Uw opvatting over medicijngebruik

Studenten farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling FarmacoEpidemiologie & FarmacoEconomie  willen graag in kaart brengen welke ideeën en opvattingen er zijn over het risico van geneesmiddelgebruik voor, tijdens en na de zwangerschap en ook bij borstvoeding. Voor het onderzoek is een vragenlijst gemaakt. Na een aantal algemene vragen zijn er vragen over geneesmiddelgebruik bij zwangerschap en het eventuele risico daarvan en over informatiebronnen die u mogelijk geraadpleegd heeft.

Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 10 minuten duren. Vrouwen, maar ook partners en behandelaars willen wij vragen mee te doen aan dit onderzoek.
De vragenlijst en de verwerking van uw antwoorden zijn anoniem en zijn uitsluitend bestemd voor dit onderzoek. Eind januari 2012 worden de resultaten van het onderzoek op deze website geplaatst.
Voor het starten van de vragenlijst klik op :  www.iadb.nl/vragenlijst.php