Tergooi MC

Hilversum en Blaricum

De POP-poli is voor vrouwen met een kinderwens (preconceptioneel) of zwangere vrouwen die een psychiatrische aandoening hebben of hebben gehad en/of medicatie gebruiken voor hun psychiatrische aandoening. Ook vrouwen met eerstegraadsverwante met psychiatrische problematiek en met comorbide  verslavingsproblematiek kunnen verwezen worden.

Behandelingen

Soort voorziening

 • Multidisciplinaire polikliniek sinds 2010; gezamenlijk avondspreekuur met psychiater, gynaecoloog, kinderarts èn klinisch verloskundige
 • Papieren consult met doorverwijzing Via zorgdomein
 • Face to face consult eenmalig en herhaalconsult. Ook doorverwijzing naar polikliniek psychiatrie Tergooi MC
  • Deeltijdbehandeling Afdeling psychiatrie heeft deeltijdbehandeling
  • Kliniek Wel PAAZ/ MPU; geen MBU (Moeder Baby Unit)
  • Wie is bij het POP-consult aanwezig:
   • Gynaecoloog
   • Psychiater
   • Kinderarts
   • (klinisch) verloskundige

 

 

Behandelaanbod pre-conceptueel

 • Kinderwens advies gesprek
  Advies inzake aanstaande zwangerschap en kraambed
 • Zwangerschapsmanagement
  Maken zwangerschapsplan; bevalplan; peripartumplan
 • Overige behandelmogelijkheden
  Behandeling op polikliniek en deeltijd afdeling psychiatrie

 

Behandelaanbod gedurende de zwangerschap

 • Medicamenteuze behandeling
  Indien geen externe behandelaar en indien geïndiceerd dan overname polikliniek psychiatrie voor multidisciplinaire behandeling met mogelijkheid dagbehandeling
 • Zwangerschapsmanagement
  Maken zwangerschaps- en peripartumplan
 • Overige behandelmogelijkheden
  Indien noodzakelijk deeltijdbehandeling afdeling psychiatrie

 

Behandelaanbod postpartum

 • Eenmalig PP-consult (FtF)
  Indien in zorg polikliniek psychiatrie: behandelcontacten poliklinisch en/of dagklinisch
 • Eenmalig telefonisch consult
  Indien in zorg polikliniek psychiatrie: behandelcontacten poliklinisch en/of dagklinisch
 • Meerdere consulten indien nodig
  Indien in behandeling en geen externe behandelaar GGZ

 

Aanmelding

Hoe aan te melden

Aanmelding verloopt via polikliniek gynaecologie, daar vindt triage plaats voor het multidisciplinaire POPspreekuur

Wie kan verwijzen

 • Verloskundige
 • Huisarts
 • Psychiaters
 • Overige namelijk: gynaecolooog, fertiliteitsarts, andere (GGZ)instelling, ander ziekenhuis

Telefoon

specialistische poliklinieken gynaecologie en verloskunde en afdeling psychiatrie 0887531111 (centrale); 088 7531130 (poli gynaecologie) en 0887531320 (poli psychiatrie)

Website

tergooi.nl

Contact behandelaren

Gynaecologen: Harry Visser (hvisser@tergooi.nl) en Babette Braams-Lisman, (bbraams-lisman@tergooi.nl)

Psychiaters: Annette Zock (azock@tergooi.nl) en Frank Gerritse (fgerritse@tergooi.nl)

Kinderartsen: Monique van Brakel (mvanbrakel@tergooi.nl)  en Annemieke Kunst (akunst@tergooi.nl)

Contactpersoon

Annette Zock, psychiater

< terug naar overzicht