Gelre ziekenhuis

Apeldoorn

Doel POP-poli: optimaliseren en stroomlijnen van de zorg voor zwangeren en vrouwen met kinderwens, of met een psychiatrische aandoening, of met psychofarmacagebruik, of met een eerstegraadsverwante met psychiatrische problematiek, of met verslavingsproblematiek, of met ernstige psychosociale problematiek.

Behandelingen

Soort voorziening

Multidisciplinair spreekuur (MDS) en Multidisciplinair overleg (MDO)
kliniek Moederbaby Unit (MBU) aanwezig

Gynaecoloog
Psychiater of medisch maatschappelijk werk
Kinderarts
Verpleegkundig specialist GGz In sommige gevallen: Consultatief psychiatrisch verpleegkundig (CPV)

Behandelaanbod pre-conceptueel

Pre-conceptioneel: wordt bepaald in MDS

Behandelaanbod gedurende de zwangerschap

Gedurende de zwangerschap : via MDS

Behandelaanbod postpartum

Eenmalig PP-consult (FtF): ja , twee mnd pp. KA en CPVér of MMW
Eenmalig telefonisch consult: 1-meerdere x afh van zorgtraject via MMW of CPVér
Meerdere consulten indien nodig: ja

Aanmelding

Hoe aan te melden

Aanmelding verloopt via polikliniek gynaecologie, daar vindt triage plaats voor het multidisciplinair spreekuur (Met psychiater of met medisch maatschappelijk werk)

Wie kan verwijzen

Verloskundige
Huisarts
Psychiaters
Overige namelijk: gynaecoloog, fertiliteitsarts, andere (GGZ) instelling, ander ziekenhuis

Website

https://www.gelreziekenhuizen.nl/POP-poli.html

Contact behandelaren

Gynaecologen: S Meijer, Paarlberg
Kinderartsen: DJ Pot, A Hafkamp, A Robroch, J Vlietman
Psychiaters: B Geerdinck en G Duisterwinkel
Psychologen: E Mintjes en W Strikkers

Contactpersoon

Saskia Meijer, gynaecoloog

< terug naar overzicht