Onderzoek betere behandeling en begeleiding zwangere vrouwen met slaapproblemen

Dimence Psychiatrie en Zwangerschap biedt behandeling en begeleiding aan vrouwen met een psychiatrische stoornis en een kinderwens of zwangerschap. Veel vrouwen hebben tijdens de zwangerschap last van slaapproblemen.

Wij zijn bezig om een onderzoekslijn op te zetten om betere behandeling en begeleiding te kunnen bieden aan zwangere vrouwen met slaapproblemen. Met behulp van een vragenlijst willen wij nagaan hoe vaak behandelaren zwangere vrouwen met slaapproblemen in de praktijk zien en welke interventies er worden ingezet.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer drie minuten tijd in beslag. Alle informatie zal strikt vertrouwelijk behandeld worden en uitsluitend dienen voor wetenschappelijke doeleinden. De vragenlijst is te openen via onderstaande link:

https://nl.surveymonkey.com/r/6H8ZJSS

Gehechtheid, postpartum PTSS en moeder-kind binding

Studie: gehechtheid, postpartum PTSS en moeder-kind binding
Kliniek: Meander Medisch Centrum, Amersfoort
Contactpersonen: Kamé Peters, Pieternel Pasker, Inge Evers
Contactgegevens: k.peters@meandermc.nl
Beschrijving: in deze studie wordt gekeken naar de rol van onveilige gehechtheid bij moeder in het ontwikkelen van problemen in de moeder-kind binding nadat er sprake is geweest van een traumatisch beleefde bevalling. Het betreft een digitaal vragenlijstonderzoek in een tweedelijnspopulatie.

Onderzoek Voluit Zwanger van start

Het LKPZ is betrokken geweest bij de opzet van een nieuwe onderzoek naar het vergroten van veerkracht tijdens de zwangerschap bij vrouwen met milde depressieve klachten. Informatie over dit onderzoek en aanmelding in bijlagen.

Flyer Voluit zwanger

Informatietekst zwangeren

VIP studie: Behandeling van PTSS in de zwangerschap: wat doet u als behandelaar?

nl.surveymonkey.com/r/N3M2DMB

EURAP onderzoek

 

Het EURAP (European Registry Antiepileptic Drugs and Pregnancy) onderzoek is gericht op het gebruik van anti-epileptica in de zwangerschap.

 

Een aantal van deze middelen wordt ook gebruikt bij bipolaire stoornissen. Het doel van het onderzoek is het evalueren van teratogene risico’s van deze medicijnen, vaststellen van het type afwijkingen dat geassocieerd is met anti-epileptica en het aantonen van dosis-effectrelaties. Door deze informatie kan de voorlichting aan vrouwen die deze middelen tijdens de zwangerschap moeten blijven gebruiken verbeterd worden en kan de voorschrijvende arts een betere afweging maken bij het voorschrijven van deze medicatie. Deelnemers worden tijdens de zwangerschap een 4-tal keer telefonisch geinterviewd en éénmalig als het kindje 1 jaar wordt. Tijdens dit laatste interview wordt voornamelijk naar de ontwikkeling van het kind gevraagd. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op onze website www.lareb.nl.