Heb je mij gezien? – Saskia Assenbroek

Direct na de geboorte van haar dochter gaat het niet goed met Saskia. Ze is nauwelijks in staat om te zorgen voor en te genieten van haar eerste kindje. Iets wat ze met niemand kan en wil delen. Want welke moeder heeft dat nu? Saskia heeft een postpartum depressie, maar geen enkele zorgprofessional die het écht ziet. Pas na tien weken erkent een verpleegkundig specialist bij de ggz dat zij ziek is en begint het proces naar herstel.

In dit boek lees je het kwetsbare verhaal van Saskia over het verloop van haar ziekte. Wat dat met haar en haar man doet. Ze vertelt hoe ze jaren later enkele betrokken partijen bezoekt en laat deskundigen aan het woord.

Heb je mij gezien? is een compleet, waardevol boek voor mensen die zelf te maken krijgen met een postpartum depressie. Ook voor de professional is dit boek een ‘must-read’. Het is daarmee een oproep om de vrouwen daadwerkelijk te zien en klachten rond deze vorm van depressie serieus te nemen.

Perfecte bevallingen bestaan niet – Diana Koster

Een kwart van de vrouwen kijkt na drie jaar met een negatief gevoel terug op hun bevalling. Na een ingrijpende bevalling kun je het gevoel hebben dat je ‘anders’ functioneert, alsof de ‘bliksem’ is ingeslagen in je systeem. De herkenbare verhalen van andere ouders, gecombineerd met inzichtgevende oefeningen en praktische tips in Perfecte bevallingen bestaan niet kunnen je helpen deze bliksem weer uit je systeem te verwijderen. In jouw belang, in het belang van je baby, je partner en de relatie tussen jullie drie.

Handboek Psychiatrie en Zwangerschap

Handboek psychiatrie en zwangerschap

Mijke Lambregtse-van den Berg, Inge van Kamp, Hanneke Wennink (redactie)

Zwangerschap is een life-event, meestal een blijde gebeurtenis, maar ook een ern­stig complicerende factor in de behandeling van de vrouw met een psychiatrische aan­doe­ning. Een psychiatrische kwetsbaarheid of aandoening, al of niet met gebruik van psycho­farmaca, kan anderzijds ook negatieve effecten hebben op het (ongeboren) kind, op het verloop van de zwangerschap en de bevalling en op de moeder-kindrelatie. Er moet dus bij een kinderwens of een zwangerschap steeds rekening worden gehouden met de belangen van zowel de (aanstaande) moeder als van het (ongeboren) kind.
Met name in het afgelopen decennium is er een enorme kennisontwikkeling geweest op het gebied van preventie, detectie en behandeling van psychische aandoeningen voor, tijdens en na de zwangerschap, de daarmee samenhangende factoren en de gevolgen voor moeder, kind en gezin. Een multidisciplinaire aanpak is gewenst om op al deze aspecten te anticiperen, zodat adequate ‘ketenzorg-op-maat’ kan worden geleverd.

Het Handboek psychiatrie en zwangerschap is geschreven door een groot aantal Nederlandse en Vlaamse experts met specifieke kennis en ervaring op het raakvlak van psychiatrie en zwangerschap. Het boek biedt naast evidence-based en up-to-date informatie, vooral ook praktische adviezen voor de behandeling en begeleiding van vrouwen met een psychiatrische kwetsbaarheid of aandoening, die zwanger zijn of willen worden.

Dit handboek is samengesteld voor allen die beroepsmatig met deze complexe problematiek te maken hebben, waaronder huisartsen, psychiaters, psychologen, gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen, maatschappelijk werkenden en verpleegkundigen, om de zorg voor psychiatrisch kwetsbare zwangere of pas bevallen vrouwen en hun naasten te verbeteren.

bestellen

Postpartum depressie: een stille ramp

Nieuw verschenen bij uitgeverij SWP is het boek ‘Postpartum depressie. Depressief na een bevalling: oorzaken, gevolgen en adequate ondersteuning’.

Postpartum depressie komt schrikbarend veel voor. Op geen enkel moment in hun leven zijn vrouwen vatbaarder voor psychische aandoeningen dan in de periode rond een bevalling. Jaarlijks ontwikkelen in Nederland twintigduizend pasbevallen vrouwen een depressie of een aanverwante stoornis – vaak totaal onverwacht. Zij voelen zich intens verdrietig, leeg en angstig en schamen zich daarvoor. Wat zij ervaren strookt immers helemaal niet met de verwachting dat moeder worden een gelukkige en vreugdevolle ervaring is.

Tijdige en adequate ondersteuning van vrouwen met een postpartum depressie is van cruciaal belang. Veel vrouwen krijgen die ondersteuning op dit moment niet, waardoor de depressie zwaarder wordt en langer duurt dan nodig is. Dat heeft grote gevolgen: voor de vrouw zelf, maar ook voor haar baby. Zijn ontwikkeling kan schade oplopen wanneer zijn moeder niet voldoende in staat is een gezonde gehechtheidsrelatie met hem op te bouwen.

In het boek wordt, op basis van actuele wetenschappelijke inzichten, helder uiteengezet wat een postpartum depressie precies is, en hoe de getroffen vrouwen en hun kinderen adequaat kunnen worden geholpen.

Het boek is een bron van toegankelijke en bruikbare informatie voor iedereen die werkt met (jonge) kinderen en hun ouders.

Klik hier voor meer informatie

Biochemistry of prenatal alcohol exposure

This book reviews the biochemical pathways of ethanol and its metabolites in humans in the context of pregnancy. It is intended for obstetricians, gynaecologists, and health professionals working in the field of pregnancy care, aiming to provide answers to the questions as to why and how alcohol consumption during pregnancy is risky for the fetus.
Special emphasis is devoted to the implications for fetal and neonatal development. The review covers primary direct effects of ethanol as well as downstream effector pathways involving modulation of receptor and hormonal signaling, and the enzymatic status of the unborn child. Attention is also given to the effects of maternal alcohol consumption on the status of highly relevant nutrients such as folate, unsaturated fatty acids and zinc.


The book concentrates on the biochemical pathways behind the manifestations of maternal alcohol in the neural development, physiological regulation and the immune competence of the fetus and the neonate. It also discusses the relatively new concept of in utero programming of fetal development.


An extensive reference list facilitates up-to-date access to the scientific literature.

Altijd een kind te kort – handboek bij zwangerschap na babysterfte

In het tweede millenniumjaar werd ik moeder: ik kreeg mijn eerste kind. Zes dagen later ging hij dood. Carel was zijn naam. Carel werd, na een uitstekend verlopen voldragen zwangerschap, gezond geboren. Hij overleed ten gevolge van een te laat ontdekte infectie met groep B-streptokokken. Had ik het willen missen, het overlijden van mijn baby? Daarop kan ik alleen maar volmondig ja zeggen. Had ik de levenslessen die ik van deze ervaring heb gekregen willen missen? Nee, maar daarbij haast ik me te zeggen dat ik de ruil levenslessen versus overlijden baby een oneerlijke ruil vind; een ruil die ongevraagd en ongewild mijn leven binnenkwam. Liever geen levenslessen, liever geen levenswijsheid en hem weer terug. Van zijn dood op zich heb ik niets geleerd. Wel van wat het heeft veroorzaakt bij mij: verdriet,
gemis, intens verlangen, empathie, geduld, mededogen, nederigheid. Zijn dood was vermijdbaar en verwijtbaar, en blijft levenslang onaanvaardbaar. Zijn leven en zijn dood blijven levenslang met mij verbonden.


Na zijn overlijden wilde ik graag weer zwanger worden; mijn man en ik wilden graag weer een baby, een broertje of zusje van Carel. Wat voelde ik mij gelukkig toen dit (eindelijk) lukte. Tijdens de zwangerschap van deze baby ontstond dit boek in mijn hoofd. Ik was op zoek naar een boek over zwangerschap na verlies van een baby rondom de geboorte, maar dit bestond niet in de Nederland

Perfecte moeders bestaan niet – Diana Koster

Moeder worden zorgt voor een grote verandering in je leven. Een mooie verandering. Toch kun je het er ook heel moeilijk mee hebben en is de roze wolk soms ver te zoeken. Je kunt je eenzaam voelen als je denkt dat je de enige bent die moeite heeft om een nieuwe balans te vinden. Maar je bent zeker de enige niet! In Perfecte moeders bestaan niet combineert VrouwenCoach en Verloskundige Diana Koster haar kennis met ontroerende praktijkverhalen, humor, positiviteit en praktische oefeningen. Dit boek geeft je daardoor een steuntje in je rug in deze prachtige, intensieve, en soms ook heel moeilijke nieuwe levensfase.