Diakonessenhuis Utrecht

Utrecht/ Zeist

Gynaecoloog/perinatoloog. mede karretrekker POP poli

Behandelingen

Soort voorziening

Pop-poli: Face to face consult met doorverwijzing
Wie is bij het POP-consult aanwezig:
Gynaecoloog
Psychiater
Verpleegkundig specialist GGz
nurse practitioner & klinisch maatschappelijk werksster

Behandelaanbod pre-conceptueel

 • Kinderwens advies gesprek
  preconceptioneel gesprek op eigen verzoek of doorverwijzing via fertiliteitspoli. Hierbij wordt gekeken naar optimalisering situatie voor de zwangerschap
 • Zwangerschapsmanagement
  Liefst in begin zwangerschap wordt een consult gepland met of psychiater of maatschappelijk werk voor preventieve maatregelen en optimalisering van zorg rondom patiente en familie

Behandelaanbod gedurende de zwangerschap

 • Medicamenteuze behandeling
  medicatie wordt eventueel aangepast, of geiniteerd. Voorlichting over medicatie in zwangerschap en kraambed? borstvoeding
 • Zwangerschapsmanagement
  er wordt contact gelegd met andere GGZ en verloskundige behandelaars
  er wordt een zorgsysteem voor gezin georganiseerd waar nodig. Preventieplan wordt gemaakt
 • Overige behandelmogelijkheden
  enkele keer wordt EMDR verricht

Behandelaanbod postpartum

Eenmalig PP-consult (FtF)
direkt Postpartum wordt er contact gelegd tussen pat en verpleegkunidig specialist GGZ of Maatschappelijk werk. Er wordt nagegaan of er een contact is met eigen behandelaar anders staan zij zelf ter beschikking bij problemen / vragen

Aanmelding

Hoe aan te melden

aanmelding via digitale verwijzing voor de POP caroussel via zorgdomein

Wie kan verwijzen

 • Verloskundige
 • Huisarts
 • andere specialisten in ziekenhuis

Telefoon

polikliniek verloskunde tel 0882507575
coördinator POP poli: tel 8802505359

Website

www.diakonessenhuis.nl -> gyneacologie -> POP-Plus polikliniek alles over zwangerschap en bevallen

Contact behandelaren

Vaste overlegpartners bij MDO:
Dr J.Boon ( gynaecoloog), Dr A.Maat (psychiater). Dr E.Ockhuisen Zwitserlood ( Specialist verpleegkunidge GGZ), Mw.A van Esch ( maatschappelijk werk)
Jellinek
FIOM
Voorzorg
1e lijns verloskundige betrokken bij zwangerschap of kraambed Er zijn andere vertegenwoordigers van bv Moviera , SAFE

Contactpersoon

Dr.J.Boon, Gynaecoloog

< terug naar overzicht