Nieuwsbrief commissie Wetenschap (september 2016)

Beste LKPZ-leden,

In 2016 is er een officiële commissie Wetenschap opgericht binnen de LKPZ. Deze heeft o.a. de taken om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van psychiatrie en zwangerschap in Nederland te inventariseren, coördineren en af te stemmen.

Door middel van deze nieuwsbrief willen we graag alle LKPZ-leden op de hoogte stellen wat er leeft op het gebied van wetenschap. Vragen of opmerkingen over de commissie of de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@lkpz.nl

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van

– binnen- en buitenlandse symposia

– lopende Nederlandse studies

op het gebied van psychiatrie en zwangerschap

Namens de commissie wetenschap,

dr. Veerle Bergink, psychiater Erasmus MC

dr. Hilmar Bijma, gynaecoloog-perinatoloog Erasmus MC

drs. Sascha Kats, psychiater Indigo Rijnmond, en Praktijk voor Zwangerschap en Psychiatrie

dr. Arijaan Valkenburg, gynaecoloog-perinatoloog VUMc

dr. Claire Stramrood, gynaecoloog in opleiding UMC Utrecht (namens het LKPZ bestuur)

SYMPOSIA, CURSUSSEN, CONGRESSEN

British Society for Psychosomatic Obstetrics Gynecology and Andrology

14 oktober 2016 (Sheffield, UK)

Annual scientific meeting

www.bspoga.org

NVOG werkgroep Klinische Verloskunde

2 december 2016

Thema symposium kwetsbare zwangeren

Talmor symposium

8 maart 2017

Thema : ‘Een goede start voor elk gezin’ 

www.talmor.nl

Academie voor Psychosomatiek in de Obstetrie en de Gynaecologie

16 en 17 maart 2017 (Noordwijkerhout)

2-daagse cursus voor AIOS en gynaecologen. Verloskundigen, seksuologen en fertiliteitsartsen van harte welkom

www.wpog.nl/apog

Zwangerschap en Mental Health

23 maart 2017 (Ede)

22e Obstetric Medicine symposium georganiseerd door SCEM

www.scem.nl

World Congress on Women’s Mental Health

6-9 maart 2017 (Dublin, Ierland)

‘Rights, resilience, recovery’

www.iawmh2017.org

DOCUMENTAIRE

Roze wolk, over postpartum depressie

26 september 2016,  21:00h, NPO2

http://www.vpro.nl/programmas/2doc/2016/roze-wolk

www.rozewolkdefilm.nl

dr. Mijke Lambregtse – van den Berg van het LKPZ over postpartum depressie: http://www.2doc.nl/nieuws/artikelen/binnenland/2016/interview-peripartum-depressie.htm

ONDERZOEK

We zijn zeer verheugd te constateren dat er veel onderzoek wordt gedaan op het gebied van psychiatrie en zwangerschap in Nederland.

Graag geven we u een actueel overzicht van de lopende onderzoeken, 18 in totaal.

Als er een studie mist, of u een studie gestart bent die nog niet op de lijst staat, zou u dan contact willen opnemen met Sascha Kats. Emailadres: kats.psy@gmail.com.

De lopende onderzoeken betreffen (in alfabetische volgorde):

1. Naam studie Activiteit in het brein tijdens en na kraambed psychose (onderdeel OPPER studie)
Kliniek Erasmus MC Rotterdam
Contactperso(o)n(en) Janneke Gilden, Veerle Bergink
Contactgegevens E-mailadres: J.Gilden@erasmusmc.nl
Website http://www.psych.nl/disorders.html
Beschrijving In dit project wordt de hersenstructuur en de hersenactiviteit onderzocht tijdens de periode van acute verwardheid en na herstel bij vrouwen bekend met een postpartum psychose.
   
2. Naam studie DAPPER-studie
Kliniek Erasmus MC Rotterdam
Contactperso(o)n(en) Leontien Ravensteyn, Mijke Lambregtse-van den Berg
Contactgegevens E-mailadres: l.vanravesteyn@erasmusmc.nl
Website http://www.erasmusmc.nl/zwangerschapspsychiatrie/onderzoek/4612226/
Beschrijving Effectiviteit van de dagbehandeling voor zwangere vrouwen met psychopathologie.

N.B. Het is niet meer mogelijk om patiënten aan te melden.

   
3. Naam studie Detecting depressive and anxiety symptoms in pregnancy and their influence on pregnancy outcome and  consumption of care
Kliniek VU Medisch Centrum en OLVG-West
Contactperso(o)n(en) Adriaan Honig, Hansje Heller, Christianne de Groot
Contactgegevens Tel. nr.: 020-4440196; E-mailadres: hm.heller@vumc.nl
Beschrijving Detecting depressive and anxiety symptoms in pregnancy and their influence on pregnancy outcome and consumption of care

Onderzoek naar depressieve en angstsymptomen in de zwangerschap en de invloed daarvan op zwangerschapsuitkomst en zorgconsumptie

Betreft een prospectief cohortonderzoek onder vrouwen die zich melden op de poliklinieken verloskunde van het VUmc en het SLAZ, hetgeen wordt gedaan middels vragenlijsten en dossieronderzoek.

   
4. Naam studie HAPPY studie
Kliniek Universiteit Tilburg, Maxima Medisch Centrum Veldhoven, Academie Verloskunde Maastricht
Contactperso(o)n(en) Victor Pop, Carola Lavrijssen- Boerekamp, Sophie Truijens
Contactgegevens E-mailadres van de HAPPY-studie: happystudie@gmail.com                                Carola Lavrijssen-Boerekamp:  carola.boerekamp@gmail.com                      Sophie Truijens:  s.truijens@mmc.nl
Website https://happystudie.wordpress.com/contact/
Beschrijving HAPPY staat voor: Holistic Approach to Pregnancy & first Postpartum Year, hetgeen betekent: algemeen welbevinden in de zwangerschap en de periode na de bevalling. Door middel van (digitale) vragenlijsten en bloedonderzoek wordt getracht om inzicht te krijgen in  de complexe factoren die leiden tot (on)welbevinden na de bevalling.
   
5. Naam studie Identification of PArents in Distress. IPAD studie.
Kliniek Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) te Amsterdam
Contactperso(o)n(en) Mariëlle van Pampus, Minouk van Steijn
Contactgegevens Tel. nr: 06 1729 8900

E-mailadres: info@capture-group.nl

Website www.capture-group.nl
Beschrijving Multicenter onderzoek in de regio Amsterdam.

Het betreft een prospectieve evaluatie in 2e en 3e lijns zorginstellingen naar het vóórkomen van posttraumatische stress stoornis (PTSS), na ernstige fluxus post-partum van 2.0 liter of meer, zowel bij patiënten als bij partners.

   
6. Naam studie Opvoeden met INCAS
Kliniek Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam
Contactperso(o)n(en) Vandhana Choenni, Rianne Kok, Mijke Lambregtse-van den Berg
Contactgegevens Tel. nr.: 06-412 336 52 

E-mailadres:  incas.kjjp@erasmusmc.nl of m.choenni@erasmusmc.nl

Website http://www.erasmusmc.nl/zwangerschapspsychiatrie/onderzoek/4612226/
Beschrijving Inhoud:Het primaire doel van Opvoeden met INCAS is de validering van de Infant Caregiving Assessment Scales (INCAS). Dit is een gestructureerde observatieprocedure, waarbij moeders en hun baby thuis worden geobserveerd tijdens dagelijkse verzorgingsmomenten, zoals het bad en een voeding.

N.B. Het is niet meer mogelijk om patiënten aan te melden.

   
7. Naam studie Increased  postpartum haemorrhage is possibly not only related  to serotonergic drugs but also to the underlying psychiatric disorder: a matched pair analysis
Kliniek OLVG-West en OLVG-Oost, VU Medisch Centrum Amsterdam
Contactperso(o)n(en) Adriaan Honig, Hansje Heller, Fedde Scheele
Contactgegevens Tel. nr.: 020-4440196; E-mailadres: hm.heller@vumc.nl
Beschrijving Aantonen van een al dan niet verband tussen het gebruik van antidepressiva en verhoogd bloedverlies postpartum.

Het betreft een observationeel onderzoek waarbij het bloedverlies van 578 vrouwen van de POP poli van het OLVG, die antidepressiva hebben gebruikt werd vergeleken met PRNdata van vrouwen die (vermoedelijk) geen antidepressiva hadden gebruikt. Hierbij werd 1 vrouw uit de indexgroep gematcht met 5 vrouwen uit de controlepopulatie. Hetzelfde vond plaats met  een groep van 50 vrouwen die alleen andere psychofarmaca hadden gebruikt.

   
8. Naam studie I’ve changed my mind
Kliniek Universiteit Van Amsterdam
Contactperso(o)n(en) Irena Veringa
Contactgegevens Tel. nr.: 06 531 841 97

E-mailadres: info@mbcpmidwife.nl

Website http://www.mbcpmidwife.nl/site/
Beschrijving Dit project bestaat uit twee wetenschappelijke studies:

Studie 1betreft de validatie van de nieuw ontworpen Perinatale Catastrofale Overtuigingen Schaal (PCOS). Deze vragenlijst meet de angstopwekkende gedachten ten aanzien van de zwangerschap, de aankomende bevalling en de periode daarna.

Studie 2 betreft onderzoek naar de effecten van het op Mindfulness Gebaseerde Bevalling en Ouderschap (MBCP) programma en het Baringsangst Consultatie (BC) programma voor angstige zwangere vrouwen met hun partners. 

   
9. Naam studie Bright up! Lichttherapie bij depressieve klachten tijdens de zwangerschap 
Kliniek Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
Contactperso(o)n(en) Babette Bais, Astrid Kamperman, Mijke Lambregtse-van den Berg
Contactgegevens E-mailadres: b.bais@erasmusmc.nl
Website http://www.erasmusmc.nl/corp_home/corp_news-center/2015/2015-02/zwangerschapsdepressie.belicht/
Beschrijving Dit vier jarige onderzoek meet de effecten van lichttherapie op de kwaliteit van slaap, hormoonhuishouding en de bevalling bij vrouwen die bekend zijn met een zwangerschapsdepressie. Het unieke aan deze studie is dat de uitkomsten vervolgens gerelateerd zullen worden aan de ontwikkeling van het kind.
   
10. Naam studie Mamakits Online
Kliniek VU Medisch Centrum te Amsterdam en GGZ inGeest te Amsterdam
Contactperso(o)n(en) Adriaan Honig, Hansje Heller
Contactgegevens Tel. nr.: 020- 788 5680 of 020-4440196
E-mailadres: onderzoek@mamakits.nlof hm.heller@vumc.nl
Website http://www.mamakits.nl/onderzoek/
Beschrijving Dit (kosten)effectiviteitsonderzoek betreft een online interventie gebaseerd op problem-solving treatment (Mamakits) voor zwangere vrouwen met depressieve of angstklachten.
   
11. Naam studie NP3 studie
Kliniek Erasmus MC Rotterdam
Contactperso(o)n(en) Richard Wesseloo en Veerle Bergink
Contactgegevens Tel. nr. : 010-70 32 349 / 010-70 40 139 

E-mailadres:  r.wesseloo@erasmusmc.nl

Website http://www.psych.nl/aboutdisorders/np3_studie.html
Beschrijving Het primaire doel van de studie is onderzoek bij vrouwen met een bipolaire stoornis of een post partum psychose in de voorgeschiedenis naar psychiatrische terugval peripartum, in samenhang met het profylactische medicatiebeleid. De secundaire doelen van de studie zijn onderzoek naar obstetrische complicaties en neonatale uitkomsten in relatie tot psychofarmaca gebruik.
   
12. Naam studie Onderzoeksprogramma Postpartum Psychose ErasmusMC Rotterdam (OPPER)
Kliniek Erasmus MC Rotterdam
Contactperso(o)n(en) Nicola Westerbeek, Janneke Gilden, Veerle Bergink
Contactgegevens E-mailadres: opper@erasmusmc.nl
Website http://www.psych.nl/disorders.html
Beschrijving In dit onderzoek worden voorspellende factoren onderzocht voor het beloop bij vrouwen met een postpartum psychose. Afhankelijk van de uitkomsten om hebben bepaalde groepen vrouwen minder langdurig medicatie nodig.
   
13. Naam studie Optimum-studie

Obstetrical PTSD in Multiparae, and Maternal Fear of Childbirth

Kliniek Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) te Amsterdam
Contactperso(o)n(en) Mariëlle van Pampus, Melanie Baas
Contactgegevens Tel. nr.: 06-172 989 00 

E-mailadres: optimum@olvg.nl

Website www.capture-group.nl
Beschrijving De OptiMUM-studie onderzoekt EMDR-therapie voor de posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en bevallingsangst bij zwangere vrouwen.
   
14. Naam studie prREGnant:

Long term neurodevelopmental consequences of intrauterine medication exposure

Kliniek Teratologie Informatie Service (TIS)
Contactperso(o)n(en) Saskia Vorstenbosch en Agnes Kant
Contactgegevens Tel. nr.: 073-646 97 00

E-mailadres: info@pregnant.nl

Website www.pregnant.nl
Beschrijving pREGnant is een nationaal zwangerschapsregister dat informatie over het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap en borstvoeding verzamelt. Dit register verzamelt deze gegevens met als doel de kennis over de mogelijke effecten te vergroten. Hiermee wordt meer inzicht verworven in het verantwoord gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap.
   
15. Naam studie SLEEPREG-BD
Kliniek VU Medisch Centrum te Amsterdam, Dimence te Deventer, en Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBis)
Contactperso(o)n(en) Anja Stevens en Tanja van Dijk
Contactgegevens Tel. nr.: 06-129 692 03 (Anja) en 0546-684198 (Tanja)

E-mailadres: : sleepregbd@dimence.nl   of

a.stevens@dimence.nl

Website www.dimence.nl/sleepregbd

http://centrumbipolairestoornissen.dimence.nl/content/sleepreg-bd

Beschrijving In dit onderzoek wordt gekeken naar de invloed van slaapverstoring op postpartum psychopathologie bij vrouwen met een bipolaire stoornis of een postpartum psychose in de voorgeschiedenis en of slaapverstoring tijdens de zwangerschap en in de periode rondom de bevalling een voorspeller is voor het ontstaan van depressieve, (hypo)manische of psychotische verschijnselen in de periode na de bevalling.
   
16. Naam studie Stop or Go?  Stoppen of doorgaan met antidepressiva tijdens de zwangerschap
Kliniek Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
Contactperso(o)n(en) Nina Molenaar, Marlies Brouwer en Mijke Lambregtse-van den Berg
Contactgegevens Tel.nr.: 06 498 449 50   (Nina) of 06-390 154 19 (Marlies)

E-mailadres van de Stop or Go studie: stoporgo@erasmusmc.nl

E-mailadres:  n.m.molenaar@erasmusmc.nl of m.e.brouwer@uu.nl

Website http://stoporgostudie.nl/
Beschrijving Dit onderzoek is gericht op de vraag of een terugvalpreventietraining in combinatie met het begeleid afbouwen van antidepressiva tijdens de zwangerschap ten minste even veilig als het continueren van antidepressiva, voor zowel moeder als kind.
   
17. Naam studie