Gehechtheid, postpartum PTSS en moeder-kind binding

Studie: gehechtheid, postpartum PTSS en moeder-kind binding
Kliniek: Meander Medisch Centrum, Amersfoort
Contactpersonen: Kamé Peters, Pieternel Pasker, Inge Evers
Contactgegevens: k.peters@meandermc.nl
Beschrijving: in deze studie wordt gekeken naar de rol van onveilige gehechtheid bij moeder in het ontwikkelen van problemen in de moeder-kind binding nadat er sprake is geweest van een traumatisch beleefde bevalling. Het betreft een digitaal vragenlijstonderzoek in een tweedelijnspopulatie.

< terug naar "Onderzoek"