EURAP onderzoek

 

Het EURAP (European Registry Antiepileptic Drugs and Pregnancy) onderzoek is gericht op het gebruik van anti-epileptica in de zwangerschap.

 

Een aantal van deze middelen wordt ook gebruikt bij bipolaire stoornissen. Het doel van het onderzoek is het evalueren van teratogene risico’s van deze medicijnen, vaststellen van het type afwijkingen dat geassocieerd is met anti-epileptica en het aantonen van dosis-effectrelaties. Door deze informatie kan de voorlichting aan vrouwen die deze middelen tijdens de zwangerschap moeten blijven gebruiken verbeterd worden en kan de voorschrijvende arts een betere afweging maken bij het voorschrijven van deze medicatie. Deelnemers worden tijdens de zwangerschap een 4-tal keer telefonisch geinterviewd en éénmalig als het kindje 1 jaar wordt. Tijdens dit laatste interview wordt voornamelijk naar de ontwikkeling van het kind gevraagd. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op onze website www.lareb.nl.

< terug naar "Onderzoek"