Kraamtranen

De kraamtranen ook wel ’maternity blues’ of ’baby blues’ genoemd, beginnen meestal omstreeks de 3de tot 5de dag na de bevalling. Het zijn plotselinge, kortdurende en onverwachte stemmingsveranderingen, waarbij de vrouw opeens in huilen uitbarst, terwijl ze het zelf niet goed begrijpt. In de meeste gevallen zijn de kraamtranen na enkele dagen ’opgedroogd’.

 

Vóórkomen
De kraamtranen komen wereldwijd voor bij 50 tot 70% van de kraamvrouwen.

Verschijnselen
Verschijnselen die kunnen passen bij de kraamtranen zijn: snelle stemmingswisselingen, met huilbuien en sombere gevoelens, soms ook korte overdreven vrolijke stemmingen, prikkelbaarheid, geïrriteerdheid, slaapproblemen, nachtmerries, hoofdpijn, concentratieproblemen, vergeetachtigheid en lichte verwardheid.

 

Oorzaak

Behandeling
De kraamtranen horen na twee weken verdwenen te zijn en hoeven niet behandeld te worden. Als de klachten langer blijven bestaan en er ook sprake is van blijvende somberheid, niet van dingen kunnen genieten en negatieve gedachten dan is er mogelijk sprake van een depressie.