Patienteninformatie SSRI’s (antidepressiva) en zwangerschap/borstvoeding

GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET
KRAAMBED

Uw huisarts of psychiater heeft u een SSRI voorgeschreven. SSRI staat voor selectieve serotonine heropname-remmer. Er zijn verschillende soorten SSRI´s. Deze medicijnen worden onder andere gebruikt bij de behandeling van depressies, paniekaanvallen, sociale angststoornissen, diverse soorten fobieën, dwangstoornissen en posttraumatische stressstoornis.


Deze voorlichtingsbrochure geeft informatie over de mogelijke risico’s en gevolgen voor moeder en kind van het gebruik van SSRI-medicatie bij een zwangerschap.

Antipsychotica

Als bij een zwangere vrouw een beslissing over het instellen, continueren of beëindigen van een behandeling met een antipsychoticum moet worden genomen, dient een afweging te worden gemaakt tussen het mogelijke risico op een aangeboren afwijking bij de pasgeborene door geneesmiddelengebruik en de eventueel negatieve gevolgen van een onbehandelde psychose tijdens de zwangerschap. Er zijn slechts beperkte gegevens over de teratogene effecten van antipsychotica beschikbaar (Gebu 2011; 45: 37-43). 

Lees hier het volledige artikel

Bijwerkingencentrum Lareb

Dit is Bijwerkingencentrum Lareb
Bijwerkingencentrum Lareb is het meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen, vaccins en andere gezondheidsproducten. Moeders van Morgen is het kenniscentrum van Lareb op voor geneesmiddelgebruik bij een kinderwens, tijdens de zwangerschap en in de borstvoedingsperiode.

Dit doet Bijwerkingencentrum Lareb
Bijwerkingencentrum Lareb ontdekt nieuwe kennis over bijwerkingen door binnenkomende meldingen te analyseren. Waar nodig doet Lareb verder onderzoek. Hiervoor gebruikt Lareb alles wat er al bekend is over het geneesmiddel of vaccin. Bijvoorbeeld informatie uit andere meldingen en wetenschappelijk onderzoek.

Iedereen kan vermoedens van bijwerking melden via het online meldformulier. Een team van deskundigen bekijkt alle meldingen. Als de aard of het aantal van de meldingen daar aanleiding voor geeft, dan voeren de experts van Lareb een analyse uit en ontdekken zij nieuwe kennis over bijwerkingen.

Met online vragenlijsten vraagt Lareb een groep mensen naar hun ervaring met geneesmiddelen of vaccins. Met deze onderzoeken volgt Lareb de groepen voor een langere tijd. Bijvoorbeeld mensen die bepaalde geneesmiddelen gebruiken, vaccins krijgen of een bepaalde aandoening hebben. Met de onderzoeken wil Lareb meer informatie krijgen over bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins. De vragenlijstonderzoeken geven meer inzicht in hoe vaak bijwerkingen voorkomen, hoeveel last bijwerkingen geven en hoe lang ze duren.

Moeders van Morgen doet ook onderzoek met online vragenlijsten. Hiermee verzamelt Moeders van Morgen ervaringen met geneesmiddelen bij kinderwens, tijdens de zwangerschap en in de borstvoedingsperiode. Moeders van Morgen geeft daarnaast informatie over geneesmiddelgebruik rondom zwangerschap.

Dit doet Bijwerkingencentrum Lareb met de kennis over bijwerkingen
Bijwerkingencentrum Lareb verspreidt kennis over bijwerkingen via nieuwsberichten en kennispagina’s op de website, wetenschappelijke publicaties, artikelen voor zorgverleners, patiënten en algemeen publiek, de nieuwsbrief, social media en de media.

Psychopharmaca algemeen

 

Bij kinderwens is het altijd verstandig om samen met de psychiatrische behandelaar, huisarts of eventueel betrokken gynaecoloog afwegingen te maken over het voortzetten of eventueel wijzigen van de medicatie. Zwangerschap en vooral de kraambedperiode zijn risicovol voor vrouwen met een psychiatrische kwetsbaarheid. Daarom wordt na individuele afweging vaak besloten om wel medicatie te blijven gebruiken. In de zwangerschap zal de verloskundige behandelaar, in samenspraak met de psychiater, voorstellen doen voor de plaats van bevalling en kraambed en het geven van borstvoeding. Als vanwege het medicijngebruik een kortdurende observatie van de pasgeborene wordt geadviseerd, blijft de moeder in principe ook in het ziekenhuis totdat moeder en kind samen naar huis kunnen.