Erasmus MC

Rotterdam

 • Ernstige psychopathologie tijdens de zwangerschap
 • Psychopathologie postpartum
  • Postpartum psychose
  • Peripartum psychiatrie (angst/depressieve stoornis)
  • Bevalling gerelateerde trauma
 • Hoog risico groepen postpartum
  • Bipolaire stoornis/postpartum psychose in voorgeschiedenis
 • Polyfarmacie in de zwangerschap
 • Complexe psychofarmacologie tijdens de zwangerschap
 • Second opinion

Behandelingen

Soort voorziening

 • POP-poli
  Bestaat uit een separate polikliniek zwangerschapspsychiatrie en een polikliniek obstetrie, waarbij de gezamenlijke behandeling vorm krijgt in beleidsadvies en zorgcoördinatie op het multidisciplinaire POPP-MDO (Psychiatrie, Obstetrie, Pediatrie, Psychosociale zorg).
 • POPP-MDO
  Wekelijks overleg met betrokken: afdeling verloskunde en   gynaecologie, psychiatrie, neonatologie, psychosociale zorg, aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, coördinator kwetsbare zwangeren (medisch maatschappelijk werk),  Antes GGZ (in het kader van convenant “zwanger en verslaafd”), centrum jeugd en gezin, extramuraal sociaal domein (Moeders van Rotterdam), op indicatie eerstelijnsverloskundige, ziekenhuis apotheker/ klinisch farmacoloog, externe verloskundig of psychiatrisch behandelaar.Gestandaardiseerde integrale contextuele aanpak (Rotterdam Contextual Approach of Pregnancy):  integratie psychiatrische zorg, obstetrische zorg, foetale geneeskunde, sociale zorg, verslavingszorg en zorg bij verstandelijke beperking
 • Polikliniek
  • Diagnostiek en kortdurende behandeling (zwangerschap tot 6 maanden postpartum)
   • Medicamenteuze behandeling, psychotherapeutische behandeling
  • Coördinatie complexe zorg in samenwerking met obstetrie Erasmus MC (POPP)
  • Tijdelijke overname behandeling (tot 3 maanden postpartum)
  • Postpartum psychose preventie
  • Advies tav psychofarmaca (pre-conceptioneel)
 • Deeltijdbehandeling
  • Dagbehandeling zwangeren (1 dag/ week)
  • Dagbehandeling vrouwen na de bevalling (1 dag/week)
  • Dagbehandeling moeder en kind (t/m 1 jaar), samen met de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Psychologie (1 dag/week)
 • Kliniek
  • Diagnostiek en behandeling zwangeren met psychiatrische problematiek
  • Moeder-kind opname bij postpartum psychopathologie (tot 6 maanden postpartum)
 • Wie is bij het POP-consult aanwezig:
  • Bestaat uit een separate polikliniek psychiatrie en polikliniek obstetrie
  • Op indicatie wordt op maat gekozen voor gezamenlijke consultatie of voor een consult psychiatrie aansluitend aan verloskundige controle.

Behandelaanbod pre-conceptueel

 • Kinderwens advies gesprek
  Preconceptionele adviezen bij (poly)farmacie gebruik en/ of een verhoogd risico profiel peripartum

Behandelaanbod gedurende de zwangerschap

 • Zwangerschapsmanagement
  • (Tijdelijke overname) behandeling (tot 3 maanden postpartum) binnen DBC-GGZ
  • Opstellen peripartumplan
  • Overige behandelmogelijkheden
   • Zie onder polikliniek

Behandelaanbod postpartum

 • Op indicatie (beschreven in peripartumplan)
  • PP-consult (FtF) op indicatie
  • Vervolgcontacten in kraambed, afgestemd op de behoefte/ indicatie:
   • FtF, beeldbellen of telefonische consult(en)

Aanmelding

Hoe aan te melden

Zie https://verwijzers.erasmusmc.nl/verwijzen/psychiatrie

Wie kan verwijzen

 • Verwijzing naar onze polikliniek/ dagbehandeling is uitsluitend mogelijk door huisartsen, klinisch psychologen en medisch specialisten. Verloskundigen, verpleegkundig specialisten, psychologen (GZ of basis) en verslavingsartsen kunnen alleen verwijzen via bovengenoemden. Een second opinion wordt alleen geaccepteerd als deze op verzoek van de behandelend psychiater vanuit de sGGZ wordt aangevraagd.
 • Verwijzing naar onze kliniek is uitsluitend mogelijk door psychiaters in overleg met de opname coördinator/ betreffende psychiater.
 • Bij verwijzing van zwangeren, waar mogelijk, ook contactgegevens van verloskundig behandelaar en kopie van verloskundige kaart toevoegen.

Telefoon

 • Polikliniek: 010-7040139 (polikliniek secretariaat)
 • Kliniek: 010-7032536 (opname coördinator)
 • Combi-poli: 010-7040209

Website

Contact behandelaren

Dr. E.M. Knijff, polikliniek psychiatrie
Dr. K.M. Koorengevel, kliniek psychiatrie
Dr. M. Lambregtse- van den Berg, psychiater/kinder- en jeugdpsychiater/UHD combi-polikliniek/ wetenschappelijk onderzoek
Dr E. Poels, psychiater/ wetenschappelijk onderzoek
Dr. H.H. Bijma, gynaecoloog/ perinatoloog
Drs. E.C. van der Wilk, gynaecoloog/ perinatoloog

< terug naar overzicht