LUMC (afdeling verloskunde/psychiatrie/neonatologie), in samenwerking met het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp, de verloskundigenpraktijken in Leiden en de GGZ Rivierduinen Leiden.

Leiden

Vrouwen met kinderwens en zwangere vrouwen met (mogelijke) psychiatrische problematiek in de voorgeschiedenis of tijdens de zwangerschap, al of niet met gebruik van psychofarmaca. Zwangere vrouwen met ernstige psychosociale problematiek, baringsangst, verstandelijke beperking of afhankelijkheid van middelen.

Behandelingen

Soort voorziening

POP-poli in de vorm van MDO

 • Papieren consult in de vorm van MDO met vast kernteam en externe betrokkenen/behandelaren. Frequentie: eenmaal per maand. Patiënte niet aanwezig tijdens MDO.
  Er wordt gewerkt vanuit de visie: patiënte centraal, doen wat nodig en gewenst is en vandaaruit betrekken wie nodig zijn.

Polikliniek

 • Face to face consult met vervolgcontacten bij betrokken individuele behandelaren (verloskunde, psychiatrie)

  Verwijzers kunnen in overleg met patiënten en partner kiezen tussen een primair consult bij de psychiater of bij de gynaecoloog, afhankelijk van zwaartepunt. Op indicatie kan een gezamenlijk of vervolgconsult plaats vinden bij een andere specialist uit het kernteam, of patiënte kan besproken worden op het MDO van de POP-poli.
  Zo nodig betrekken kinderarts-neonatoloog, maatschappelijk werk, psycholoog
  Kliniek

  Opnamemogelijkheid afdeling psychiatrie moeder en kind.

  Wie is bij het MDO aanwezig:
  Kernteam
  – Gynaecoloog
  – Psychiater
  – Kinderarts-neonatoloog
  – (Klinisch) verloskundige
  – Maatschappelijk werk
  – Psycholoog

Overigen: Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige GGZ Rivierduinen, vertrouwensarts Veilig Thuis
Op indicatie: (extern) betrokkenen zoals: eigen extern behandelaar, eigen eerstelijns verloskundige, Jeugd- en Gezinsteam, verslavingszorg, huisarts, fertiliteitsarts, andere behandelaren/begeleiders.

Behandelaanbod pre-conceptueel

Kinderwens advies gesprek
Patiënte wordt gezien op de polikliniek verloskunde of psychiatrie. Er wordt gekeken naar risico’s, aanpassing medicatie en een behandelplan opgesteld indien patiënte zwanger wordt. Zo nodig wordt patiënte besproken in het MDO.

Behandelaanbod gedurende de zwangerschap

Medicamenteuze behandeling
Met patiënte wordt gekeken of de huidige medicatie voortgezet of aangepast moet worden.

Zwangerschapsmanagement/begeleiding Patiënte wordt zo nodig gezien op de speciale spreekuren voor POP-poli patiënten. Indien patiënte verwezen wordt vanuit de eerste lijn wordt zo mogelijk de zwangerschapsbegeleiding voortgezet in de eerste lijn met evt. consulten in de tweede lijn
Maatschappelijk werk biedt op indicatie begeleiding tijdens de zwangerschap, voorbereiding op ouderschap, inventariseert hulpmogelijkheden en geeft hulp bij verwijzing.

Overige behandelmogelijkheden
Indien nodig kan een patiënte opgenomen worden op de afdeling psychiatrie

Behandelaanbod postpartum

Eenmalig PP-consult (FtF)
Indien afgesproken komt maatschappelijk werk/psychiatrie langs in het kraambed. Er wordt ook zorg gedragen door alle betrokkenen voor goede overdracht in de keten naar huis.

Aanmelding

Hoe aan te melden

LUMC:
Polikliniek Verloskunde per mail verloskunde@lumc.nl of tel. 071-5263325 (werkdagen 9-12 en 14-16 uur)
Polikliniek Psychiatrie: aanmelding via Zorgdomein of schriftelijk: Poli
Psychiatrie B1-P, LUMC, Postbus 9600, 2300 RC Leiden. Zo nodig tel. overleg tel. 071-5263785 (tel. spreekuur maandag tm donderdag 9.15-10 uur)

Alrijne ziekenhuis Leiderdorp:

Wie kan verwijzen

Verloskundige
Gynaecoloog
Huisarts
Psychiaters
Fertiliteitsarts

Website

www.geboortehuisleiden.nl

Contact behandelaren

Dr K. (Klarke) Boor, gynaecoloog-perinatoloog
Drs M. (Marieke)Veenhof, gynaecoloog-perinatoloog
G. (Godelieve) J.J. van Roosmalen, klinisch verloskundige
Drs A. (Annemarie) Sluijs, klinisch verloskundige en psycholoog
M. (Marjolijn) Meijer, klinisch verloskundige
Drs E. (Esther) G.J. Rijntjes-Jacobs, kinderarts-neonatoloog
Dr I. (Irene) M. van Vliet, psychiater, via bovengenoemd telefoonnummer of psychiatrie@lumc.nl

Contactpersoon

EGJ Rijntjes-Jacobs

< terug naar overzicht