ziekenhuispsychiatrie.

  Mocht verdere zorg geïndiceerd zijn worden vrouwen door verwezen naar passende hulpverlening.

   

  Overleg met derde instanties, oa AMK volgt met korte lijnen via  de betrokken maatschappelijk werker mw. C. Blankendaal.

   

  Indien patiënten reeds in zorg zijn bij andere hulpverleners in de regio kunnen zij worden verwezen voor een eenmalig consult en adviezen en/of afspraken  rond de bevalling  naar de POP poli.

   

  Preconceptioneel advies betreft eveneens een eenmalige intake met adviezen .

   

  Aanmelding

  Patiënten kunnen worden aangemeld door de afdeling gynaecologie van het MCA, huisartsen, verloskundigen kunnen de huisarts een verzoek tot doorverwijzing voorleggen, collega psychiaters elders in deze regio.

   

  Contactpersonen

  Afdeling gynaecologie MCA telnr 072 5484444:

  Mw . dr. J. Bais, gynaecoloog.

   

  Afdeling kindergeneeskunde MCA telnr 072 5484444:

  Dhr. dr. G.J. Blok, kinderarts-neonatoloog

   

  Afdeling psychiatrie GGZ NoordHolland, locatie MCA

  Tel: 072 5483050

  Mw.drs. NMP Cornelissen, psychiater

   

   

  Medisch Centrum Alkmaar

  Wilhelminalaan 12

  1815 JD Alkmaar

  Telnr 072 5484444

   

   


  Almelo | ziekenhuisgroep Twente

  Doelgroep
  Vrouwen met psychiatrische problemen (in de voorgeschiedenis of met belaste familie anamnese), verslavingsproblematiek of multipele psychosociale problemen, die zwanger zijn, zwanger willen worden, of pas bevallen zijn

  Aanbod
  Multidisciplinaire behandeling door gynaecoloog, psychiater, kinderarts, medisch maatschappelijk werk, psychiatrisch verpleegkundige en verloskundige.

  Ook afgestemd met eigen behandelaar in de eerste lijn.

  Poliklinische afspraken, zo nodig ook moeder-kind opname

  Aanmelding
  via polikliniek verloskunde: FAX 088-7084428

  Onder vermelding van TOPOP (twents overleg psychiatrie-obstetrie-pediatrie)

  Contactpersoon/contactpersonen
  Dr. Walrave, psychiater

  K. Dekker, gynaecoloog

  R.S. Rijlaarsdam, kinderarts

  Uitgebreidere informatie
  www.zgt.nl

  Zoeken onder psychiatrie, TOPOP


  Almelo/deventer | Dimence, Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen (SCBS)
  Doelgroep en aanbod
  Het specialistisch centrum werkt vanuit twee locaties van Dimence, te weten: Westerdok te Almelo en Pikeursbaan te Deventer.
  Binnen het specialistisch centrum is speciale aandacht voor vrouwen met een zwangerschapswens of vrouwen die zwanger zijn. Het gaat hierbij niet louter om vrouwen met een bipolaire stoornis, maar het SCBS biedt specialistische zorg aan alle zwangeren met een (vermoeden van) een psychiatrische stoornis. Het aanbod bestaat uit een kinderwenspoli, ambulante behandeling, advisering, bieden van consultatie. Binnen Dimence is een dagbehandeling voor zwangeren met een psychiatrische stoornis en tevens bestaat de mogelijkheid om moeders met hun baby op te nemen (waarbij de baby ‘s nachts thuis verblijft). In Deventer is een nauwe samenwerking tussen Dimence en het Deventer Ziekenhuis in de vorm van een zgn POP-poli.

  Aanmelding
  Dimence, SCBS,Bipolaire Stoornissen Westerdok, Haven Noordzijde 45, 7607 ES Almelo Pikeursbaan 3, 7411 GT Deventer postadres) Postbus 398, 7600 AJ Almelo scbs@dimence.nl
  Telefoonnummer: 0546 684 198

  Contactpersonen
  Mw. A.W.M.M. Stevens, psychiater, hoofd SCBS, (a.stevens@dimence.nl)
  Dhr. B. Geerling, verpleegkundig specialist GGZ, teamleider SCBS, (b.geerling@dimence.nl)

  Uitgebreidere informatie
  www.dimence.nl

  Almere | Flevoziekenhuis, POP-poli , Extra Zorg poli

   

  POP-poli

   

   

  Doelgroep
  Vrouwen met kinderwens en zwangeren verwezen door huisarts of verloskundige met

  • psychiatrische problematiek en al dan niet gebruik van psychofarmaca
  • eerder als traumatisch beleefde bevalling al dan niet gevolgd door depressie of PTSS
  • problematische psycho-sociale omstandigheden en bijkomende psychiatrische problematiek
  • een eerder kind met hechtingsproblematiek
  • verslavingsproblematiek
  • eetproblematiek

   

  Aanbod

  • Consult op de maandagmiddag door gynaecoloog, psychiater en pediater
  • Een in principe eenmalig consult om een behandelplan op te stellen voor zwangerschap, partus, borstvoeding, kraamperiode en periode daarna
  • Schriftelijke terugkoppeling aan huisarts en verloskundige
  • Nadere diagnostiek en verdere begeleiding op de poli Psychiatrie en Psychologie indien ge�ndiceerd
  • Overleg met maatschappelijk werk indien (ernstige) bijkomende psychosociale problematiek
  • Speciale zwangerschapscursus voor vrouwen met psychiatrische problematiek
  • Indien wenselijk bij medische indicatie: zwangerschapscontroles op EZP poli met tussentijdse controles bij vaste gynaecoloog
  • Bij geen medische indicatie en wel indicatie tot klinisch kraambed: mogelijkheid van partus op B-D indicatie door eerste lijns verloskundige
  • Een klinisch kraambed in geval van noodzaak tot observatie kind met bepaling Finneganscore en consult psychiatrisch verpleegkundige (eventueel al kennismaking tijdens zwangerschap)
  • Na het kraambed begeleiding door PIT-verpleegkundige in de thuissituatie

   

  Extra Zorg Poli

   

  Doelgroep
  Zwangeren verwezen uit eerste of tweede lijn met (ernstige) psychosociale problematiek zoals

  • Tieners
  • Dak/en thuislozen
  • Relatieproblemen en huiselijk geweld
  • Verstandelijk beperkten
  • Cannabisgebruikers
  • Harddrugsgebruikers die om welke reden dan ook niet gezien worden in het AMC of zij die zeggen gestopt te zijn met gebruik
  • Alcoholverslaving
  • Multi problematiek / laag sociale klasse
  • Ongecontroleerde zwangeren
  • Groep niet pluisgevoel

   

  Aanbod

  • Poli op maandagochtend in het Flevoziekenhuis, waarbij zwangeren gezien worden door drie vaste verloskundigen en maatschappelijk werk
  • Supervisie door vaste gynaecoloog en bespreking maandag tussen de middag
  • Indien ge�ndiceerd klinisch kraambed met consult maatschappelijk werk
  • Bij bijkomende psychiatrische problematiek bespreking in POMP overleg na afloop van POP-poli maandag einde van de middag
  • Eventueel aanmelding JGZ voor project ‘Stevig ouderschap‘
  • Eventueel inzetten gezinscoach

   

  Aanmelding

  • Bij evidente indicatie aanmelding via secretariaat, bij twijfel graag overleg met contactpersonen
  • Brief met gegevens mailen of faxen, pati�nte informeren dat psychiater van POP-poli tevens werkzaam is in de Meerengaard, bij voorkeur gegevens over eerdere psychiatrische behandelingen opvragen en meesturen.
  • Secretariaat: W. Tang, tel 036- 868 9206, email wtang@flevoziekenhuis.nl

   

  Polikliniek Verloskunde en Gynaecologie
  Hospitaalweg 1
  1315 RA Almere
  Telefoon: 036-868 8700
  Fax: 036-868 868 655

   

  Contactpersonen
  G. Kleiverda, gynaecoloog
  D. Maingay-Visser, pediater
  M. Frohn, psychiater


  Amersfoort | Meander Medisch Centrum

  Doelgroep
  Zwangere vrouwen met psychofarmaca gebruik of (nogelijk) psychische aandoeningen (depressie, angststoornissen, PTSS). Tevens voor (preventief) advies na psychische klachten in een eerdere zwangerschap of kraambed of in het verleden, en voor begeleiding bij psychische problemen na de bevalling (trauma/PTSS, angst, depressie, kraambedpsychose).

  Aanbod
  Intake bij gynaecoloog, waarna zo nodig verwijzing naar psychiater, psycholoog, maatschappelijk werk, of psychiatrisch/PIT verpleegkundige. Diagnostiek en behandeling/begeleiding. Maandelijks worden alle patienten multidisciplinair besproken door een team van gynaecologen (in opleiding), psychiaters (in opleiding), psychologen, kinderarts, ziekenhuisapotheker, maatschappelijk werkster en 1e lijns verloskundigen uit de regio. Veel patienten worden 1 of enkele keren gezien door de gynaecoloog (en psychiater) en kunnen verder bij hun eigen verloskundige onder controle blijven. De huisarts en verloskundige krijgen bericht van het advies van het POP-team.

  Aanmelding
  Patienten kunnen onder vermelding van "verwijzing POP-team" door verloskundige, huisarts, psychiater of psycholoog worden aangemeld bij de polikliniek verloskunde: 033 850 5560 of poliverloskunde@meandermc.nl. Patienten worden dan op korte termijn uitgenodigd voor een consult bij de gynaecoloog.

  Contactpersoon/contactpersonen
  Gynaecologie/Obstetrie: CAI Stramrood & IM Evers

  Psychiatrie: mevrouw Geerlings, mevrouw Dictus en mevrouw Stam

  Medische Psychologie: Y Zaal & L de Ridder

  Medisch Maatschappelijk Werk: T Westdijk

  1e lijns verloskundigen: D Roorda & N van den Heuvel

  Kindergeneeskunde: P Hogeman & A Yska

  Apotheek: M Malingre
  Apeldoorn | Gelre Ziekenhuizen, multidisciplinaire POP-polikliniek

   

  Doelgroep
  Vrouwen met een kinderwens of zwangeren die:

  • psychiatrische klachten hebben (gehad)
  • medicijnen gebruiken tegen psychiatrische klachten
  • een vader/moeder/broer/zus hebben met een psychiatrische aandoening
  • verslaafd zijn aan alcohol, drugs en/of medicatie
  • zich in een complexe sociale situatie bevinden

   

  Aanbod
  Wij hebben voor deze doelgroep het volgende aanbod:

  • Het stellen van een diagnose en het opstellen van een multidisciplinair behandelplan met daarin advies over medicatiegebruik en behandel- en begeleidingsmogelijkheden van voor de conceptie tot en met de periode na de bevalling.
  • Een multidisciplinaire bespreking met de gynaecoloog, psychiater, kinderarts, medisch maatschappelijk werk, consultatief psychiatrisch verpleegkundige, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en een medewerker van de afdeling Preventie, waarin het behandelplan besproken en waar nodig bijgesteld wordt.
  • Een goede terugkoppeling van de gemaakte afspraken naar alle betrokken zorgverleners en de huisarts.
  • Deeltijdbehandeling in groepsverband voor zwangeren met psychiatrische problematiek.
  • Een uitgebreid aanbod van psychologische begeleiding.
  • Diverse vormen van individuele begeleiding en consultatie bij diverse disciplines tijdens de zwangerschap.
  • De mogelijkheid voor een klinisch kraambed op de afdeling Verloskunde.
  • Samenwerking met GGNet: aanbod van de ?moeder-baby interventie? en de mogelijkheid voor opname van moeder en baby op de moeder-baby unit.
  • Diverse mogelijkheden voor begeleiding in de thuissituatie.
  • De cursus ‘Ontspannen verwachting’: een cursus die u helpt te ontspannen tijdens de zwangerschap. Verder krijgt de zwangere hulp bij de geestelijke voorbereiding op de bevalling en het ouderschap.
  • Opname op moeder-baby unit: deze unit is speciaal bedoeld voor moeders met een psychiatrische stoornis bijvoorbeeld een depressie. Als we de moeder behandelen dan kan de baby bij de moeder blijven. Zo kan ze voor haar kind blijven zorgen en dit stimuleert de hechting tussen moeder en kind. Terwijl de moeder wordt behandeld in de kliniek verblijft de baby op een aparte kamer naast de kamer van moeder.

   

  Aanmelding
  Patiënten kunnen verwezen worden naar de POP-poli door de (huis) arts, verloskundige of psycholoog. Dit kan telefonisch, per post of fax via de Polikliniek Gynaecologie & Verloskunde of de Polikliniek Psychiatrie onder vermelding van POP-poli.

   

  Polikliniek Verloskunde en Gynaecologie
  Postbus 9014
  7300 DS Apeldoorn
  Telefoon: 055-5811920 Fax: 055 ? 581 16 74

   

  Polikliniek Psychiatrie
  Postbus 9014
  7300 DS Apeldoorn
  Telefoon: 055 ? 581 82 26
  Fax: 055 ? 581 82 48

   

  Contactpersonen
  Verloskunde: mw. dr. K.M. Paarlberg, gynaecoloog-perinatoloog
  Psychiatrie: mw. B. Geerdinck, psychiater
  Kindergeneeskunde: dhr. D.J. Pot, kinderarts


  Apeldoorn | Therapiecentrum


  Doelgroep

  Vrouwen met angst voor de bevalling

   

  Aanbod

  Het Therapiecentrum maakt deel uit van het Transmuraal Multidisciplinair Samenwerkingsverband voor Zwangeren met Angst voor de Bevalling in Apeldoorn en heeft speciaal voor deze doelgroep een specifiek haptotherapeutisch aanbod ontwikkeld voor angstreductie. Indien mogelijk wordt de partner actief bij de behandeling betrokken.

   

  Aanmelding

  Patiënten kunnen op eigen initiatief zelf rechtstreeks contact opnemen met het Therapiecentrum om een afspraak te maken en/of zij kunnen verwezen worden door de Huisarts, Verloskundige, Gynaecoloog of Psycholoog.

                   

  Vestiging Apeldoorn

  Therapiecentrum Ietje Kooistraweg 25, 7311 GZ Apeldoorn.

  Tel.: 055-5760004, e-mail: praktijk@gertklabbers.nl

   

  Vestiging Epe

  Medisch Centrum Willem Tellstraat 17, 8162 ET Epe.

  Tel.: 06-53175514, e-mail: praktijk@gertklabbers.nl

   

  Contactpersoon

  Gert Klabbers

  GZ-Haptotherapeut, Fysiotherapeut, Haptonomisch Zwangerschapsbegeleider


  Arnhem | Centrum voor zwangerschapspsychiatrie, ziekenhuis Rijnstate

   

  Doelgroep
  Vrouwen met psychiatrische problemen tijdens de zwangerschap of tot 3 maanden na de bevalling.
  Vrouwen met een psychiatrische stoornis en kinderwens.

   

  Aanbod
  Advies ten aanzien van begeleiding, behandeling en medicatiegebruik bij een zwangerschapswens Diagnostiek en multidisciplinaire begeleiding en behandeling tijdens zwangerschap, bevalling en in het kraambed (poliklinisch en zo nodig klinisch) Wekelijks multidisciplinair ketenoverleg van gynaecologen, psychiaters, kinderartsen, verloskundigen en maatschappelijk werk.

   

  Aanmelding
  De huisarts kan aanmelden voor multidisciplinaire diagnostiek, behandeling en begeleiding via Zorgdomein.

   

  Contactpersonen
  Karen de Boer, gynaecoloog
  Roy Derikx, psychiater
  Ivonne Mijnheer, gynaecoloog
  Annejet Plaisier, kinderarts
  Maarten van Schijndel, psychiater


  Blaricum En Hilversum | Tergooiziekenhuizen


  Doelgroep

  Vrouwen met een kinderwens of zwangeren die:

  • psychische problemen hebben ervaren tijdens een eerdere zwangerschap of bevalling
  • psychiatrische klachten hebben (of hebben gehad)
  • medicijnen gebruiken tegen psychiatrische klachten
  • familie hebben in de eerste lijn met een psychotische, depressieve of bipolaire stoornis
  • leven in complexe sociale omstandigheden 

   

  Aanbod

  • een multidisciplinair behandelteam met gynaecologen, psychiater, kinderarts,  medisch maatschappelijk werk en consultatief psychiatrisch verpleegkundige als basisteam
  • advies over behandel- en begeleidingsmogelijkheden en terugkoppeling aan huisartsen, verloskundigen en andere behandelaars
  • diverse vormen van individuele behandeling en consultatie door diverse disciplines tijdens en na zwangerschap
  • mogelijkheden voor begeleiding in thuissituatie

  Aanmelding
  Patienten kunnen verwezen worden naar de POP-polikliniek door (huis)arts, verloskundige of psycholoog. Dit kan telefonisch, per post of per fax via de Polikliniek Gynaecologie of de Polikliniek Psychiatrie onder vermelding van POP-poli.


  Contactpersonen 
  Verloskunde: Mw.dr. B.A.M. Braans-Lisman en Dhr. H. Visser, gynaecologen            

  tel 035 5391799 fax 035 5391484


  Psychiatrie: Mw. A.L. Zock, psychiater                                                                      

  tel 035 6887600 fax 035 6887725


  Kindergeneeskunde: Mw. M.J.M. van Brakel, kinderarts


  Adres:                                                                                                                               

  Polikliniek Gynaecologie loc Blaricum                                                                          

  Polikliniek Psychiatrie loc Hilversum

  Postbus 10016 1201 DA Hilversum

   


  Breda | multidisciplinaire POP-polikliniek, Amphia ziekenhuis Breda

   

  Doelgroep
  Vrouwen met een kinderwens of vrouwen die zwanger zij en :

  • in de zwangerschap ernstig braakproblemen hebben (gehad)
  • angst in de zwangerschap of voor de bevalling hebben
  • vorige bevalling als traumatische hebben ervaren vb na HELLP, ruim bloedverlies , acute kunstverlossing, IC opname
  • seksueel misbruik of mishandeling hebben meegemaakt
  • psychiatrische klachten hebben of in het verleden hebben gehad vb depressie, angst en paniek problemen , psychose of andere psychische problematiek
  • op dit moment medicijnen gebruiken vanwege psychiatrische klachten ook met oog op borstvoeding
  • een vader / moeder / broer / zus hebben met een psychiatrische aandoening

   

  Aanbod
  Wij kunnen deze doelgroep het volgende aanbieden:

  • een duidelijke omschrijven van het probleem voor de a.s. moeder en eventueel gevolg voor het kind
  • het opstellen van een behandelplan met alle betrokkenen van een multidisciplinaire team.
   Dit team bestaat uit : de gynaecoloog, psychiater, kinderarts, medisch maatschappelijk werker en een nurse practitioner
  • behandel- en begeleidingsmogelijkheden van voor de conceptie tot en met de periode na de bevalling.
  • nadrukkelijk vallen hieronder ook afspraken over bevalling en kraambed en/of begeleiding in de thuis- situatie. Dit behandelplan wordt samen afgesproken en kan indien nodig worden bijgesteld in de zwangerschap
  • advies en uitleg over medicatiegebruik bij zwangerschap en kraambed (borstvoeding)
  • goede terugkoppeling van de gemaakte afspraken naar alle betrokken zorgverleners en de huisarts.
  • dagbehandeling voor zwangere vrouwen met psychiatrische problematiek
  • klinische opname van moeders met psychiatrische problematiek en hun baby's

   

  Aanmelding
  Patiënten kunnen verwezen worden naar de POP-poli door de (huis) arts, verloskundige of psycholoog cq GGZ behandelaar door het opsturen van een verwijsbrief per post of fax via de Polikliniek Gynaecologie & Verloskunde onder vermelding van POP-poli of via telefonisch contact.

   

  Polikliniek Verloskunde en Gynaecologie
  Langendijk 75 4819 EV Breda
  Telefoon: 076 5951003
  Fax: 076 5952443

   

  Contactpersonen
  Verloskunde: L.Berger, gynaecoloog
  Psychiatrie: M.Ju, psychiater
  Kindergeneeskunde: A.Hulsmann, kinderarts


  Deventer | Deventer Ziekenhuis

  Doelgroep

  A          Patiënten met medicatie gebruik en stabiele ziekte uit 1e lijn

              1 antidepressiva en anxiolytica (SSRI’s en benzo’s)

  2 andere medicatie gerelateerd aan maternale ziekte (maagdarm,                 schildklier, diabetes)

  B          Psychiatrische patienten die zwanger zijn

  C          1 Patiënten met angst(en) ten aanzien van de partus

              2 Patiënten met aspecifieke angsten ( fobieen etc)

              3 Patiënten met een traumatische partus ia

  D          Patienten zwanger van kind met aangeboren afwijking

  E          Patienten met bekende noodzaak tot extra begeleiding tijdens zwangerschap / na bevalling (zwakke sociale situatie, verslaafden, eerdere AMK bemoeienis, etc)

  F          Preconceptioneel advies voor bovenstaande categorieen A t/m E


  Aanbod
  De POP poli is een multidisciplinaire poli waarbij een patient gezien wordt door twee van de teamleden. Het team bestaat uit een klinisch verloskundige, gynaecoloog, kinderarts, medisch maatschappelijk werkster, psychiater en psychiatrisch verpleegkundig specialist.

  De bedoeling van de POP-poli is advies te geven in een zo mogelijk eenmalig consult zonder overname van zorg. Indien er wel wens is tot overname door de gynaecoloog in de 2e lijn kan dat expliciet gevraagd worden door de verwijzer.

  Het klinisch kraambed is bedoeld voor het coachen van moeders bij de omgang met hun pasgeborene en om eventuele effecten van psychofarmacagebruik op de pasgeborene te beoordelen.

  Er is een directe samenwerking met Dimence (zie Dimence Deventer), waarbij patienten kunnen deelnemen aan het programma Zwanger en Dan? en Ouder-baby interventie.

  Beleid wordt besproken rond de volgende items:

  1    begeleiding zwangerschap

  2    prenatale diagnostiek

  3    consult / begeleiding gynaecoloog

  4    consult / begeleiding psychiatrie

  4a  medisch psychologie

  5    consult / begeleiding fysiotherapie

  6    consult / begeleiding maatschappelijk werk

  7    consult preop anaesthesiologie

  8    consult / aanmelden kinderartsen

  9    pijnstilling durante partu

  10   plaats baring

  10a begeleiding baring

  11   kraambed; beleid moeder

  11a kraambed; beleid  kind

  12   lactatie

  13   medicatie (wijzigingen)

  14   eventueel inschakelen derden (AMK/Tactus)

  15   rol van huisarts/verloskundige

  Aanmelding
  U kunt voor de POP poli de patiënten uit de genoemde categoriëen verwijzen:

  Telefonisch:

  Via de polikliniek Gynaecologie en Obstetrie, tel 0570 535050.

  U dient dan een brief met de medische gegevens (indicatie, medicatie-gebruik en relevante voorgeschiedenis) electronisch te verzenden of  te faxen naar nr 0570 501411.

  Faxen:

  Schriftelijke verwijsbrief met gedetailleerde informatie faxen naar nr 0570 501411.

  Contactpersoon/contactpersonen

  Mw A van Es-van Beek, klinisch verloskundige

  Mw MJ Wagemans, klinisch verloskundige

  Mw A Le Net, medisch maatschappelijk werkster

  Mw A Stevens, psychiater

  Dhr B Geerling, Verpleegkundig specialist, Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen, Dimence

  Mw dr ACM Dassel, kinderarts

  Mw L van der Voet, gynaecoloog

  Mw MA Huisman, gynaecoloog


  Uitgebreidere informatie
  ... www.dz.nl


  Deventer | Dimence, team preventie

   

  Zwanger en dan?
  Een preventief dagprogramma voor zwangere vrouwen met psychische problemen

   

  Doelgroep
  Het programma is bedoeld voor aanstaande moeders met ernstige psychische problemen die in behandeling zijn of komen bij Dimence. Deelname kan vanaf de 3e maand tot en met de 8e maand van de zwangerschap. De behandeling voor de psychische problemen van de vrouw blijft doorgaan, naast deelname aan de dagbehandeling ‘Zwanger en dan ‘.

   

  Aanbod
  Vroege screening en het onderkennen van psychische problemen tijdens de zwangerschap.
  Het voorkomen, of verminderen van stress en andere problemen die de zwangerschap nadelig kunnen beïnvloeden en daarmee het voorkomen van problemen bij de baby.
  Het bevorderen en aanleren van ontspanningstechnieken.
  Een goede aansluiting maken met eventuele nazorg voor moeder en baby.

   

  Aanmelding
  Deelnemers kunnen zich telefonisch of per e-mail aanmelden via:
  T: 0570 639 242
  E: zwangerendan@dimence.nl

   

  Contactpersonen
  Karin van Doesum, k.vandoesum@dimence.nl T 0570-604220
  Preventiewerker en onderzoeker, Dimence Deventer, team preventie
  en Radboud Universiteit Nijmegen.

  Jucetta Klasema, j.klasema@dimence.nl T 0570 639 242
  Teamleider PMU / ziekenhuispsychiatrie, Dimence Deventer

  Carla Brok, c.brok@dimence.nl T 0570-604100
  Sociaal psychiatrisch verpleegkundige en preventiewerker,
  Dimence Deventer, Jeugd en Autisme

   

  Uitgebreidere informatie
  http://www.cjgdeventer.nl/zwanger/cursussen-zwanger/zwanger-en-dan?layout=print


  Drachten | Nij Smellinghe, POP-poli

  Doelgroep

  Vrouwen met een kinderwens of zwangeren die:

   

  ·         Psychische of psychiatrische klachten in de voorgeschiedenis hebben

  ·         Stressfactoren, angst of stemmingsklachten hebben rondom de zwangerschap

  ·         Medicijnen gebruik(t)en tegen psychiatrische klachten

  ·         Een eerstelijns verwante hebben met een psychiatrische aandoening (psychose,  depressie, manisch depressieve stoornis)

  ·         Verslaafd zijn aan alcohol, drugs, medicatie

  ·         In een complexe  situatie zitten (zoals bijvoorbeeld een verstandelijke beperking hebben of tienermoeder worden)

  ·         Medische (traumatische) complicaties hebben gehad bij een eerdere bevalling of zwangerschap  Aanbod

  ·         Psychiatrisch medicatieadvies voorafgaand aan of tijdens de zwangerschap of borstvoeding

  ·         Inschatten van het risico op (hernieuwde) psychiatrische ontregeling

  ·         Diagnostiek en opstellen multidisciplinair behandelplan met advies over medicatie gebruik, behandel- en begeleidingsmogelijkheden . Advies van voor de conceptie tot 3 maanden post partum

  ·         Multidisciplinair team: Psychiater, gynaecoloog en kinderarts, zo nodig uit te breiden met andere disciplines

  ·         Nauwe samenwerking met/ goede terugkoppeling naar de huisarts en/of eerste lijns verloskundige

  ·         Behandeling psychiatrische  ziektebeelden rondom de bevalling

  ·         Diverse vormen van individuele begeleiding en consultatie

  ·         Op indicatie klinische kraamperiode op de afdeling verloskunde

  ·         Familiekamer op de kraamafdeling met diverse mogelijkheden tot rooming-in door partner

  ·         Couveusesuite  op de kinderafdeling zodat moeder en kind waar mogelijk niet gescheiden hoeven worden als het kindje zorg op de kinderafdeling nodig heeft

   

  Langere termijn:

  ·         Advies over mogelijkheden tot begeleiding in de thuissituatie

  ·         Waar nodig afstemming met kraamzorg/ CJG/ Thuiszorg/Huisarts/1e lijns verloskundige

  ·         Samenwerking met diverse aanbieders van vervolg behandelingen/begeleidingsmogelijkheden


  Aanmelding

  Heeft u vragen over de POP-polikliniek? Neem dan contact op met het secretariaat van de polikliniek Gynaecologie & Verloskunde (Tel: 0512-588082) of de polikliniek Ziekenhuispsychiatrie (Tel: 0512- 588355). Ook op de website van ziekenhuis Nij Smellinghe, www.nijsmellinghe.nl, is informatie te vinden.

  Aanmelden kan via de verloskundige, huisarts, eigen behandelaar, en rechtstreeks via de polikliniek Gynaecologie en Verloskunde onder vermelding van POP-polikliniek.  Contactpersoon/contactpersonen
  Mw. B.N.W.J. Jenner, ziekenhuispsychiater

  Mw. C.C.M. Buis, gynaecoloog

  Mw. C. Peer, kinderarts

  Mw. R. Derks, 2e lijns verloskundige

  Uitgebreidere informatie
  www.nijsmellinghe.nl


  Eindhoven | Catharina ziekenhuis

  Doelgroep
  Vrouwen met een kinderwens of zwangeren met

  • een psychiatrische aandoening (in de voorgeschiedenis)
  • psychofarmacagebruik
  • een 1ste graads familielid met een psychotische stoornis of een ernstige stemmingsstoornis
  • verslavingsproblematiek (alcohol, drugs en/of medicatie)
  • complexe sociale problematiek (tieners, dak- en thuislozen, verstandelijke beperking, huiselijk geweld)
  • traumatisch ervaren bevalling in de voorgeschiedenis

  Aanbod

  • structuur en continuïteit: 2 vaste verloskundigen hebben elke vrijdag POP-spreekuur
  • supervisie door vaste gynaecoloog die tevens de patiënten een aantal keren standaard ziet op de poli
  • consult en begeleiding/behandeling bij een vaste psychiater
  • consult bij de kinderarts
  • consult bij de maatschappelijk werker om een sociale kaart op te maken en om zo nodig hulpverlening op te starten. Zij begeleidt patiënte en haar partner/familie tijdens de zwangerschap en zo nodig na de geboorte van het kind
  • maandelijks multidisciplinair overleg (gynaecoloog, psychiater, kinderarts, maatschappelijk werker, verloskundige)
  • vlotte samenwerking en overdrachten tussen de betrokken hulpverleners in de ketenzorg
  • mogelijkheid tot prenataal huisbezoek door maatschappelijk werker of verpleegkundige van consultatiebureau
  • Video Interactie Begeleiding
  • mogelijkheid tot klinisch kraambed

  Aanmelding

  Afspraak maken voor POP-poli via de polikliniek Gynaecologie/Verloskunde Catharinaziekenhuis. Tel: 040-2397100

  Contactpersoon/contactpersonen

  • Gynaecoloog: Dr. Simone Kuppens
  • Psychiater: Dr. Mark Scherders
  • Kinderarts: Tom Hendriks
  • Maatschappelijk werker: Petra Hollander
  • Verloskundigen: Marieta Cuijpers en Liesbeth van den Biggelaar  Eindhoven En Omgeving | Regionaal expertisecentrum baby extra

   

  Doelgroep:

  • Baby‘s tot 1 jaar in Eindhoven en de Kempen (gemeentes zijn beschreven) die een vader of moeder hebben met psychische klachten en/of middelengerelateerde problemen, met een psychiatrische of verslavingsstoornis en/of met een misbruik- of verwaarlozingsverleden.
  • Intermediaire doelgroep 1:
   (Aanstaande) ouders met psychische klachten en/of middelengerelateerde problemen, ouders met een psychiatrische of verslavingsstoornis en ouders met een misbruik- of verwaarlozingsverleden. Deze ouders kunnen gebruik maken van het aanbod van Bureau Baby Extra wanneer ze zwanger zijn of een baby hebben in de leeftijd van 0 tot 12 maanden.
  • IIntermediaire doelgroep 2:
   De instellingen en hulpverleners die betrokken bij de zorg rondom het (aanstaande) kind en/of de ouders.

   

  Aanbod
  Preventieve tweegespekkenmodules gericht op het contact tussen ouder en kind, als onderdeel van het grotere geheel van behandeling/ begeleiding door de verwijzende hulpverlener. Er wordt gebruik gemaakt van een éénmalige video opname waarbij met ouders wordt gepraat over de contactsignalen van de baby.

   

  Aanmelding

  • Telefonisch 040-8801640
   Baby Extra is gevestigd in de consultatiebureaus aan de Airbornelaan in Eindhoven (woensdagochtend en donderdagmiddag) en de Ligt in Veldhoven (maandagmiddag). De rest van de week wordt gedurende kantooruren de telefoon opgenomen en de boodschap doorgegeven.
  • Digitaal aanmelden via de website www.babyextra.nl (NB digitaal aanmelden kan alleen door ouders)

   

  Contactpersonen
  Marion Mertens, Combinatie Jeugdzorg 06-51796165
  Barbara Kerkhofs, GGzE 06-24398298


  Gouda E.o. | Groene Hart Ziekenhuis/GGZ Midden Holland
  Doelgroep
  Vrouwen met een kinderwens of zwangeren die:
  • preconceptueel advies

  • psychiatrische klachten hebben (gehad)

  • medicijnen gebruiken tegen psychiatrische klachten

  • zwakbegaafdheid

  • verslaafd zijn aan alcohol, drugs en/of medicatie

  • zich in een complexe sociale situatie bevinden

  Aanbod
  • een multidisciplinair behandelteam met gynaecoloog, verloskundige, psychiater, kinderarts,  medisch maatschappelijk werk en medisch psycholoog als basisteam

  • maandelijks multidisciplinair overleg tussen psychiatrie, verloskunde en kindergeneeskunde

  • diagnostiek en behandeling van psychische klachten

  • advies rondom medicatiegebruik tijdens zwangerschap en/of borstvoeding

  • advies aan behandelaren bij patiënten die reeds in zorg zijn

  • voorlichting en begeleiding rond bevalling en kraamtijd met als aandachtspunt de hechting

  • indien nodig klinisch kraambed op psychiatrische gronden

  • indien nodig psychiatrische intensieve thuiszorg

  • vervolg behandeling bij de GGZ indien geindiceerd

  Aanmelding

  Via de huisarts of verloskundige (1ste en 2de lijns), mailadres: agniete.klein@ghz.nl  Contactpersoon/contactpersonen


  drs. L. van der Wolf, psychiater GGZ Midden-Holland,

  mailadres: l.vanderwolf@ggzmiddenholland.nl

  drs. R.G.W. Nijman, gynaecoloog GHZ

  dr. J. von Lindern, kinderarts/neonatoloog GHZ

  H. Houtsmuller, klinisch verloskundige GHZ/In Zwang

  E. Witzier, verloskundige

  E. Klarenbeek, medisch maatschappelijk werk GHZ

  A. Busch, klinisch psycholoog GHZ


  Uitgebreidere informatie
  www.ghz.nl


  Groningen | Martini Ziekenhuis

   


  Doelgroep
  Vrouwen met een kinderwens of zwangeren die:

  • psychische of  psychiatrische klachten in de voorgeschiedenis hebben
  • stressfactoren, angst of stemmingsklachten hebben rondom zwangerschap
  • medicijnen gebruiken tegen psychiatrische klachten
  • een eerstelijns verwante hebben met een psychiatrische aandoening (psychose of depressie)
  • verslaafd zijn aan alcohol, drugs en/of medicatie
  • zich in een complexe sociale situatie bevinden (bijvoorbeeld een verstandelijke beperking hebben of tienermoeder zijn)
  • medische complicaties bij eerdere bevalling of traumatische bevalling

   


  Aanbod

  • psychiatrische medicatieadvies voorafgaand aan of tijdens de zwangerschap of tijdens de borstvoeding
  • het inschatten van het risico op (vernieuwde) psychiatrische ontregeling tijdens de zwangerschap of na de bevalling
  • het stellen van een diagnose en het opstellen van een multidisciplinair behandelplan met daarin advies over medicatiegebruik en behandel- en begeleidingsmogelijkheden van voor de conceptie tot en met de periode na de bevalling.
  • een multidisciplinaire bespreking met de gynaecoloog, psychiater en kinderarts, eventueel uit te breiden met andere disciplines, waarin het behandelplan besproken en waar nodig bijgesteld wordt.
  • een goede terugkoppeling van de gemaakte afspraken naar alle betrokken zorgverleners en de huisarts.
  • behandeling van (nieuwe) psychiatrische ziektebeelden rondom de bevalling
  • diverse vormen van individuele begeleiding en consultatie bij diverse disciplines tijdens de zwangerschap.
  • de mogelijkheid voor een klinisch kraamperiode op de afdeling Verloskunde.
  • voor de langere termijn: advies over mogelijkheden voor begeleiding in de thuissituatie.


  Aanmelding
  Via huisarts of verloskundige praktijk bij de afdeling gynaecologie tel. 050-5245840

   


  Contactpersoon/contactpersonen
  Mw. T.W. Broersma, psychiater,

  dr. A.J. van Loon, gynaecoloog

  mw. A. de Vries, kinderarts

  POP-poli is actief met gezamenlijk spreekuur van psychiater, kinderarts en gynaecoloog.

   


  Uitgebreidere informatie
  Website wordt aangepast.

   


  Haarlem | Kennemer Gasthuis

   

   

  Doelgroep

  Deze poli is bedoeld voor vrouwen die zwanger willen worden of zwanger zijn en:

  • psychiatrische klachten hebben (gehad);

  • medicijnen gebruiken in verband met psychiatrische klachten bijvoorbeeld antidepressiva (SSRI’s);

  • verslaafd zijn aan alcohol, drugs en/of medicatie;

  • zich in een complexe psychosociale situatie bevinden.

   

  Aanbod

  Een consult met psychiater, gynaecoloog en kinderarts gezamenlijk voor advies over zwangerschap, bevalling, kraambed en borstvoeding.

  Schriftelijke terugkoppeling aan huisarts, verloskundige en indien nodig eigen GGZhulpverlener

  Nadere diagnostiek en verdere begeleiding op de poli Psychiatrie indien geïndiceerd

  Verwijzing mammakits

  Klinisch kraambed

  De psychiatrische afdeling van het Kennemer Gasthuis biedt de mogelijkheid om na de geboorte de moeder samen met haar kind op te nemen mocht dit noodzakelijk zijn.

   

  Aanmelding

  Vrouwen kunnen verwezen worden naar de POP-poli door de huisarts, verloskundige of eigen GGZhulpverlener. Er kan een afspraak gemaakt worden door te bellen naar de poli Gynaecologie 023-5453060 of de verwijsbrief te faxen naar 023- 545 3799

   

  Contactpersoon/contactpersonen

  Verloskunde: Mw dr. K.C. Vollebregt, gynaecoloog

  Psychiatrie: Mw J.A.E.M. van Venrooij, psychiater

  Kindergeneeskunde: Dhr dr. LPF Winkel/ mw. drs G.G. Ramnath, kinderartsen

   

  Uitgebreidere informatie

  POP-poli voor psychiatrische klachten rond de zwangerschap


  Haarlem/hoofddorp | GGZ inGeest, Zuiderpoort Haarlem / Spaarnepoort Hoofddorp


  MamaKits
  Voor ondersteuning en begeleiding van vrouwen met psychische klachten rond zwangerschap en bevalling

   

  Aanbod

  • Kortdurende (preventieve) begeleiding en ondersteuning van vrouwen met psychische klachten rond zwangerschap en bevalling
  • E-mailondersteuning
  • Cursus ?In blijde verwachting en toch niet blij? voor zwangere vrouwen met psychische klachten
  • Begeleiding bij doorverwijzing
  • Trainingen, cursussen en voorlichting over psychische klachten in de perinatale periode

   

  Aanmelding
  Telefonisch: 023 ? 518 76 04
  Mail: mamakits@ggzingeest.nl

   

  Contactpersoon
  Madeleine de Vilder, coördinator MamaKits, m.devilder@ggzingeest.nl

   

  Polikliniek voor zwangeren en kraamvrouwen
  Voor vrouwen met psychiatrische aandoeningen rond zwangerschap en bevalling

   

  Aanbod

  • Behandeling van vrouwen met psychische klachten rondom zwangerschap en bevalling (psychotherapie, EMDR)
  • Ondersteuningsgroep ?Als roze wolken donderen? voor vrouwen met psychische klachten na de bevalling
  • Medicamenteuze behandeling
  • Psychiatrische Thuiszorg voor vrouwen met psychiatrische klachten rondom zwangerschap en bevalling
  • Spreekuur ?Kinderwens en Psychiatrie? (polikliniek Zuiderpoort)
  • POP Adviescentrum (polikliniek Spaarnepoort i.s.m. Spaarne ziekenhuis)

   

  Contactpersonen

  • Polikliniek Zuiderpoort Haarlem, 023 ? 518 76 04
   Anne Marie van Bentum, psychiater: a.vanbentum@ggzingeest.nl
   Margriet Smit, psychotherapeut:m.smit@ggzingeest.nl
  • Polikliniek Spaarnepoort Hoofddorp, aanmeldingen via telefonisch spreekuurhouder: 023 890 31 00
   Sybren Wiersma, psychiater: s.wiersma@ggzingeest.nl
   Irma Jonkman, GZ psycholoog, i.jonkman@ggzingeest.nl

   

  Uitgebreidere informatie
  www.ggzingeest.nl

   

  POP Adviescentrum,Spaarne ziekenhuis Hoofddorp
  Een gezamenlijk spreekuur van psychiater, gynaecoloog en kinderarts voor advies aan (aanstaande) moeders met (actuele) psychiatrische symptomatologie voorafgaand, tijdens of na de zwangerschap.

   

  Het POP adviescentrum bestaat uit 4 onderdelen:

  • Een multidisciplinair poliklinische voorziening voor advies aan zwangere vrouwen
  • Een multidisciplinaire klinische voorziening: een klinisch kraambed
  • Nacontrole tot drie maanden op de kinderpolikliniek
  • Informatie op de website voor zwangere vrouwen, kraamvrouwen en zorgverleners

   

   

  Verwijzing:

  • Telefonisch, via de polikliniek Gynaecologie & Obstetrie: 023 ? 890 7540
   Brief met medische gegevens faxen naar 023 ? 890 75 41. Dit is noodzakelijk bij de voorbereiding van het spreekuur.
  • Schriftelijk: verwijsbrief faxen naar (023) 890 75 41

   

  Uitgebreidere informatie
  www.spaarneziekenhuis.nl/polikliniek/index.php?id=poppoli-home


  Leiden | 'Geboorte Huis Leiden' (LUMC en Alrijne ziekenhuis locatie Leiden i.s.m.GGZ Leiden (Rivierduinen)

  Organisatie
  ‘Geboorte Huis Leiden’ is een intensieve samenwerking van de afdelingen Verloskunde van het LUMC en het Alrijne ziekenhuis locatie Leiden, in samenwerking met de verloskundigenpraktijken in Leiden. Het expertisecentrum maakt deel uit van dit Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV). Hoewel beide ziekenhuizen vooralsnog eigen patiënten hebben, wordt gebruik gemaakt van gemeenschappelijke protocollen en zorgpaden. Er is een gestructureerd multidisciplinair overleg, waarbij ook de GGZ Leiden (onderdeel van Rivierduinen) betrokken is.
   
  Doelgroep
  Vrouwen met kinderwens en zwangere vrouwen met (mogelijke) psychiatrische problematiek in de voorgeschiedenis of tijdens de zwangerschap, al of niet met gebruik van psychofarmaca. Zwangere vrouwen met ernstige psychosociale problematiek, baringsangst, verstandelijke beperking of afhankelijkheid van middelen.
   
  Aanbod
  • Pre-conceptionele advisering.
  • Diverse vormen van individuele begeleiding en consulten bij de afzonderlijke disciplines, volgens het zorgpad ‘Zwangere psychiatrische patiënt’.
  • Zorg op maat: multidisciplinair opstellen van individueel behandel- en noodplan.
  • Maandelijkse multidisciplinaire besprekingen (nu nog per locatie), waarbij ook de psychiatrische behandelaren betrokken zijn.
   
  Aanmelden en contactpersonen Alrijne ziekenhuis locatie Leiden
  Polikliniek Gynaecologie & Obstetrie: tel. 071 - 5178351
  Afspraak bij een van de gynaecologen via de polikliniek gynaecologie: 517835.
  M. (Marieke) A. G. B. van Piere, verpleegkundig specialist GGZ
   
  Aanmelden en contactpersonen LUMC
  LUMC Polikliniek Verloskunde: per mail verloskunde@lumc.nl of tel. 071 - 5263325 (werkdagen 9-12 en 14-16 uur)
  Dr. I. (Inge) L. van Kamp, gynaecoloog-perinatoloog
  G. (Godelieve) J. J. van Roosmalen, verloskundige
  Drs. A. (Anne-Marie) Sluijs, verloskundige en psycholoog
   
  LUMC Polikliniek Psychiatrie: tel. 071 - 5263785 (werkdagen 9.15-10 uur)
  Aanmelding schriftelijk: Poli Psychiatrie B1-P, LUMC, Postbus 9600, 2300 RC Leiden
  Dr. I. (Irene) M. van Vliet, psychiater, chef de (poli)clinique
  Drs. J (Jacqueline) G. F. M. Hovens, psychiater
   
  Stafcentrum Neonatologie tel. 071 - 5262909
  Drs. E. (Esther) G. J. Rijntjes-Jacobs, kinderarts-neonatoloog


  Nieuwegein En Utrecht | St. Antonius Ziekenhuis
  Zwanger en psychische problemen POP + multidisciplinair overleg (Psychiatrie-Obstetrie-Pediatrie+maatschappelijk werk) Meestal is zwangerschap een periode met veel blijdschap, waarbij de zwangere vrouw “op een roze wolk” de komst van haar kind afwacht en vervolgens geniet van haar kraamperiode. Dit is in de praktijk alleen niet altijd het geval. Voor vrouwen die psychisch niet lekker in hun vel zitten kan de zwangerschap en de kraamtijd een kwetsbare periode zijn. Een deel van de vrouwen krijgt tijdens de zwangerschap of na de bevalling te maken met psychische problemen zoals depressie, angstgevoelens of na een postnatale psychose. Ook problemen als alcohol- of drugsmisbruik of moeilijke sociale omstandigheden kunnen invloed hebben tijdens of na de zwangerschap. Psychische problemen tijdens en na de zwangerschap hebben niet alleen hebben een negatief effect op de moeder. Ook de ontwikkeling van het kind kan in gevaar komen, onder andere door de kans op complicaties tijdens de bevalling en een verstoorde interactie tussen moeder en kind. Dit soort problemen vragen om specifieke kennis van meerdere specialisten. Om zwangere vrouwen en moeders met psychische klachten met hun kindjes te behandelen en te begeleiden heeft het St. Antonius Ziekenhuis de POP-poli (psychiatrie-obstetrie-pediatrie) in het leven geroepen. Voor wie Zwangere vrouwen of vrouwen met een kinderwens die: • een psychiatrische aandoening (in de voorgeschiedenis) hebben; • psychische problemen hebben gehad tijdens een eerdere zwangerschap of bevalling zoals depressie, psychose of PTSS (posttraumatische stresstoornis); • medicijnen gebruiken voor de behandeling van psychische problemen; • verslaafd zijn aan alcohol, drugs en/of medicatie. • leven in moeilijke sociale omstandigheden; • een verstandelijke beperking hebben. Wat bieden wij Bij de POP-poli staat een multidisciplinair team, bestaande uit een gynaecoloog, psychiater, kinderarts, medisch maatschappelijk werker en een gespecialiseerd verpleegkundige, klaar om zwangere vrouwen of vrouwen met een kinderwens met psychische problemen zo goed mogelijk te helpen. Door nauw samen te werken bieden zij de zorg die het beste bij hun situatie past. We bieden • advies over medicijngebruik tijdens de zwangerschap(wens) en bij borstvoeding; • individuele begeleiding aan de aanstaande moeder en het gezin; • waar nodig psychiatrische of psychologische behandeling; Na een uitgebreid intakegesprek bij de afdeling psychiatrie een diagnose bieden onze specialisten een behandeladvies. • zo nodig een kraambed op de kraamafdeling om vrouwen kort na hun bevalling in het ziekenhuis te begeleiden. Eventueel met ondersteuning van de psychiater • zorg voor de pasgeborene door de kinderarts. Aanmelding Patiënten kunnen verwezen worden door de huisarts, verloskundige, psychiater of psycholoog (per post, fax of via Zorgdomein). Vrouwen kunnen zich aanmelden door contact op te nemen met St. Antonius Alnatal, onder vermelding van “POP”: T 088 - 320 64 00 F 030 - 609 38 89 E-mail info@antoniusalnatal.nl
  Nijmegen | Canisius wilhelmina Ziekenhuis, polikliniek psychiatrie en zwangerschap (A15)

   

  Doelgroep en aanbod

  • Diagnostiek, advies en behandeling psychiatrische klachten tijdens de zwangerschap en na de bevalling.
  • Advisering m.b.t. zwangerschap bij patiënten met psychiatrische klachten (preconceptioneel adviesadvies)
  • Samenwerking met afdeling gynaecologie en kindergeneeskunde van het CWZ, met mogelijkheid tot klinisch kraambed op psychiatrische gronden

   

  Aanmelding
  Via verwijzing van huisarts of psychiater.

  Polikliniek psychiatrie en zwangerschap (A15). Postbus 9015. 6500 GS Nijmegen Tel: 024 365 82 05. Fax: 024 365 82 05

   

  Contactpersoon
  Drs. T. Belgers, psychiater

   

  Uitgebreidere informatie
  http://www.cwz.nl/specialismen/psychiatrie


  Nijmegen | UMC Radboud


  Doelgroepen

  • Preconceptioneel, gedurende de zwangerschap en post partum
  • Vrouwen met een kinderwens of zwangere vrouwen die:
   1. psychiatrische klachten hebben
   2. een psychiatrische voorgeschiedenis hebben
   3. psychiatrische medicatie gebruiken
   4. een lichamelijke ziekte hebben met verhoogde kans op psychiatrisch ziek worden (reumatologisch, oncologisch, cardiovasculair, neurologisch, endocriene ziekten, infectieziekten)
   5. middelen misbruiken of afhankelijk zijn van middelen (alcohol, drugs, medicijnen)
  • Post partum
   Vrouwen met psychiatrische klachten die ontstaan zijn in het kraambed tot een half jaar na de bevalling.

   

  Aanbod
  Preconceptioneel

  • analyse van de psychiatrische voorgeschiedenis en -behandeling
  • taxatie van huidig toestandsbeeld,
  • risicotaxatie ten aanzien van terugval in psychiatrische stoornis
  • inschatten van prognose en implicaties van zwangerschap en partus
  • pre-conceptioneel advies, waarbij met de patiënte voordelen en nadelen van starten, veranderen, stoppen of continueren van psychofarmaca wordt besproken, en behandelalternatieven worden overwogen

  Hierbij staan de belangen van vrouw èn kind centraal.

   

  Gedurende de zwangerschap

  • Psychiatrische consultatie en begeleiding bij acute of electieve klinische opname op de afdeling verloskunde
  • Psychiatrische diagnostiek en behandeling (medicamenteus en gedragstherapeutisch)
  • Behandeling van psychiatrische klachten vindt plaats in nauwe samenwerking met verloskundige, huisarts en gynaecoloog, zowel in klinische als ambulante setting.

   

  Post partum

  • Psychiatrische consultatie en begeleiding bij een klinisch kraambed op de afdeling verloskunde
  • Poliklinische psychiatrische consulten voor diagnostiek, behandeladvies en kortdurende behandeling tot maximaal 1 jaar post partum.

   

  Behandelvoorzieningen
  Ambulante behandeling op de polikliniek, een klinisch psychiatrische opname, en deelname aan modules voor patiënten(met een depressie) behoort tot de mogelijkheden.

   

  Aanmelding
  Verwijzing en aanmelding is mogelijk door huisartsen via zorgdomein en voor medisch specialisten via de fax. Fax nr: 024-3635130. Voor vragen kunt u contact opnemen met het aanmeldbureau 024-8187160

  • Telefonisch via polikliniek Psychiatrie (de POP-poli is onderdeel van het zorgprogramma stemming plus) telefoon: 024 3613513
  • Tamara Hagen verpleegkundig specialist i.o.0652028132

   

  Alle aanmeldingen worden dagelijks met dr Philip van Eijndhoven (psychiater) besproken.

   

  Bezoekadres
  Radboud universitair medisch centrum
  Polikliniek psychiatrie, ingang oost
  Reinier Postlaan 4, route 961
  6500 HB Nijmegen
  Nijmegen

     Rotterdam | Erasmus MC, zorglijn zwangerschapsgerelateerde psychiatrie

   

   

  Doelgroep en aanbod

  • Stellen van een diagnose, het geven van advies en uitleg rond medicatie en andere behandelmogelijkheden, behandeling tijdens de zwangerschap en na de bevalling
  • Samenwerking met afdeling Verloskunde van het Erasmus MC met mogelijkheid tot klinisch kraambed op psychiatrische gronden
  • Combipoli psychiatrie/kinder- en jeugdpsychiatrie voor moeders met psychiatrische problematiek en hun kinderen tot 4 jaar met een bedreigde ontwikkeling
  • Dagbehandeling voor zwangeren met psychiatrische problematiek
  • Dagbehandeling voor moeders met psychiatrische problematiek en hun kinderen tot 1 jaar
  • Klinische opname van moeders met psychiatrische problematiek en hun baby‘s tot 6 maanden op moeder-baby unit

   

  Aanmelding
  Via verwijzing van huisarts, verloskundige/gynaecoloog of GGZ behandelaar door het invullen en opsturen van een verwijsformulier, op te vragen via: http://www.erasmusmc.nl/4577275/4603998/verwijzing-ggz

   

  Contactpersonen
  Polikliniek/combipoli/dagbehandeling moeder-kind: Mw.dr. M.P. Lambregtse-van den Berg, psychiater/kinder- en jeugdpsychiater
  Moeder-baby unit: mw.dr. V. Bergink, psychiater; mw.dr.K.M. Koorengevel, psychiater
  Algemene vragen: dhr. J. Vervoort, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
  Allen te bereiken via polikliniek psychiatrie: 010-7040139
  Verloskunde: drs. A.J. Schneider, gynaecoloog, telefoonnnummer: 010-7040148

   

  Uitgebreidere informatie

  www.erasmusmc.nl/zwangerschapspsychiatrie


  Rotterdam | GGZ Delfland, locatie Sint Franciscus Gasthuis

   

  Doelgroep

  1)         Zwangere vrouwen met reeds bestaande psychiatrische problemen en/of tijdens de  zwangerschap nieuw ontstane psychiatrische klachten.

  2)         Preconceptioneel advies aan vrouwen met een zwangerschapswens die:

  a. Bekend zijn met een psychiatrische ziekte

  b. Psychofarmaca gebruiken

  c. Een familielid hebben bij wie sprake is van een psychiatrische ziekte

  d. Ernstige psychosociale problematiek

   

  Aanbod

  1)         Binnen het Sint Franciscus Gasthuis werkt de afdeling Ziekenhuispsychiatrie nauw samen met de afdelingen Gynaecologie en Kindergeneeskunde in het zorgaanbod voor de zogenaamde “Kwetsbare Zwangeren”. De Kindergeneeskunde wordt, indien gewenst, in het traject voor de bevalling betrokken. Er bestaat een multidisciplinair overleg waaraan de medewerkers van de afdelingen  Gynaecologie, Psychiatrie,  Klinische psychologie,  Medisch maatschappelijk werk en de Verloskundige afdeling deelnemen.

  2)         Via de eerste lijn (huisarts, verloskundige, psycholoog) kan verwezen worden naar de POP-poli door aanmelding bij de polikliniek Gynaecologie wanneer er sprake is van een “Kwetsbare Zwangere”.  Verwijzers betrokken bij de behandeling van de psychiatrische problematiek van patiënten kunnen ook direct verwijzen naar de polikliniek van de afdeling Ziekenhuispsychiatrie.

  3)         Binnen de polikliniek Ziekenhuispsychiatrie bestaat o.a. de mogelijkheid van individuele medicamenteuze en/ of psychologische begeleiding tot kort na de bevalling.

  4)         Indien nodig wordt Medisch maatschappelijk werk ingeschakeld bij patiënten met ernstige sociale problemen.

  6)         Er wordt een geboorteplan opgesteld in overleg met moeder en partner/ directe naaste(n) voor de periode rond de bevalling.

  7)         Na de bevalling wordt de zorg voor moeder en kind overgedragen aan de instantie, die verantwoordelijk is voor de vervolgbehandeling.

   

  Aanmelding
  Door verloskundigen: via polikliniek Gynaecologie, tel. 010-461 6261.
  Door GGZ: via polikliniek Ziekenhuispsychiatrie, tel. 461 7540.
  Na telefonisch overleg wordt u verzocht uw schriftelijke informatie te faxen naar de polikliniek Gynaecologie:  010-461 6914 of de polikliniek Psychiatrie: 010-461 7544 onder vermelding  van “Aanmelding Kwetsbare Zwangere”.

   

  Contactpersonen
  Gynaecologie en Verloskunde:  Dr. V.H. M. Karsdorp en Dr. N.Gemund
  Psychiatrie: P.J.M.  Schoof
  Kindergeneeskunde:  A.K.E. Hoffman-Haringsma


  Rotterdam | Praktijk voor Zwangerschap en Psychiatrie
  Doelgroep en aanbod
  De Praktijk voor Zwangerschap en Psychiatrie houdt zich voornamelijk bezig met advisering aan de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg, gericht op zwangerschap gerelateerde psychiatrie. Dit kan zowel vrouwen betreffen met een psychiatrische stoornis die zwanger willen worden (prenataal), als vrouwen die al zwanger zijn (nataal) of reeds bevallen (postnataal).
  Het gaat erom op basis van de juiste informatie de patiënte en haar partner te adviseren. Ons specialistische advies betreft de volledige begeleiding van een zwangerschap en/of de periode daarna, met vragen over psychofarmaca gebruik, wel of geen borstvoeding, de kraamzorg, thuis of in het ziekenhuis bevallen, het inschakelen van familie of jeugdzorg, en het opstellen van een behandelplan. De patiënte en haar partner besluiten uiteindelijk zelf wat zij met het advies doen.
  Naast individuele (medicamenteuze) begeleiding, of begeleiding gericht op bevallingstrauma’s of angst voor de bevalling (d.m.v. EMDR), bestaat er ook een groepsaanbod voor vrouwen met psychiatrische problematiek na de bevalling

  Aanmelding
  Patiënten kunnen verwezen worden via de huisarts, medische specialist of GGZ-hulpverlener.

  Contactpersonen

  Sascha Kats, (Perinataal) Psychiater
  Tel. 06 - 44338871
  Email kats.psy@gmail.com

  Koos van Lith, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
  Tel. 06 – 10800003
  Email kooslith@hotmail.com

  Levie Vorstkade 65 (Locatie: De gezonde wereld)
  3071 AG Rotterdam


  Uitgebreidere informatie
  http://praktijk-voor-zwangerschap-en-psychiatrie.com

  S Hertogenbosch | Jeroen Bosch Ziekenhuis/ Reinier van Arkelgroep

  Doelgroep

  ·        Vrouwen met zodanige psychische problemen voorafgaand aan, tijdens of na de zwangerschap dat professionele hulp noodzakelijk is.

  ·        Vrouwen met een kinderwens of zwangeren, die psychiatrische medicatie gebruiken.

  ·        Vrouwen met een kinderwens of zwangeren, die in het verleden psychische klachten hebben gehad en/of hiervoor behandeld zijn.

   

  Aanbod

  ·        Een intakegesprek door de sociaal psychiatrische verpleegkundige en psychiater, waarbij uw problemen in kaart worden gebracht, diagnose gesteld en samen met u een behandelplan wordt gemaakt. Er is veel aandacht aan het contact tussen u, als (aanstaande) ouders en de baby.

  ·        Multidisciplinair overleg met gynaecoloog, kinderarts, verloskundige en psychiater.

  ·        Consult over de voor- en nadelen van medicatie gebruik in de zwangerschap.

  ·        Consult bij vragen rondom zwangerschapswens (preconceptioneel advies)

  ·        Voorlichting en begeleiding rond de bevalling en de kraamtijd.

  ·        Op indicatie psychiatrische intensieve thuiszorg en/of individuele of systeempsychotherapie.

  ·        Korte groepsbehandeling zwangeren en korte groepsbehandeling jonge moeders.

  ·        Klinische opname op de afdeling gynaecologie en op de afdeling psychiatrie, al naar gelang de problematiek.

   

   

  Aanmelding en meer informatie

   

  Aanmelding op verwijzing van de (huis)arts, medisch specialist (gynaecoloog of psychiater) en verloskundige.

   

  Gynaecologie:

  Jeroen Bosch Ziekenhuis

  073 – 553 6250

   

  Psychiatrie:

  Reinier van Arkelgroep, Centrum voor Ziekenhuis Psychiatrie

  073 – 553 8844

   

  contactpersonen

   

  Mw. M. Eikema en mw. C. Brekelmans, sociaal psychiatrisch verpleegkundige

  mw. J. Koster, psychiater

  Mw. M. Kerkhof, gynaecoloog

  Mw. C. Jacobs, kinderarts

   


  Sneek- Emmeloord | Antonius Ziekenhuis


  Doelgroep:

  De POP poli is bedoeld voor vrouwen met een psychiatrische stoornis die zwanger zijn of een kinderwens hebben.

   

  Bepaalde omstandigheden kunnen de kans op het optreden van een psychiatrische stoornis tijdens de zwangerschap of na de bevalling vergroten. Deze risicofactoren kunnen zowel psychiatrisch als obstetrisch van aard zijn.

   

  Psychiatrische risicofactoren:

  -Een eerder doorgemaakte psychiatrische ziekteperiode bijvoorbeeld bij een  

   zwangerschap of bevalling

  -Psychiatrische stoornissen bij bloedverwanten

   

  Obstetrische risicofactoren

  -Ongeplande of ongewenste zwangerschap

  -Een eerder moeizaam of gecompliceerde doorgemaakte zwangerschap of

   bevalling

  -Algemene risico‘s zoals alleenstaand moederschap en een gebrekkig  

   sociaal netwerk

   

  Wat houdt de POP-poli in?

  Een multidisciplinair team bestaande uit een psychiater (dhr P.J.Bogaard),  een gynaecoloog (dhr S.de Boer) en een kinderarts (mevr. A van der Vlugt) ziet de patiënt.

  De voornaamste activiteiten van dit team zijn het bepalen van het risico op (nieuwe) psychiatrische problemen, het geven van advies over psycho-pathologie en over gebruik van psychofarmaca tijdens de zwangerschap en de lactatieperiode.

   

  Klinisch kraambed:

  Naast het bezoek van uw patiënt aan de POP poli is er ook de mogelijkheid tot een klinisch kraambed. Dit klinische kraambed is bedoeld om de moeder te coachen bij de omgang met haar pasgeborene en om eventuele effecten van psychofarmaca gebruik op de pasgeborene te beoordelen.

   

  Nazorg:

  Tot drie maanden na de bevalling wordt er een poliklinische nacontrole gedaan.

   

  Patiënten met een acute psychiatrische crisis kunt u niet verwijzen naar de POP-poli. Deze patiënten moeten door de lokale crisisdienst worden beoordeeld.

   

  Op welke manier kunt u verwijzen? 

  *           Telefonisch, via de polikliniek Kindergeneeskunde.

              Telefoonnummer: (0515) 48 89 85

  *           Via zorgdomein.

   

  Voor de noodzakelijke voorbereiding van het spreekuur verzoeken u dringend een verwijsbrief met medische gegevens te faxen naar de polikliniek Kindergeneeskunde.

  Faxnummer: (0515) 48 89 27.

   

  Let op: het is voor patiënten niet mogelijk om zelf een afspraak te maken. Dit gaat alleen op verwijzing.

   

   


  Tilburg | st elisabeth ziekenhuis

  POP-poli

   

  Doelgroep

  - vrouwen met kinderwens of zwangeren die psychische klachten hebben en/of

  psychiatrische medicatie gebruiken

  - vrouwen met kinderwens of zwangeren die in het verleden psychische klachten gehad hebben en/of hiervoor behandeld zijn

  - vrouwen die de zwangerschap en/of de bevalling als traumatisch beleefd hebben

   

  Aanbod

  - multidisciplinair overleg tussen psychiatrie, verloskunde en kindergeneeskunde

  - diagnostiek en behandeling psychische klachten

  - advies rondom medicatiegebruik tijdens zwangerschap en/of borstvoeding

  - advies aan behandelaren bij patiënten die reeds in zorg zijn

  - voorlichting en begeleiding rond bevalling en kraamtijd met als aandachtspunt de hechting

  - indien nodig klinisch kraambed op psychiatrische gronden op het moeder-kindcentrum (gelegenheid tot opname van moeder en kind, evt vader)

  - indien nodig opname moeder en kind op de PAAZ

  - indien nodig psychiatrische intensieve thuiszorg

  - poliklinische multidisciplinaire nazorg, psychiater, SPV, psycholoog (CGT, EMDR)

   

  Aanmelding

  Door de huisarts telefonisch of schriftelijk bij secretariaat psychiatrie, onder vermelding POP

  013/5392915 of bij polikliniek gynaecologie 013/5398025 onder vermelding van POP

   

  Contactpersonen

  Linda de Bont, CPV

  Cora Fiedeldey, gynaecoloog

  Charlotte van Oirschot, gynaecoloog

  Carien Smeets, kinderarts

  Tina Vreys, psychiater   Tilburg | Twee Stedenziekenhuis

  Doelgroep

  Vrouwen met kinderwens en zwangeren die:

  - Problemen hebben ervaren tijdens een eerdere zwangerschap of bevalling zoals depressie, psychose of PTSS

  - Psychofarmaca gebruiken

  - Een eerstelijns verwante hebben met een psychotische, depressieve, of bipolaire stoornis hebben

  - Verslaafd zijn aan alcohol, drugs en/of medicatie

  - Leven in complexe sociale omstandigheden, inclusief vrouwen met een verstandelijke handicap

   

  Aanbod

  - Een multidisciplinair team voor zorg op maat, met psychiater, gynaecoloog, kinderarts, medisch maatschappelijk werkster en psychologe als basisteam, wat regelmatig met elkaar afstemt.

  - Advies over behandel- en begeleidingsmogelijkheden van voor de conceptie tot na de bevalling aan vrouwen met terugkoppeling aan huisartsen, psychiaters, psychologen of andere behandelaren.

  - Diverse vormen van individuele begeleiding en mogelijkheden van consultatie tijdens de zwangerschap.

  - Advies tav medicatie bij zwangerschap of wens en bij borstvoeding.

  - Systeemtherapie.

  - Psychotherapie, oa cognitieve gedragstherapie.

  - Vaktherapie (beeldend en dans en beweging).

  - Psychologische begeleiding tijdens de zwangerschap en rondom de bevalling met de mogelijkheid van relaxatietraining en biofeedback.

  - De mogelijkheid van begeleiding vanuit medisch maatschappelijk werk en aanvraag van thuisbegeleiding door Thebe in de vorm van ondersteuning en videohome-training, bij opname of thuis, om een goede interactie met het kind te bespoedigen.

  - Indien nodig EMDR behandeling.

  - Deeltijd behandeling (CGT, creatieve therapie).

  - Een klinisch kraambed op de afdeling verloskunde voor langere observatie en ondersteuning in het ziekenhuis met consultatieve ondersteuning vanuit de psychiatrie.

  - Zorg voor de pasgeborene door de kinderarts.

  - Indien noodzakelijk opname op de afdeling psychiatrie waarbij opname met de baby tot de mogelijkheden behoort en in de nabije toekomst wordt uitgebreid.


  Aanmelding
  Patienten kunnen verwezen worden door huisarts, verloskundige, psychiater of psycholoog. Dit kan per post of fax via de polikliniek Gynaecologie en Verloskunde.

   

  Adres:
  Secretariaat Gynaecologie, onder vermelding van “POP”
  Postbus 90107
  5000 LA tilburg
  Fax: 013-4655503

  Contactpersoon/contactpersonen 
  Mw. Dr. I.A.J. van Rooij, gynaecoloog
  Mw. Drs. D. Elshoff, psychiater  Uden | GGZ Oost Brabant/ ziekenhuis Bernhoven
  Doelgroep

  Wij zijn er voor vrouwen met een kinderwens of vrouwen die zwanger zijn en tot 9 maanden postpartum en:
  • psychische klachten hebben
  • medicatie gebruiken tegen angst, depressie of verwardheid;
  • in het verleden behandeld zijn voor psychische klachten of in het verleden medicatie hiervoor gebruikt hebben;
  •  zich na een zwangerschap depressief gevoeld hebben of andere psychische klachten hebben gehad;

  Aanbod
  Preconceptioneel
  Op de POP-poli in Bernhoven krijgt de cliënt twee aansluitende gesprekken:

  1.     een intakegesprek met de verpleegkundig specialist psychiatrie van de GGZ Oost Brabant. Dit gesprek duurt ruim drie kwartier. De verpleegkundig specialist richt zoch op de psychiatrische/psychologische en sociale situatie van de patiënt.
  2.     Een gesprek met de gynaecoloog van Bernhoven waarbij de aandacht ligt op het medische en fysieke conditie van de cliënt. Dit gesprek duurt twintig minuten.

  Vervolgens worden de bevindingen van deze gesprekken besproken in een multidisciplinair overleg, bestaande uit de verpleegkundig specialist psychiatrie, de psychiater, de gynaecoloog en de kinderarts.

  Hierbij wordt:

  Een duidelijke omschrijving van het probleem opgesteld voor de aanstaande moeder en eventueel gevolgen voor het kind;
  •  taxatie van huidig toestandsbeeld,
  •  risicotaxatie ten aanzien van terugval in psychiatrische stoornis,
  •   analyse van de psychiatrische voorgeschiedenis en behandeling,
  •  inschatten van prognose en implicaties van zwangerschap en partus.

  Een voorstel voor een behandelplan opgesteld. Dit voorstel kan bestaan uit behandel- en begeleidingsmogelijkheden van voor de conceptie tot en met de periode na de bevalling, door middel van;

  •  afstemmen van medicatie zowel voor, tijdens als na de zwangerschap, waarbij de voor- en nadelen van de psychofarmaca op het ziektebeeld van de patiënt maar ook de effecten van de medicatie op het kind worden besproken en behandelalternatieven worden overwogen
  • afspraken over de begeleiding van de zwangerschap, bevalling en het kraambed. Dit betreft keuze in zwangerschapsbegeleiding door verloskundige en/of gynaecoloog, aangevuld met begeleiding door een psychiater en/of psycholoog, maar ook eventuele begeleiding in de thuissituatie door maatschappelijk werk of ondersteunende instanties zoals een wijkverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg,
  • geven van voorlichting rondom de kinderwens, de bevalling en de kaamtijd,
  • inschatten van de noodzaak of aanbod van de mogelijkheid voor een klinisch kraambed op de afdeling Verloskunde.

  Goede terugkoppeling van de gemaakte afspraken naar alle betrokken zorgverleners inclusief verwijzer, huisarts en de patiënt vanuit één gezamenlijke documentatie van alle disciplines die betrokken zijn bij de POP-poli.

  Bij complexe psychiatrische problematiek en monitoren van de zwangere bij psychofarmaca gebruik kan de behandeling worden overgenomen door het multidisciplinaire team van de POP-poli. Er wordt een geïntegreerde behandeling aangeboden volgens de laatste beroepswetenschappelijke richtlijnen.

  Postpartum
  Deze groep wordt aangemeld bij de POP -poli. Vervolgens wordt er een afspraak gepland bij de verpleegkundig specialist of sociaal psychiatrisch verpleegkundige en de psychiater.
  De casus wordt in het multidisciplinaire overleg van de POP - poli besproken.

  Aanmelding

  • Cliënten kunnen zich aanmelden door een email te sturen naar poppoli@bernhoven.nl
  • Hulpverleners kunnen cliënten verwijzen naar de POP-poli via een aanmelding bij Zorgdomein danwel het opsturen van een consultformulier.

  Zie hiervoor ook de informatie op de website van de POP-poli: www.bernhoven.nl/poppoli

  Contactpersoon/contactpersonen

  • Annemarie Verberkt; verpleegkundig specialist GGZ Oost Brabant
  • Henk Hanegraaf; psychiater GGZ Oost Brabant
  • René Kok: gynaecoloog Bernhoven
  • Gordon Slabbers: kinderarts Bernhoven

  Uitgebreidere informatie

  Op www.bernhoven.nl/poppoli kunt u meer informatie lezen over de opzet en werkwijze van de POP-poli in Bernhoven. Ook is hier de folder POP-poli te downloaden.
  Utrecht | Baby Blues Domstad


  Doelgroep
  Baby Blues Domstad (BBD) is een eerstelijns psychologische praktijk voor ondersteuning tijdens de zwangerschap, kraamtijd en (huil)baby. Ook kunnen mensen die zorgen hebben over hun vruchtbaarheid, een ongewenste zwangerschap of rouw om het verlies van een doodgeboren kindje terecht bij BBD.


  Aanmelding
  Zie het contactformulier op www.babyblues-domstad.nl

  Contactpersoon/contactpersonen
  Rinske Frima, praktijkhouder en gezondheidszorgpsycholoog BIG

  Uitgebreidere informatie
  Zie voor meer informatie www.babyblues-domstad.nl 


  Utrecht | Diakonessenhuis

  POP-PLUS poli Polikliniek voor extra zorg rond de zwangerschap

  Doelgroep:
  Vrouwen met een kinderwens of zwangeren die:
  • psychiatrische klachten hebben (of hebben gehad)
  • medicijnen gebruiken tegen psychiatrische klachten
  • verslaafd zijn aan alcohol, drugs en/of medicatie
  • zich in een moeilijke(complexe) sociale situatie bevinden
  • een (licht) verstandelijk beperking hebben
  • tiener zijn (jonger dan 18 jaar)

  Aanbod:
  o Een multidisciplinair behandelteam met gynaecologen, psychiater, kinderarts en medisch maatschappelijk werker als basisteam.
  o Een multidisciplinaire bespreking met gynaecologen, psychiater, kinderarts, medisch maatschappelijk werker, verloskundigen en andere externe instanties, waarin een multidisciplinair behandelplan wordt opgesteld van conceptie tot en met de periode na bevalling.
  o Een terugkoppeling van de gemaakte afspraken naar alle betrokken zorgverleners en huisarts.
  o One single visit, waarbij de patiënt tijdens haar eerste bezoek aan de POP-PLUS poli een afspraak heeft met de intakeverpleegkundige, gynaecoloog, medisch maatschappelijk werker en daar waar nodig op een later moment de psychiater.
  o De mogelijkheid voor een klinisch kraambed op de afdeling Verloskunde.

  Aanmelding:
  Patiënten kunnen verwezen worden naar de POP-PLUS poli door de huisarts, verloskundige of psychiater. Dit kan telefonisch of via fax onder vermelding van de POP-PLUS poli. Polikliniek Gynaecologie & Verloskunde Diakonessenhuis Utrecht Postbus 80250 3508 TG Utrecht Tel: 088- 2506178 Fax 088-2506484

  Contactpersonen:
  Dr. N. Schuitemaker, gynaecoloog- perinatoloog
  M. Sonnen, psychiater
  E. Okhuijsen, kinderarts
  Utrecht | Regionaal Psychiatrisch Centrum , POP-poli en Moeder Baby Unit

   

   

  Samenwerkingsverband Altrecht/Zuwe Hofpoort ziekenhuis, Moeder Baby Unit, Thema poli Moeder&Kind

   

   

  Doelgroep klinische behandeling
  Zwangeren of moeders met een baby tot 7 maanden met een pré - peri- of postnataal psychiatrisch ziektebeeld of ernstige psychische ontregeling.

   

   

  Aanbod
  Specialistische klinische behandeling van moeder en kind.
  Beschutte bevalling (opname op MBU, klinische bevalling in Zuwe Hofpoortziekenhuis, kraamperiode op MBU)
  Samenwerking met gynaecologen en kinderartsen Hofpoortziekenhuis.

   

   

  Doelgroep POP-poli
  Zwangeren en moeders/ouders met psychiatrische problemen en kind (-9 maanden tot 3 jaar)

   

   

  Aanbod

  • Multidisciplinaire beoordeling (psychiatrie, gynaecologie, pediatrie)
  • Intake/ second opinion
  • Medicatieadvies/ consultatie
  • Themagroep voor zwangeren gericht op stress reductie/hantering
  • ?5 keer praten over je baby?
  • Moeder (ouders) baby therapie
  • Ouder/ relatie therapie
  • Videotraining moeder kind
  • I.P.T.G (interpersoonlijke psychotherapie groep) voor depressieve moeders

   

  Aanmelding
  Aanmelding via huisarts, verloskundige/ gynaecoloog, GGZ behandelaar bij  Eelko van Harten, teammanager/ aanmeldfunctionaris RPC Woerden, 0348 427111.

   

  Uitgebreidere informatie:
  https://www.antoniusziekenhuis.nl/behandeling-op-moeder-baby-unit


  Venlo | Vincent van Gogh (GGZ) & VieCuri

   

   

  Doelgroep
  zwangeren met een psychiatrische stoornis

   

  Aanbod
  Werkgroep Zwangerschap en Psychiatrie:

  Maandelijks multidisciplinair overleg met gynaecoloog, kinderarts, ziekenhuisapotheker en psychiater voor afstemming aangaande de integrale behandeling (met intercollegeale consultatie en advies aan de eerste lijn) voor moeder en kind. 

  Behandeling: preconceptioneel advies,  tijdens de zwangerschap, rondom de bevalling en post partum.

   

  Aanmelding 
  verwijzing naar gynaecoloog of psychiater:

   

  F. van der Beek
  psychiater Regionaal Centrum Venlo
  Tegelseweg 210
  5912 BL Venlo
  077-3550222

   

  Contactpersoon/contactpersonen
  F. van der Beek (psychiater), E. Wijnen-Duvekot (gynaecoloog), R Thompson (kinderarts), P. Janssen (ziekenhuisapotheker)

   


  Winterswijk | Streekziekenhuis Koningin Beatrix

   

  WINTERSWIJK
  ZwangerPLUS: VSV Oost Achterhoek, Streekziekenhuis Koningin Beatrix

   

  Doel

  Betere zorg aan zwangeren, kraamvrouwen en vrouwen met kinderwens door gestructureerd overleg tussen behandelaren waarbij in overleg met de vrouw een individueel multidisciplinair zorgplan wordt opgesteld.

   

  Doelgroep
  Kwetsbare zwangeren in brede zin:
  Psychische problemen
  Psychofarmaca
  Sociale problematiek
  Verslavingsproblemen
  Traumatische ervaring bij vorige zwangerschap of bevalling
  Ongeplande zwangerschap
  Verstandelijke handicap
  Mishandeling

   

  Aanmelding 
  Telefoon: 0543-544650
  E-mail: ZwangerPLUS@skbwinterswijk.nl

   

  Contactpersoon/contactpersonen
  Natasja van Loenen, gynaecoloog: n.vanloenen@skbwinterswijk.nl
  Saskia van Daalen, kinderarts: s.t.h.daalen@skbwinterswijk.nl
  Reinout Tonneijck, psychiater GGNET: r.tonneijck@ggnet.nl
  Danique van Vugt, klinisch verloskundige: d.vanvugt@skbwinterswijk.nl

   

  Uitgebreidere informatie
  www.skbwinterswijk.nl/zwangerplus


  Zutphen | Gelre Ziekenhuizen

  doelgroep
  :
  zwangeren met:
  • psycho-sociale problematiek
  • psychiatrische aandoening
  • zwakbegaafdheid
  • verslaving
  • huiselijk geweld
  • sociaal (schuldsanering)


  Aanbod:
  werkgroep met MDO, bestaande uit: kinderarts (voorzitter), gynaecologen, 1e lijns verloskundigen, psychiater, psycholoog, SPV, maatschappelijk werk, vertrouwensarts, secretaris.


  Aanmelding: door 1e lijnsverloskundigen en gynaecologen verwijzen naar psychiater en/of gynaecoloog (POP gynaecoloog), waarna bespreking in MDO.


  Contact personen:
  Hr. F.P.J.F. Dikken, kinderarts
  Hr. R.H.Ch.I. Sassen, gynaecoloog
  Mw. S.A. v.d. Laan psychiater


  Zwolle | Isala Klinieken, multidiciplinaire POP - polikliniek


  Doelgroep

  Vrouwen met een kinderwens of zwangere die:

  - psychische klachten hebben (gehad)

  - medicijnen gebruiken tegen psychische klachten

  - angst of paniek ervaren in de zwangerschap of angstig zijn voor de bevalling

  - een traumatische ervaringen hebben gehad bij een vorige bevalling of zwangerschap

  - verslaafd zijn aan

  - of problemen hebben met alcohol, drugs en/of medicijnen

  - zich in een complexe sociale situatie bevinden

  Aanbod
  Wij kunnen de doelgroep het volgende aanbieden:

  - zorg op maat, dat wil zeggen een op de persoon en de situatie gemaakt behandelplan met daarin advies over (eventueel) medicatiegebruik, behandelings- en begeleidingsmogelijkheden van voor de conceptie tot in het kraambed.

  - Begeleiding door een multidisciplinair team bestaande uit: gynaecoloog, psychiater, kinderarts, anesthesist, ziekenhuis – apotheker, medisch psycholoog, medisch maatschappelijk werk, gespecialiseerd verpleegkundige en fysiotherapeut.

  - Intensief overleg en goede terugkoppeling met de eerste lijn (huisarts en verloskundige)

  - Mogelijkheid van begeleiding en partus door de eerste lijn in intensieve samenspraak met het POP-team

  - Mogelijkheid voor het begeleid opstellen van een bevallingsplan met aandacht voor persoonlijke wensen

  - Diverse vormen van individuele begeleiding en consultatie bij de diverse disciplines tijdens de zwangerschap

  - Advies tav medicatie bij zwangerschaps (wens) en borstvoeding

  Aanmelding
  Patiënten kunnen verwezen worden naar de POP – poli door (huis) arts, verloskundige, psychiater of psycholoog. Dit kan per post of per fax via de polikliniek Gynaecologie & Verloskunde ovv “aanmelding POP – poli”. 


  Polikliniek Verloskunde en Gynaecologie

  Postbus 10400

  8000 GK Zwolle 


  telefoon: (038) 424 56 04

  fax: (038) 424 77 29

  Contactpersoon/contactpersonen
  Verloskunde: Dhr. Dr. JR Beekhuis, Dhr. Dr. J. Van Eijck en Dhr. Drs. JR Dijkstra

  Psychiatrie: Dhr. Drs. JP Smit

  Medische psychologie: Mw. Drs. H. Withaar

  Kindergeneeskunde: Mw. Drs. DM Broekhuijsen en dhr. Drs P. Zwart.

  Uitgebreidere informatie
  http://www.isala.nl/patient/patientenfolders/Documents/5035.pdf http://www.isala.nl/verloskunde