Screening psychopathologie

Minisymposium, ‘Screening psychopathologie tijdens de zwangerschap’

Op 17 maart 2011 werd een minisymposium ‘screening psychopathologie tijdens de zwangerschap’ gehouden. Naar aanleiding van een uitgevoerde pilotstudie met het GyPsy screen-en-treat instrument organiseerden medewerkers van de vakgroepen psychiatrie en verloskunde – gynaecologie een eendaagse uitwisseling van ervaringen omtrent het gebruik van dit instrument. Een ZonMw netwerksubsidie werd aangevraagd en verkregen.


Aanwezig waren vertegenwoordigers van het Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam), verloskundigenpraktijken Rotterdam Oost, Rotterdam West en Barendrecht, het Gelre ziekenhuis (Apeldoorn), het Amphia ziekenhuis (Breda). Er vond zowel verslaglegging als meningvorming plaats, over het instrument als zodanig en over de toekomstige toepassingen in de perinatale zorg.

Lees hier de samenvatting

< terug naar "Psychiatrie en zwangerschap informatie"