Criteria aanvragen financiële ondersteuning

Het LKPZ heeft (bescheiden) financiële middelen om initiatieven binnen het aandachtsgebied Psychiatrie & Zwangerschap te ondersteunen.

 

Om voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen zijn een aantal voorwaarden opgesteld:

 • De reikwijdte van het initiatief moet binnen de doelstellingen van het LKPZ liggen: “het verstrekken van informatie over zwangerschap en psychiatrie, het bevorderen van onderzoek naar zwangerschap en psychiatrie en verspreiding van voorlichtingsmateriaal onder hulpverleners en patiënten betreffende de vereniging” (statuten LKPZ, 2009)
 • Het onderwerp moet maatschappelijke relevantie hebben
 • Bij voorkeur dient het initiatief een vertaling van wetenschappelijke resultaten naar de klinische praktijk
 • Indien er een onderzoek gedaan of een presentatie gehouden wordt dient het resultaat in de vorm van een verslag aangeleverd te worden ter publicatie op de website van het LKPZ
 • Bij elke uiting van het initiatief moet het LKPZ genoemd of het logo getoond worden.
 • De indiener verplicht zich om resultaten of voortgang aan het bestuur van het LKPZ terug te koppelen
 • De indiening geschiedt door gebruik te maken van een aanvraagformulier zie format

 

 

Procedure

 • Maximaal uit te keren bedrag is €1000.-
 • 2 keer per jaar vindt de beoordeling van de ingediende verzoeken plaats
 • Per kalenderjaar worden de deadlines voor indienen vermeld op de site van het LKPZ
 • Het bestuur van het LKPZ bepaald per kalenderjaar hoeveel geld er beschikbaar gesteld wordt
 • Het bestuur benoemd per kalenderjaar een beoordelingscommissie
 • De commissie besluit op basis van bovengenoemde criteria alle aanvragen.
 • Indien het gereserveerde bedrag bij de eerste ronde (voorjaar) niet volledig gebruikt wordt, gaat het resterende bedrag mee naar de tweede ronde (najaar).
 • Na het indienen en beoordelen van de aanvragen ontvangen alle inzenders een kort bericht ongeacht goed- of afkeuring.
 • De toegekende initiatieven worden op de website van het LKPZ bekend gemaakt

 

< terug naar "Onderzoek"