Psychiatrie en zwangerschap informatie

Wat is een postpartum depressie
Ongeveer 10 tot 20% van de vrouwen heeft depressieve klachten tijdens de zwangerschap of in de eerste 3 maanden na de bevalling. De kans om voor het eerst of opnieuw depressief te worden is wel het grootst in het kraambed. Ook vrouwen die een miskraam of abortus hebben gehad kunnen daarna depressief worden. Wat weinig mensen weten is dat er net zoveel vrouwen depressief zijn tijdens de zwangerschap als na de bevalling. 
lees meer >>

Wat is een postpartum psychose
Informatie over dit onderwerp volgt spoedig.

Angst
Tot nu toe is de meeste aandacht gegaan naar depressieve klachten tijdens de zwangerschap en vooral ná de bevalling. Dat is eigenlijk ten onrechte, want veel vrouwen zijn in meer of mindere mate angstig vóór, tijdens en na de bevalling. Voor de meeste angststoornissen, zoals de paniekstoornis, sociale fobie en de gegeneraliseerde angststoornis geldt dat er waarschijnlijk geen duidelijke relatie is met de zwangerschap of bevalling.
lees meer >>

Trauma
Informatie over dit onderwerp volgt spoedig.

Verslaving/middelengebruik

ADHD

Autisme

Persoonlijkheidsstoornissen

Depressie vader