ISPOG

De ISPOG (International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology) is een internationale organisatie op het gebied van psychosomatiek in de obstetrie en gynaecologie. De doelstellingen zijn:
  1. het bevorderen van onderzoek op het gebied van psychobiologische, psychosociale, ethische en transculturele problemen op het gebied van verloskunde en gynaecologie, ‘women’s health’ en reproductieve problemen.
  2. het bevorderen van onderwijs en training in het omgaan met problemen die hiervoor genoemd zijn. Tevens is er op dit vlak contact met andere organisaties, zoals FIGO en ENTOG om deze doelen te bereiken.
  3. het stimuleren van het oprichten van nationale verenigingen van psychosomatische obstetrie en gynaecologie, zodat onderzoek, opleiding en training op nationaal niveau kan worden gestimuleerd
  4. het stimuleren en faciliteren van het verspreiden van nieuwe informatie op voorgenoemde gebieden door internationale congressen te organiseren en door verspreiding van het officiële ISPOG tijdschrift, het Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology.
In de wereld zijn er momenteel achttien nationale verenigingen actief in ISPOG (van diverse West-Europese landen, een aantal Latijns Amerikaanse landen, tot Australië, Korea en Japan). Tevens zijn er nog mensen op persoonlijke titel lid van de ISPOG.
 
www.ispog.org