De Kiem

Alkmaar

Zwangeren (pas bevallen) ouders en hun baby, peuter en kleuter
w.b. klachten van somberheid, depressie, angst, trauma, verlies, hechting, bemoeilijkte ontwikkeling van het kind.

Behandelingen

Soort voorziening

Polikliniek
Wie is aanwezig bij het POP-consult

  • GZ-psycholoog
  • IMH-specialist
  • Orthopedagoog
  • Orthopedagoog generalist
  • Verloskundige
  • Fysiotherapeut
  • Psychotherapeut

Behandelaanbod pre-conceptueel

Kinderwensadvies gesprek
Zwangerschapsmanagement

Behandelaanbod gedurende de zwangerschap

Zwangerschapsmanagement

Behandelaanbod postpartum

Psychologische behandeling, psychotherapie, traumaverwerking en ouder-kind behandeling

Aanmelding

Hoe aan te melden

Verwijsbrief huisarts of gemeente

Wie kan verwijzen

Huisarts
Medisch specialist, jeugdarts GGD, Centrum Jeugd en Gezin

Telefoon

https://dekiem.site/

Contact behandelaren

https://dekiem.site/

< terug naar overzicht