Postpartum depressie: een stille ramp

Nieuw verschenen bij uitgeverij SWP is het boek ‘Postpartum depressie. Depressief na een bevalling: oorzaken, gevolgen en adequate ondersteuning’.

Postpartum depressie komt schrikbarend veel voor. Op geen enkel moment in hun leven zijn vrouwen vatbaarder voor psychische aandoeningen dan in de periode rond een bevalling. Jaarlijks ontwikkelen in Nederland twintigduizend pasbevallen vrouwen een depressie of een aanverwante stoornis – vaak totaal onverwacht. Zij voelen zich intens verdrietig, leeg en angstig en schamen zich daarvoor. Wat zij ervaren strookt immers helemaal niet met de verwachting dat moeder worden een gelukkige en vreugdevolle ervaring is.

Tijdige en adequate ondersteuning van vrouwen met een postpartum depressie is van cruciaal belang. Veel vrouwen krijgen die ondersteuning op dit moment niet, waardoor de depressie zwaarder wordt en langer duurt dan nodig is. Dat heeft grote gevolgen: voor de vrouw zelf, maar ook voor haar baby. Zijn ontwikkeling kan schade oplopen wanneer zijn moeder niet voldoende in staat is een gezonde gehechtheidsrelatie met hem op te bouwen.

In het boek wordt, op basis van actuele wetenschappelijke inzichten, helder uiteengezet wat een postpartum depressie precies is, en hoe de getroffen vrouwen en hun kinderen adequaat kunnen worden geholpen.

Het boek is een bron van toegankelijke en bruikbare informatie voor iedereen die werkt met (jonge) kinderen en hun ouders.

Klik hier voor meer informatie

< terug naar "Publicaties, media en sites"