Admiraal de Ruyterziekenhuis / Emergis, centrum voor geestelijke gezondheid

Goes/Middelburg

Doelgroep

 • vrouwen die een psychiatrische aandoening hebben of hebben gehad
 • vrouwen met ernstige psychische klachten, ontstaan in de zwangerschap, rondom of na de bevalling
 • vrouwen die medicatie gebruiken tegen psychiatrische klachten
 • vrouwen die in de 1ste lijn familie hebben met psychiatrische aandoening
 • vrouwen die verslaafd zijn aan alcohol, drugs en/of medicatie
 • vrouwen die zich in een complexe sociale situatie bevinden

Behandelingen

Soort voorziening

POP-poli

 • Face to face consult eenmalig
 • Vervolgcontacten tot maximaal 8 wekenpostpartum.

Polikliniek: psychiater, gynaecoloog en kinderarts apart

Kliniek, mogelijkheid voor time-out voor één nacht is aanwezig voor zwangere in het ADRZ. Geen voorziening voor kraamvrouw met kind bij ADRZ/Emergis.

Behandelaanbod pre-conceptueel

 • Kinderwens advies gesprek.
  Gevoerd door de gynaecoloog op de polikliniek gynaecologie en/of door de psychiater op de poli Emergis, waarna beiden overleggen tijdens MDO POP
 • Zwangerschapsmanagement
  Het beleid voor de zwagerschap wordt in onderling overleg geadviseerd, zoals medicatie gebruik of zorgverlening

Behandelaanbod gedurende de zwangerschap

Behandelingsmogelijkheden.
Voor de genoemde doelgroepen hebben wij het volgende aanbod:

 • Poliklinische behandeling
  Hieronder vallen psycho-educatie, instellen op medicatie, psychotherapie, cognitieve gedragstherapie (CGT), schematherapie (SFT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), mindfulness, lichttherapie, E-health)
 • Extra begeleiding POP disciplines
 • Extra begeleiding kan bestaan uit diverse vormen van individuele begeleiding en consultatie bij de verschillende betrokken disciplines tijdens de zwangerschap, zoals bijvoorbeeld Veilige Start.

Behandelaanbod postpartum

 • Kraambed en follow up
  Mogelijkheid tot klinisch kraambed bij moeder-kindcentrum ADRZ
 • Post partum consult SPV/ambulant verpleegkundige
 • Zo nodig post partum consult maatschappelijk werkende
 • Post partum consult kinderarts op indicatie
 • Consult bij psychiater 4 weken postpartum
  Samenwerking met Kind en Jeugd Emergis waar in een ambulante setting moeder-baby interventie wordt aangeboden

Bij verwachte, meer complexe, ouder – baby interactieproblematiek kan Kind en Jeugd Emergis worden ingezet
In de thuissituatie kan PIT worden ingezet
Centrum voor Jeugd en Gezin: laagdrempelig wordt het CJG ingeschakeld.

Aanmelding

Hoe aan te melden

Aanmelding en verwijzing via aanmeldadres poppoliwalcheren@emergis.nl o.v.v. POP-poli via POPpoli-aanmeldformulier door:

Wie kan verwijzen

 • gynaecoloog
 • huisarts
 • eerstelijnsverloskundige via huisarts/gynaecoloog
 • Veilige Start via gynaecoloog/verloskundige/huisarts
 • interne verwijzing binnen Emergis

Telefoon

Emergis 0118- 687500

Website

https://www.adrz.nl/onderzoeken-behandelingen/pop-poli/
https://www.emergis.nl/ik-zoek-hulp/ons-hulp-aanbod/voor-tijdens-na-zwangerschap/wat-is-het/

Contact behandelaren

Lidwien Langenberg, psychiater
Paul Meeuwissen, gynaecoloog
Marlies Vermaas, kinderarts
Marika van der Linde, sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Magda Waasdorp, cognitief therapeutisch werker
Corina Toorenaar, medisch maatschappelijk werk

Contactpersoon

Lidwien Langenberg, psychiater
Paul Meeuwissen, gynaecoloog
Marika van der Linde, sociaal psychiatrisch verpleegkundige

< terug naar overzicht