Amphia

Breda

De POP-poli van het Amphia staat open voor alle vragen en verwijzingen rond kwetsbare vrouwen met zwangerschapswens of kwetsbare zwangeren. Dat kan onder andere sociale kwetsbaarheid zijn, middelengebruik, psychofarmacagebruik, trauma’s in voorgeschiedenis, psychiatrische aandoening.

Behandelingen

Soort voorziening

 • POP-poli
  • Papieren consult met doorverwijzing
  • Face to face consult eenmalig
  • Face to face consult met doorverwijzing
  • Face tot face met vervolgcontacten
 • Polikliniek
 • deeltijdbehandeling
 • kliniek, vanaf maart 2021 moeder-kindunit
 • Wie is bij het POP-consult aanwezig:
  • Gynaecoloog
  • Psychiater
  • Kinderarts
  • (klinisch) verloskundige
  • Verpleegkundig specialist GGz
  • Overig (JGZ-verpleegkundige, SIP-medewerker, Maatschappelijk werk, psycholoog)

Behandelaanbod pre-conceptueel

 • Kinderwens advies gesprek
  Preconceptioneel ten aanzien van medicatiegebruik, traumatische eerdere baring, verstandelijke beperking
 • Overige behandelmogelijkheden
  Vaak wordt er gezocht naar samenwerking met de instanties/hulpverleners waarmee patiente al voor de zwangerschap mee bekend is

Behandelaanbod gedurende de zwangerschap

 • Medicamenteuze behandeling
  Begeleiding door onze psychiaters
 • Zwangerschapsmanagement
  Begeleiding kán op onze poli verloskunde, maar hoeft niet per se; wordt afgestemd met de patiente
 • Overige behandelmogelijkheden
  Samen met de patiente wordt gezocht waar ze hetbeste terecht kan voor een zo optimale behandeling/begeleiding

Behandelaanbod postpartum

 • Meerdere consulten indien nodig
  Zeker vanuit de psychiatrie vindt er postpartum begeleiding plaats omdat juist het kraambed een kwetsbare periode is.

Aanmelding

Hoe aan te melden

Aanmelden kan via de poli verloskunde van het Amphia of via telefonisch overleg met een van de betrokkenen.

Wie kan verwijzen

 • Verloskundige
 • Huisarts
 • Psychiaters
 • Overige namelijk: In principe kan iedereen overleggen of verwijzen

Telefoon

Poli verloskunde: 076-5951423 of via algemeen nummer 076-5951000 website Amphia POP

Website

https://www.amphia.nl/

Contact behandelaren

Gerhard Knol, gynaecoloog (076-5954194)
Dr Simone Lunshof, gynaecoloog (076-5951363)
Michel Ju, psychiater (076-5952877)

Contactpersoon

Gerhard Knol, gynaecoloog

< terug naar overzicht