Informatie basiscursus | 23 november 2018

Presentaties LKPZ symposium 2020

Mentaliseren bij borderline persoonlijkheid

Programma met actiepunten

Bevallen tussen de systemen

Meeleefgezin

Risico-taxatie

Twitteroverzicht LKPZ/Veilige Kribbe IV symposium 13-12-2013

Het LKPZ kan met bevlogen sprekers en bijna 200 bezoekers terugkijken op een inspirerend en spraakmakend jaarsymposium!

Uitdagende thema’s met confronterende cijfers onderstrepen het belang van bewustwording van de gevolgen van ernstige psychopathologie tijdens de zwangerschap.

Een symposium dat antwoorden gaf, maar ook nieuwe vragen oproept. Hoe gaan wij verder met ‘bekommeren’ van de moeder ten bate van het ongeboren kind?

Ook via twitter werd er actief gediscussieerd:

Klik hier voor een impressie via twitter

Transculturele aspecten

screening en zorgtoeleiding kwetsbare zwangeren

Rechten moeder vs kind

Teratologie Informatie Service (TIS)

Preventie postpartum psychose

Richtlijn SSRI

Rotterdamse ketenaanpak

Drang en dwang bij verslaafde zwangere vrouwen: een ethische handreiking

legal protection unborn child

Prenatal cannabis exposure

Bemoeizorg bij (on)geborene

Psychofarmaca

Zwangerschap en verslaving – Antwerpse kijk