St Antonius ziekenhuis

Utrecht- Nieuwegein

Zwangeren met psychische en/of psychiatrische problematiek, al dan niet gecombineerd met
sociale problematiek.

Behandelingen

Soort voorziening

 • POP-poli
  • Bij gynaecologie
  • Bij Psychiatrie & Psychologie
  •  Bij Medisch Maatschappelijk Werk (MMW)
 • Multidisciplinair POP-consult met gynaecoloog, psychiater en kinderarts
  • Kliniek – moeder-baby unit
  • MDO met gynaecoloog, psychiater, kinderarts, verpleegkundige en MMW
  • Deeltijdbehandeling bij Psychiatrie & psychologie (in ontwikkeling)

Wie is bij het Multidisciplinaire POP-consult aanwezig:

 • Gynaecoloog
 • Psychiater
 • Kinderarts / verpleegkundig specialist kindergeneeskunde
 • Verpleegkundige obstetrie
 • Medisch maatschappelijk werk op verzoek

Behandelaanbod pre-conceptueel

 • Kinderwensadviesgesprek
  Advies over medicatie en verwachting over beloop ziekteproces in en na de
  zwangerschap
 • Zwangerschapsmanagement
  Advies over medicatie en verwachting over beloop ziekteproces in en na de
  zwangerschap. Opstellen crisisinterventieplan

Behandelaanbod gedurende de zwangerschap

Aanbod psychiatrie & psychologie

 • Indien er geen psychiatrisch behandelkader is, biedt de POP-poli de
  mogelijkheid om op indicatie psychiatrische zorg tijdens de zwangerschap en
  tot maximaal drie maanden in het kraambed te leveren. Doelgroep zijn
  zwangeren die psychiatrische klachten ontwikkelen gedurende de huidige
  zwangerschap, of deze tijdens een eerdere zwangerschap hebben ervaren. Ook
  vrouwen met een psychiatrische behandelvoorgeschiedenis of huidig
  psychofarmacagebruik komen voor onze zorg in aanmerking. We bieden zorg
  op maat, die kan bestaan uit medicamenteuze behandeling, psychologische
  ondersteuning, psychotherapie (EMDR, CGT), opstellen partusplan en
  crisisinterventieplan, nonverbale therapie of IMH. We streven naar een
  groepsbehandeling indien dit mogelijk is.
 • Indien er een psychiatrische behandelkader elders is, biedt de POP-poli de
  mogelijkheid voor co-behandeling of intercollegiaal overleg tijdens de
  zwangerschap en de eerste zes weken van het kraambed

Aanbod gynaecologie

 • In overleg met patiënte, POP team en eigen verloskundige afstemming over en
  zo nodig begeleiding van de zwangerschap.

  • Opstellen Geboorteplan i.c.m. signalerings/preventieplan
  • Poli Angst voor de bevalling/traumatische bevalling in anamnese
   (adviesconsult/verwijzing/begeleiding)
  • Coördinatie en afstemming met andere hulpverleners (in- en extramuraal)

Aanbod kindergeneeskunde

 • Aanwezig tijdens multidisciplinaire POP consult waarin voorlichting en advies
  wordt gegeven over de effecten van medicatie tijdens de zwangerschap en
  tijdens borstvoeding. Aandacht voor ouder kind binding, zo nodig opstart IMH
  (infant mental health) therapie. Er wordt geïnventariseerd of er extra zorg postpartum nodig is voor kind en ouders.

Aanbod medisch maatschappelijk werk

 • Wanneer er sprake is van lichte psychiatrische /psychologische problematiek in
  combinatie met (meervoudige) psychosociale problematiek zoals: LVB, Tienerzwangerschap, mensenhandel, relatie problematiek, huiselijk geweld, verslaving en armoede.
 • Het doel van het aanbod MMW is het bieden van stressreductie doormiddel van
  kortdurende begeleiding, behandeling, psychosociale crisis interventie en het
  zorgdragen voor een passende verwijzing naar de eerste- of tweedelijnszorg.

Behandelaanbod postpartum

Aanbod psychiatrie & psychologie

De psychiatrisch consultatieve dienst kan worden ingezet op afdeling
verloskunde, indien de moeder een klinisch kraambed heeft.

 • De poliklinische behandeling loopt tot 3 maanden postpartum door. Indien
  voortgezette behandeling nodig is, wordt verwezen naar elders.
 • Opname MBU (moeder-baby unit). Moeders met een psychiatrische stoornis
  kunnen samen met hun baby tot zeven maanden oud worden opgenomen. Het
  doel van deze klinische opname is het behandelen van de psychiatrische
  aandoening en de hechting tussen moeder en kind te bevorderen.
 • Groepspsychotherapie voor vrouwen met een postpartum depressie

Aanbod gynaecologie

 • Klinisch kraambed.Postpartum follow-up (op maat)
 • Eenmalig postpartum consult

Aanbod kindergeneeskunde

 • Eenmalig postpartum consult en zo nodig langere follow-up voor het kind.
  Aanbod medisch maatschappelijk werk
 • Het bieden van stressreductie doormiddel van kortdurende begeleiding,
  behandeling, psychosociale crisis interventie en het zorgdragen voor een
  passende verwijzing naar de eerste- of tweedelijnszorg.

Aanmelding

Hoe aan te melden

 • Via poli geboortezorg 088-3206400 of via Zorgdomein.
  Na aanmelding wordt een (telefonisch) intakegesprek met POP-gynaecoloog gepland,
  waarna zo nodig verdere zorg ingezet wordt.
 • Via poli psychiatrie & psychologie 088-3204400 of via Zorgdomein.
  Let op: aanmelding voor het multidisciplinaire POP-consult gaat via de geboortezorg.
 • Aanmelden voor moeder-baby unit gaat via de psychiatrie.
  Mailen naar psy-kliniek-aanmelden@antoniusziekenhuis.nl
  Bellen met 030-8204491
  Faxen naar 088-3204449

Wie kan verwijzen

 • Verloskundige
 • Huisarts
 • Psychiater
 • Collega specialist (in- of extern)

Telefoon

088-3204400

Website

https://www.antoniusziekenhuis.nl/zorg-voor-kwetsbare-zwangeren

Contact behandelaren

 • J. L. E.F. Banga, gynaecoloog
 • K. van den Berg, psychiater
 • E. Blokhuis, gynaecoloog
 • M. Booij, psychiater
 • L. Breteler, psychiater
 • J. van Hillegersberg, kinderarts
 • J. Kooijman, gynaecoloog
 •  I. de Kruijff, kinderarts
 • M. van Leeuwen-Peek, verpleegkundige
 • L. Luchtenburg, medisch maatschappelijk werker
 • L. van der Neut, verpleegkundig specialist
 • A. Vermeulen, medisch maatschappelijk werker
   N. Vet, kinderarts

Contactpersoon

M. Booij, psychiater Antonius ziekenhuis

E-mail

m.booij@antoniusziekenhuis.nl

< terug naar overzicht