Beroepsverenigingen en Werkgroepen

OCD-netwerk

Op de website van het OCD-netwerk www.dwang.eu staat al de nodige informatie over perinatale OCD, ook wel postpartum OCD postnatale OCD of maternal OCD geheten.

Marce Society

An International society for the understanding, prevention and treatment of mental illness related to childbearing.

The principal aim of the Society is to promote, facilitate and communicate about research into all aspects of the mental health of women, their infants and partners around the time of childbirth. This involves a broad range of research activities ranging from basic science through to health services research.

The Society is multidisciplinary and encourages involvement from all disciplines including: psychiatrists, psychologists, paediatricians, obstetricians, midwives, early childhood nurses, physiotherapists, occupational therapists, community psychiatric nurses, community nurses and health visitors.

www.marcesociety.com

Dutch Association for Infant Mental Health

DAIMH staat voor Dutch Association for Infant Mental Health. De vereniging DAIMH is een platform voor iedereen die op professionele wijze betrokken is bij de geestelijke gezondheidszorg van 0 tot 6 jarigen en hun ouders. De DAIMH is onderdeel van een internationaal netwerk: de WAIMH (World Association for Infant Mental Health).

De DAIMH stimuleert de uitwisseling tussen de verschillende disciplines in dit werkveld en bevordert en erkent opleidingen op het gebied van de Infant Mental Health.

De DAIMH beheert een register van leden en specialisten op haar werkgebied.

www.daimh.nl

Mind2Care website

Zwangerschap en de komst van een baby zijn bijzondere gebeurtenissen. In deze periode verandert er vaak veel in het leven van een vrouw en haar partner. Sommigen zijn blij, anderen maken zich zorgen. Het is belangrijk dat er goed naar de gezondheid van de aanstaande moeder en haar baby wordt gekeken. Zowel naar de lichamelijk als de geestelijke gezondheid. De Stichting Mind2Care zet zich in om de gezondheid van alle zwangeren en hun partners zo goed mogelijk in beeld te krijgen en hen waar mogelijk te ondersteunen.

De website

Op deze website staat informatie voor zwangeren, hun partners en zorgverleners. De website wordt onderhouden door de Stichting Mind2Care. De Stichting doet dit in samenwerking met het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ). Zowel de Stichting Mind2Care als het LKPZ bestaan uit Nederlandse verloskundigen, gynaecologen, psychiaters, psychologen, kinderartsen en andere zorgverleners die in hun zorg extra aandacht geven aan zwangeren en moeders met psychische klachten, psychosociale problemen en het gebruik van verslavende middelen (sigaretten, alcohol en drugs).

http://www.mind2care.nl