Om de website voor onze bezoekers te kunnen optimaliseren willen we gebruik maken van cookies. JA, ik sta cookies toe meer informatie

De volgende vragen hebben betrekking op hoe u zich de afgelopen 7 dagen heeft gevoeld. Kruis dat antwoord aan dat het beste aangeeft hoe u zich voelde.

 

Met deze test kunt u uitzoeken of u in aanmerking komt voor professionele hulp.

1. Ik heb kunnen lachen en de zonnige kant van de dingen kunnen inzien:

Zoveel als ik altijd kon
Niet zo veel nu als anders
Zeker niet zo veel nu als anders
Helemaal niet

2. Ik heb met plezier naar dingen uitgekeken:

Zoals altijd of meer
Wat minder dan ik gewend was
Absoluut minder dan ik gewend was
Nauwelijks

3. Ik heb mij zelf onnodig verwijten gemaakt als er iets fout ging:

Ja, heel vaak
Ja, soms
Niet erg vaak
Nee, nooit

4. Ik ben bang of bezorgd geweest zonder dat er een aanleiding was:

Nee, helemaal niet
Nauwelijks
Ja, soms
Ja, zeer vaak

5. Ik reageerde schrikachtig of paniekerig zonder echte goede reden:

Ja, tamelijk vaak
Ja, soms
Nee, niet vaak
Nooit

6. De dingen groeiden me boven het hoofd:

Ja, meestal was ik er niet tegen opgewassen
Ja, soms was ik minder goed tegen dingen opgewassen dan anders
Nee, meestal kon ik de dingen erg goed aan
Nee, ik kon alles even goed aan als anders

7. Ik voelde me zo ongelukkig dat ik er bijna niet van kon slapen:

Ja, meestal
Ja, soms
Niet vaak
Helemaal niet

8. Ik voelde me somber en beroerd:

Ja, bijna steeds
Ja, tamelijk vaak
Niet erg vaak
Nee, helemaal niet

9. Ik was zo ongelukkig dat ik heb zitten huilen:

Ja, heel vaak
Ja, tamelijk vaak
Alleen af en toe
Nee, nooit

10. Ik heb er aan gedacht om mezelf iets aan te doen:

Ja, tamelijk vaak
Soms
Nauwelijks
Nooit

 

bron: EPDS
J.L. Cox, J.M. Holden, R. Sagovsky, 1987
Nederlandse versie, vertaald door V.J.M. Pop, 1991