Criteria behandelcentra

Vermelding behandelcentrum

Als u denkt dat uw instelling in aanmerking komt voor vermelding op deze website, bestaat er de mogelijkheid om kosteloos vermeld te worden. Hiervoor hebben wij de volgende voorwaarden gesteld:

  • Aantoonbare inhoudelijke betrokkenheid bij psychiatrie en zwangerschap*
  • Aantoonbare behandelingen/zorgconcepten gericht op de doelgroep**
  • Aantoonbare samenwerking tussen de disciplines: psychiatrie, gynaecologie en kindergeneeskunde
  • Tenminste een lid van het team/afdeling is lid van het LKPZ, deze is ook de contactpersoon voor het LKPZ

*Bijvoorbeeld blijkend uit: specifieke spreekuren voor de doelgroep, samenwerkingsverbanden met andere betrokken specialismen (GGZ, kindergeneeskunde, gynaecologie/verloskunde), op de doelgroep afgestemd foldermateriaal, informatie via website, het gevolgd hebben van cursussen en congressen op het gebied van psychiatrie en zwangerschap

**Beschrijving behandelaanbod conform format link

**Voor een instelling die geen POP poli of een vergelijkbare structuur heeft, geldt dat er referenties van de drie genoemde beroepsgroepen moeten zijn waaruit samenwerking blijkt.

Indien u aan de voorwaarden voldoet kunt u zich via het aanmeldformulier aanmelden

Als u vragen of opmerkingen heeft over het bovenstaande kunt u contact opnemen via het contactformulier