Nieuwsbrief Mind2Care maart 2020

Nieuwsbrief Mind2Care mei 2019

Mind2Care in Kinderarts en samenleving

informatie Mind2Care

Mind2Care is een digitale screen-en-advies tool. Het is een gevalideerd zorginstrument dat is voortgekomen uit
jarenlang onderzoek door Nederlandse onderzoekers en professionals vanuit de geboortezorg. Met de Mind2Care kunnen alle zwangeren routinematig gescreend worden op de mogelijke aanwezigheid van psychische problemen, psychosociale problematiek en middelengebruik, op een cliƫnt-vriendelijke manier. Vervolgens kan er extra begeleiding en/of behandeling-op-maat aangeboden worden aan zwangeren die hiervoor in aanmerking komen.


De Stichting Mind2Care is speciaal door het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ) opgezet om het instrument in beheer te nemen. Deze Stichting heeft geen enkel winstoogmerk. Ze behartigt de belangen van professionals door bij nieuwe ontwikkelingen zo nodig de vragenlijst en de adviezen aan te passen. Ze behartigt ook de belangen van de zwangere door veel aandacht te vragen voor het stellen van eenvoudige vragen en het geschikt zijn voor zwangeren met verschillende achtergronden.


Zorgverleners die actief zijn binnen de geboortezorg kunnen gebruik maken van de Mind2Care tool na het tekenen van een gebruikerscontract, opgesteld door de Stichting Mind2Care. In dit contract staan afspraken vastgelegd over zorgvuldigheid en bescherming van medische gegevens conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Mind2Care website

Zwangerschap en de komst van een baby zijn bijzondere gebeurtenissen. In deze periode verandert er vaak veel in het leven van een vrouw en haar partner. Sommigen zijn blij, anderen maken zich zorgen. Het is belangrijk dat er goed naar de gezondheid van de aanstaande moeder en haar baby wordt gekeken. Zowel naar de lichamelijk als de geestelijke gezondheid. De Stichting Mind2Care zet zich in om de gezondheid van alle zwangeren en hun partners zo goed mogelijk in beeld te krijgen en hen waar mogelijk te ondersteunen.

De website

Op deze website staat informatie voor zwangeren, hun partners en zorgverleners. De website wordt onderhouden door de Stichting Mind2Care. De Stichting doet dit in samenwerking met het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ). Zowel de Stichting Mind2Care als het LKPZ bestaan uit Nederlandse verloskundigen, gynaecologen, psychiaters, psychologen, kinderartsen en andere zorgverleners die in hun zorg extra aandacht geven aan zwangeren en moeders met psychische klachten, psychosociale problemen en het gebruik van verslavende middelen (sigaretten, alcohol en drugs).

http://www.mind2care.nl