Mind2Care website

Zwangerschap en de komst van een baby zijn bijzondere gebeurtenissen. In deze periode verandert er vaak veel in het leven van een vrouw en haar partner. Sommigen zijn blij, anderen maken zich zorgen. Het is belangrijk dat er goed naar de gezondheid van de aanstaande moeder en haar baby wordt gekeken. Zowel naar de lichamelijk als de geestelijke gezondheid. De Stichting Mind2Care zet zich in om de gezondheid van alle zwangeren en hun partners zo goed mogelijk in beeld te krijgen en hen waar mogelijk te ondersteunen.

De website

Op deze website staat informatie voor zwangeren, hun partners en zorgverleners. De website wordt onderhouden door de Stichting Mind2Care. De Stichting doet dit in samenwerking met het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ). Zowel de Stichting Mind2Care als het LKPZ bestaan uit Nederlandse verloskundigen, gynaecologen, psychiaters, psychologen, kinderartsen en andere zorgverleners die in hun zorg extra aandacht geven aan zwangeren en moeders met psychische klachten, psychosociale problemen en het gebruik van verslavende middelen (sigaretten, alcohol en drugs).

http://www.mind2care.nl

< terug naar "Vaststellen probleem/Vragenlijsten", "Publicaties, media en sites", "Beschermd: Test Torin"