Oprichting van online Community in tijden van Corona

“In deze periode waarin sociale contacten beperkt zijn, is de kans klein dat je als zwangere contact met andere zwangeren kunt hebben om ervaringen en vragen uit te wisselen. Daarnaast kan de oorzaak, namelijk de aanwezigheid van het Covid-19 virus zelf, zorgen voor meer spanningen en onzekerheid. Dit zijn risicofactoren voor stress. Wanneer dit langer aanwezig blijft, kan dit aantoonbaar negatieve gevolgen voor de (on) geboren baby hebben.
De gezamenlijke zorgverleners in de geboortezorg hebben een nieuwe manier van zorg opgezet, namelijk een online Community. Het doel hiervan is juiste informatie geven door de zorgverleners. Ook kunnen zwangeren en partners ervaringen en tips uitwisselen. Psychische ondersteuning geeft tools om spanningen en angst te reduceren. Door deze gesprekken kan er saamhorigheid en verbinding ontstaan in deze groep.”
Voor meer informatie verwijzen we naar de volgende websites uit de diverse regio’s waar deze community is opgezet:
https://psychezwangerschap.nl/corona/ in de regio Amsterdam
https://verlosdenbosch.nl/online-community in de regio ‘s-Hertogenbosch
https://www.imhnederland.nl/corona-IMH-adviesteam/  in de regio Twente

< terug naar "Psychiatrie en zwangerschap informatie"