Stichting Babywerk

Stichting Babywerk zet zich in om de psychische gezondheid van baby’s te bevorderen.

Baby’s dienen de zorg en aandacht te krijgen die maakt dat zij hun potentieel, zowel in emotioneel, creatief, cognitief als in sociaal opzicht, kunnen ontwikkelen. Op deze manier wordt een rijke basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van stevige, gezonde personen. Hierbij heeft de diversiteit in de achtergrond van vele Nederlandse en Vlaamse gezinnen onze speciale aandacht.

Haar doel wil Babywerk primair bereiken door deskundigen (de ’babywerkers’) te ondersteunen en kennis over baby’s beschikbaar te stellen binnen de organisaties en werkvelden waar zij actief zijn. Professionals in verschillende werkvelden zijn vaak weinig op de hoogte van elkaars werkwijze, opleiding, achtergrond en kennis. Babywerk biedt een platform waar zij elkaar kunnen ontmoeten, en hun kennis en inzichten kunnen delen. Afgestemde zorg helpt ouders hun baby beter te begeleiden. Werk je met baby’s en hun ouders? Dan heeft Babywerk je veel te bieden. Via onze website ondersteunen we je als professional, en door middel van voorlichting informeren wij anderen over je werk.

www.babywerk.nl

< terug naar "Psychiatrie en zwangerschap informatie"