Over het LKPZ

Het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en zwangerschap (LKPZ) is een gezamenlijk initiatief van professionals die werkzaam zijn binnen het gebied van psychiatrie en zwangerschap.

Doel

Het LKPZ is opgericht uit een groeiende behoefte van zowel patiënten als behandelaren om op te hoogte te blijven van de meest recente inzichten en behandelmogelijkheden op het gebied van de zwangerschapsgerelateerde psychiatrie.

Bestuursleden

Bestuur LKPZ 2021-2022

Remke Dullemond, gynaecoloog-perinatoloog – Voorzitter
Pieternel Kölling, psychiater – Penningmeester
Mijke Lambregtse-van den Berg, (kinder- en jeugd)psychiater
Bart Geerling, verpleegkundig specialist ggz
Merith Cohen de Lara, psycholoog
Inge Schreurs, klinisch verloskundige
Peter ter Horst, ziekenhuisapotheker in het Isala

Vacature

Wegens vertrek van een kinderarts en een gynacoloog uit het LKPZ bestuur zijn we op zoek naar een nieuwe bestuursleden met deze expertise.

Leden die geïnteressseerd zijn kunnen dit per mail bekend maken aan onze secretaris Esther Rijntjes.

Ereleden

Mevr. D. Koster, verloskundige en vrouwencoach
Dhr. A.J. Schneider, gynaecoloog-perinatoloog
Mw. I van Kamp, gynaecoloog-perinatoloog


Financiering

De website van het landelijk kenniscentrum psychiatrie en zwangerschap is in 2009 tot stand gekomen met financiering van ZonMw (parelsubsidie) en Stichting ZorgImpuls Rotterdam.

Statuten en HH regelement


Notulen ALV

Notulen oktober 2020
Archief ALV notulen

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020
Archief Jaarverslagen