Bijwerkingencentrum Lareb

Dit is Bijwerkingencentrum Lareb
Bijwerkingencentrum Lareb is het meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen, vaccins en andere gezondheidsproducten. Moeders van Morgen is het kenniscentrum van Lareb op voor geneesmiddelgebruik bij een kinderwens, tijdens de zwangerschap en in de borstvoedingsperiode.

Dit doet Bijwerkingencentrum Lareb
Bijwerkingencentrum Lareb ontdekt nieuwe kennis over bijwerkingen door binnenkomende meldingen te analyseren. Waar nodig doet Lareb verder onderzoek. Hiervoor gebruikt Lareb alles wat er al bekend is over het geneesmiddel of vaccin. Bijvoorbeeld informatie uit andere meldingen en wetenschappelijk onderzoek.

Iedereen kan vermoedens van bijwerking melden via het online meldformulier. Een team van deskundigen bekijkt alle meldingen. Als de aard of het aantal van de meldingen daar aanleiding voor geeft, dan voeren de experts van Lareb een analyse uit en ontdekken zij nieuwe kennis over bijwerkingen.

Met online vragenlijsten vraagt Lareb een groep mensen naar hun ervaring met geneesmiddelen of vaccins. Met deze onderzoeken volgt Lareb de groepen voor een langere tijd. Bijvoorbeeld mensen die bepaalde geneesmiddelen gebruiken, vaccins krijgen of een bepaalde aandoening hebben. Met de onderzoeken wil Lareb meer informatie krijgen over bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins. De vragenlijstonderzoeken geven meer inzicht in hoe vaak bijwerkingen voorkomen, hoeveel last bijwerkingen geven en hoe lang ze duren.

Moeders van Morgen doet ook onderzoek met online vragenlijsten. Hiermee verzamelt Moeders van Morgen ervaringen met geneesmiddelen bij kinderwens, tijdens de zwangerschap en in de borstvoedingsperiode. Moeders van Morgen geeft daarnaast informatie over geneesmiddelgebruik rondom zwangerschap.

Dit doet Bijwerkingencentrum Lareb met de kennis over bijwerkingen
Bijwerkingencentrum Lareb verspreidt kennis over bijwerkingen via nieuwsberichten en kennispagina’s op de website, wetenschappelijke publicaties, artikelen voor zorgverleners, patiënten en algemeen publiek, de nieuwsbrief, social media en de media.

https://www.lareb.nl/

< terug naar "Behandeling", "Beschermd: Test Torin"