NPI Arkin

Amsterdam

Doelgroep

Zwangere vrouwen met diverse psychiatrische klachten.

Behandelingen

Soort voorziening

 • Deeltijdbehandeling

Wie is bij de behandeling betrokken:

 • Psychiater
 • Klinisch psycholoog
 • GZ psycholoog
 • Verpleegkundige
 • Systeemtherapeut
 • Psychomotorische therapeut

Behandelaanbod pre-conceptueel

 

 • Kinderwens advies gesprek
 • Zwangerschapsmanagement
 • Overige behandelmogelijkheden

Behandelaanbod gedurende de zwangerschap

Medicamenteuze behandeling

 • Tijdens de dagbehandeling wordt farmacotherapie uitgevoerd door de behandelend psychiater.

Zwangerschapsmanagement

 • Behandeling betreft een eendaagse wekelijkse deeltijdbehandeling voor zwangere vrouwen vanaf het 1e trimester (+/- 12 weken zwangerschap), met verschillende therapievormen, waaronder groepspsychotherapie en lichaamsgerichte therapie. Het is een open groep met maximaal 10 vrouwen. Aanvullend wordt met elke zwangere een peripartumpreventieplan opgesteld. Familie en naasten worden bij de behandeling betrokken.

Overige behandelmogelijkheden

 • Eenmalig psychiatrisch consult tijdens de zwangerschap (face-to-face of online).
 • In overleg is een kortdurend traject met enkele afspraken bij een psychiater, psycholoog of verpleegkundige mogelijk.
 • Telefonische consultatie voor verwijzers

Behandelaanbod postpartum

Eenmalig PP-consult (FtF)

 • Eenmalig psychiatrisch consult postpartum voor diagnostiek en/of behandel- of verwijsadvies bij psychische klachten waarna de huisarts of de verwijzend behandelaar zelf de behandeling voortzet.

Eenmalig telefonisch consult

 • Er kan laagdrempelig telefonisch contact worden opgenomen voor consultatie rondom vragen op gebied van farmacotherapeutische of psychotherapeutische behandelmogelijkheden tijdens zwangerschap of de postpartumperiode.

Meerdere consulten indien nodig

 • In overleg is een kortdurend traject met enkele afspraken bij een psychiater, psycholoog of verpleegkundige mogelijk.

Aanmelding

Hoe aan te melden

Indicatieoverleg kan telefonisch met mw. C.W. Broeks, psychiater, of mw. J. de Vos, klinisch psycholoog (NPI) via het nummer 020-590 4700. Contact kan ook via het mailadres van de dagbehandeling: dagbehandeling-zwangeren@npsai.nl.

Na overleg kan worden aangemeld via aanmelden@arkin.nl of via Zorgdomein (NPI).

Wie kan verwijzen

Alle erkende verwijzers kunnen verwijzen.

 • Verloskundige V
 • Huisarts V
 • Psychiaters V
 • Overige namelijk: psychologen V

Telefoon

Telefoonnummer NPI algemeen: 020-5904700

Telefoonnummer dagbehandeling (alleen op donderdag): 020-5904884

Website

https://npispecialist.nl/behandelaanbod/behandelingen-voor-volwassenen/zwangeren-dagbehandeling/

Contact behandelaren

Mw. C.W. Broeks, psychiater (carlinde.broeks@arkin.nl)

Mw. J. de Vos, klinisch psycholoog (jasmijn.de.vos@npsai.nl)

Maartje Janssen, ambulant verpleegkundige

Lonneke van Imhoff, psychomotorische therapeut

Katharina Schulz, systeemtherapeut

Roos de Graaf, GZ-psycholoog

Jasmijn de Vos, klinisch psycholoog

Carlinde Broeks, psychiater

 

Contactpersoon

Mw. C.W. Broeks, psychiater

E-mail

dagbehandeling-zwangeren@npsai.nl

< terug naar overzicht