Om de website voor onze bezoekers te kunnen optimaliseren willen we gebruik maken van cookies. JA, ik sta cookies toe meer informatie

Behandelcentra

 

Apeldoorn | Gelre ziekenhuis

Gelre ziekenhuis

Saskia Meijer, gynaecoloog

Doelgroepomschrijving

Doel POP-poli: optimaliseren en stroomlijnen van de zorg voor zwangeren en vrouwen met kinderwens, of met een psychiatrische aandoening, of met psychofarmacagebruik, of met een eerstegraadsverwante met psychiatrische problematiek, of met verslavingsproblematiek, of met ernstige psychosociale problematiek.

Behandeling

Soort voorziening(en)

Multidisciplinair spreekuur (MDS) en Multidisciplinair overleg (MDO)
kliniek Moederbaby Unit (MBU) aanwezig

Gynaecoloog
Psychiater of medisch maatschappelijk werk
Kinderarts
Verpleegkundig specialist GGz In sommige gevallen: Consultatief psychiatrisch verpleegkundig (CPV)

Behandelaanbod

Pre-conceptueel

Pre-conceptioneel: wordt bepaald in MDS

Behandelaanbod

Gedurende de zwangerschap

Gedurende de zwangerschap : via MDS

Behandelaanbod

Postpartum

Eenmalig PP-consult (FtF): ja , twee mnd pp. KA en CPVér of MMW
Eenmalig telefonisch consult: 1-meerdere x afh van zorgtraject via MMW of CPVér
Meerdere consulten indien nodig: ja

Aanmelding

Hoe aan te melden

Aanmelding verloopt via polikliniek gynaecologie, daar vindt triage plaats voor het multidisciplinair spreekuur (Met psychiater of met medisch maatschappelijk werk)

Wie kan verwijzen

Verloskundige
Huisarts
Psychiaters
Overige namelijk: gynaecoloog, fertiliteitsarts, andere (GGZ) instelling, ander ziekenhuis

telefoon

https://www.gelreziekenhuizen.nl/POP-poli.html

website

https://www.gelreziekenhuizen.nl/POP-poli.html

Contactgegevens betrokken behandelaren

Gynaecologen: S Meijer, Paarlberg
Kinderartsen: DJ Pot, A Hafkamp, A Robroch, J Vlietman
Psychiaters: B Geerdinck en G Duisterwinkel
Psychologen: E Mintjes en W Strikkers


Apeldoorn | Therapiecentrum

Therapiecentrum

Gert Klabbers

Doelgroepomschrijving

Zwangeren met angst voor de bevalling.

Indicatie vindt plaats op basis van een zogenoemd ‘Zorgpad Bevallingsangst’ dat is ontwikkeld door de ‘Werkgroep Ketenzorg voor Zwangeren met Angst voor de Bevalling’ (KZAB). De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de disciplines Gynaecologie en de POP-poli, Verloskunde, Haptotherapie en Psychologie.

Behandeling

Soort voorziening(en)

Het Therapiecentrum maakt deel uit van het Transmuraal Multidisciplinair Samenwerkingsverband voor Zwangeren met Angst voor de Bevalling in Apeldoorn en heeft speciaal voor deze doelgroep een specifiek haptotherapeutisch aanbod ontwikkeld voor angstreductie op basis van een evidence based richtlijn. Indien mogelijk wordt de partner actief bij de behandeling betrokken.

Behandelaanbod

Pre-conceptueel

Behandelaanbod

Gedurende de zwangerschap

Behandelaanbod

Postpartum

Aanmelding

Hoe aan te melden

Patiënten kunnen op eigen initiatief zelf rechtstreeks contact opnemen met het Therapiecentrum om een afspraak te maken en/of zij kunnen verwezen worden door de Huisarts, Verloskundige, Gynaecoloog, Psycholoog en Psychiater.

Wie kan verwijzen

telefoon

website

https://www.gertklabbers.nl

Contactgegevens betrokken behandelaren

Therapiecentrum Ietje Kooistraweg 25, 7311 GZ Apeldoorn.
Tel.: 055-5760004
e-mail: praktijk@gertklabbers.nl

Contactpersoon: dhr. dr. Gert A. Klabbers, GZ-Haptotherapeut, Haptonomisch Zwangerschapsbegeleider en Fysiotherapeut.


Deventer , Almelo | Dimence SCBS Psychiatrie & Zwangerschap

Dimence SCBS Psychiatrie & Zwangerschap

Bart Geerling, verpleegkundig specialist ggz en teamleider b.geerling@dimence.nl

Doelgroepomschrijving

SCBS Psychiatrie en Zwangerschap is er voor alle vrouwen met psychiatrische klachten die zwanger zijn of een kinderwens hebben. Geen enkele zwangerschap is geheel zonder risico’s voor moeder en kind. Maar wanneer er sprake is van psychiatrische problemen kan dit risico groter zijn. Binnen SCBS Psychiatrie en Zwangerschap wordt advies, behandeling en begeleiding gegeven. Tijdens de kinderwensperiode vindt dit plaats binnen de Kinderwenspoli. Bent u zwanger? Dan biedt de poli Psychiatrie en Zwangerschap begeleiding tot 3 maanden na de bevalling.

Behandeling

Soort voorziening(en)

Polikliniek

Behandelaanbod

Pre-conceptueel

Pre-conceptueel
Kinderwens advies gesprek
De Kinderwenspoli is een onderdeel van de poli Psychiatrie en Zwangerschap van het SCBS. De Kinderwenspoli informeert over en begeleidt u bij de keuze voor een zwangerschap en het daaropvolgende proces. Vragen over risico’s, erfelijkheid en medicatie worden besproken. Het besluit om wel of niet zwanger te worden, maakt u natuurlijk zelf. Verder informeert de poli over voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen om de risico’s voor zowel moeder als kind in de zwangerschap en na de bevalling zo klein mogelijk te houden

Behandelaanbod

Gedurende de zwangerschap

Medicamenteuze behandeling
Zwangerschapsmanagement
Voorbereiding op de bevalling en de eerste periode na de zwangerschap is van groot belang. Een zwangerschapsplan vormt een gedegen voorbereiding op de periode van zwangerschap, bevalling en de periode na de bevalling. Dit plan wordt vanzelfsprekend samen met patiënte én haar partner/naastbetrokkene opgesteld. In het zwangerschapsplan worden alle risico’s, beschermende en beïnvloedende factoren in kaart gebracht en worden passende oplossingen en acties beschreven.
De poli Psychiatrie en Zwangerschap van het SCBS werkt nauw samen met andere zorgverleners rondom de zwangerschap. Zo kunt u snel worden doorverwezen als dat nodig is. De poli Psychiatrie en Zwangerschap biedt begeleiding tot 3 maanden na de bevalling.

Overige behandelmogelijkheden
Specialistische psychologische behandeling
Deeltijdgroep; Zwanger en Dan?
Partnergroep

Behandelaanbod

Postpartum

Meerdere consulten indien nodig
maximale duur PP en korte toelichting Behandeling en begeleiding tot drie maanden postpartum
Deeltijdgroep; Bevallen en Dan?

Aanmelding

Hoe aan te melden

Per mail naar b.geerling@dimence.nl of secretariaatscbs@dimence.nl

Wie kan verwijzen

Huisarts
Psychiaters
Overige namelijk: artikel 14 specialisten

telefoon

0546-684179

website

https://centrumbipolairestoornissen.dimence.nl/over-scbs-psychiatrie-en-zwangerschap

Contactgegevens betrokken behandelaren

SCBS Psychiatrie & Zwangerschap
Pikeursbaan 3
7411 GT Deventer
Postbus 398
7600 AJ Almelo

Just Wernand, psychiater
Marjanne Lamberts-Verlaan, Gz-psycholoog
Hanneke Verboom, verpleegkundig specialist ggz
José van der Kooij, verpleegkundig specialist ggz
Bart Geerling, verpleegkundig specialist ggz, teamleider


Drachten | Ziekenhuis Nij Smellinghe

Ziekenhuis Nij Smellinghe

B. Jenner, ziekenhuispsychiater

Doelgroepomschrijving

Vrouwen die zwanger zijn of willen worden met psychiatrische klachten, voorgeschiedenis of familiaire belasting. Tienermoeders. Vrouwen met verstandelijke beperking.

Behandeling

Soort voorziening(en)

POP-poli
• Face to face consult eenmalig
• Face to face consult met doorverwijzing
• Face tot face met vervolgcontacten
Polikliniek

Behandelaanbod

Pre-conceptueel

Pre-conceptueel • Kinderwens advies gesprek Zo ja; korte toelichting • Zwangerschapsmanagement Zo ja; korte toelichting • Overige behandmogelijkheden Zo ja; korte toelichting intensieve samenwerking regionale ketenpartners GGZ, spoedzorg, jeugdhulp, stevig ouderschap, Voorzorg, wijkteam etc

Behandelaanbod

Gedurende de zwangerschap

• Medicamenteuze behandeling Zo ja; korte toelichting psychofarmaca en zwangerschap • Zwangerschapsmanagement Zo ja; korte toelichting laagfrequente begeleiding tijdens zwangerschap • Overige behandelmogelijkheden aanspreekpunt bij spoed vragen, en oorverwijzing/samenwerking ketenpartners

Behandelaanbod

Postpartum

Eenmalig PP-consult (FtF) Zo ja; korte toelichting na bevalling daylight kraamconsult bij bevalling in ziekenhuis, altijd PP preventief belcontact ; zo nodig nazorg tot max 8 wkn PP ter monitoring stemming / zorg voor de baby consulten op de kinderafdeling mogelijk bij opname baby PP

Aanmelding

Hoe aan te melden

Wie kan verwijzen;
- Verloskundige - Huisarts - Psychiaters o Telefoonnummer, website
o Meer informatie: website
o Contactgegevens
- Betrokken behandelaren

Wie kan verwijzen

telefoon

website

Contactgegevens betrokken behandelaren

B. Jenner, ziekenhuispsychiater


Groningen | Martini Ziekenhuis

Martini Ziekenhuis

T. Broersma, psychiater

Doelgroepomschrijving

Zwangere (of- preconceptie) vrouwen met psychische / psychiatrische problemen die vragen heben over psychiatrische medicatie of psychatrische hulp tijdens de zwangerschap of kraamperiode.

Behandeling

Soort voorziening(en)

POP-poli
Face to face consult eenmalig
Face to face consult met doorverwijzing
Face to face consult met vervolgcontacten

Polikliniek

Wie is bij het POP-consult aanwezig
Gynaecoloog
Psychiater
Kinderarts

Behandelaanbod

Pre-conceptueel

kinderwens advies gesprek
Zwangerschapsmanagement

Behandelaanbod

Gedurende de zwangerschap

medicamenteuze behandeling
zwangerschapsmanagement

Behandelaanbod

Postpartum

indien bekend op de POP-poli
medicamenteuze behandeling
zwangerschapsmanagement

Aanmelding

Hoe aan te melden

Via zorgdomein of brief naar afdeling gynaecologie

Wie kan verwijzen

verloskundige
huisarts
psychiaters
Overige namelijk
andere artsen

telefoon

050-5246989

website

https://www.martiniziekenhuis.nl/bezoek-het-ziekenhuis/afdelingen/pop-polikliniek/

Contactgegevens betrokken behandelaren


Haarlem, Hoofddorp, Amstelveen En Amsterdam | Prezens MamaKits

Prezens MamaKits

Doelgroepomschrijving

Zwangere en bevallen vrouwen met emotionele en psychische klachten en hun partners

Behandeling

Soort voorziening(en)

Preventie en Basis GGZ (polikliniek)

Behandelaanbod

Pre-conceptueel

Preventie:

 • kortdurende (preventieve) begeleiding en ondersteuning (1-3 gratis gesprekken en geen verwijsbrief nodig)
 • email- en telefonische ondersteuning
 • begeleiding bij doorverwijzing naar de BGGZ of SGGZ
 • Consultatie
 • Trainingen en voorlichting over het signaleren van psychische klachten rond zwangerschap en eerste jaar moederschap

Behandelaanbod

Gedurende de zwangerschap

Basis GGZ

 • Poliklinische behandeling van vrouwen met angst-, depressieve- en ptss klachten rond zwangerschap en moederschap (psychotherapie, CGT, EMDR)
 • Groep “Als roze wolken donderen” voor vrouwen met psychische klachten na de bevalling
 • Eventueel medicamenteuze behandeling

Behandelaanbod

Postpartum

Aanmelding

Hoe aan te melden

Preventie en Basis GGZ
Per mail: mamakits@prezens.nl of telefonisch 023 – 518 7604 (Haarlem en Hoofddorp) of 088 – 788 5015 (Amsterdam en Amstelveen).
Voor de BGGZ tel: 088 – 788 5015 mail: aanmelding@ggzingeest.nl

Wie kan verwijzen

Verloskundigen, huisartsen, psychiaters, consultatiebureaus, kraamverzorgenden, POH-GGZ

telefoon

Contactpersoon:
Madeleine de Vilder (06 - 1367 1275 of m.devilder@prezens.nl)
Telefonisch: 088 – 788 5015 of per mail: mamakits@prezens.nl

website

www.ggzingeest.nl/mamakits

Contactgegevens betrokken behandelaren

Betrokken behandelaren:
Haarlem: Willemijn Tybout w.tybout@prezens.nl
Hoofddorp: Bregje Kras b.kras@prezens.nl
Amsterdam: Agaath Drost a.drost@prezens.nl


Leiden | LUMC (afdeling verloskunde/psychiatrie/neonatologie), in samenwerking met het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp, de verloskundigenpraktijken in Leiden en de GGZ Rivierduinen Leiden.

LUMC (afdeling verloskunde/psychiatrie/neonatologie), in samenwerking met het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp, de verloskundigenpraktijken in Leiden en de GGZ Rivierduinen Leiden.

EGJ Rijntjes-Jacobs

Doelgroepomschrijving

Vrouwen met kinderwens en zwangere vrouwen met (mogelijke) psychiatrische problematiek in de voorgeschiedenis of tijdens de zwangerschap, al of niet met gebruik van psychofarmaca. Zwangere vrouwen met ernstige psychosociale problematiek, baringsangst, verstandelijke beperking of afhankelijkheid van middelen.

Behandeling

Soort voorziening(en)

POP-poli in de vorm van MDO
- Papieren consult in de vorm van MDO met vast kernteam en externe betrokkenen/behandelaren. Frequentie: eenmaal per maand. Patiënte niet aanwezig tijdens MDO.
Er wordt gewerkt vanuit de visie: patiënte centraal, doen wat nodig en gewenst is en vandaaruit betrekken wie nodig zijn.

Polikliniek
- Face to face consult met vervolgcontacten bij betrokken individuele behandelaren (verloskunde, psychiatrie)

Verwijzers kunnen in overleg met patiënte en partner kiezen tussen een primair consult bij de psychiater of bij de gynaecoloog, afhankelijk van zwaartepunt. Op indicatie kan een gezamenlijk of vervolgconsult plaats vinden bij een andere specialist uit het kernteam, of patiënte kan besproken worden op het MDO van de POP-poli.
Zo nodig betrekken kinderarts-neonatoloog, maatschappelijk werk, psycholoog
Kliniek

Opnamemogelijkheid afdeling psychiatrie moeder en kind.

Wie is bij het MDO aanwezig:
Kernteam
- Gynaecoloog
- Psychiater
- Kinderarts-neonatoloog
- (Klinisch) verloskundige
- Maatschappelijk werk
- Psycholoog

Overigen: Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige GGZ Rivierduinen, vertrouwensarts Veilig Thuis
Op indicatie: (extern) betrokkenen zoals: eigen extern behandelaar, eigen eerstelijns verloskundige, Jeugd- en Gezinsteam, verslavingszorg, huisarts, fertiliteitsarts, andere behandelaren/begeleiders.

Behandelaanbod

Pre-conceptueel

Kinderwens advies gesprek
Patiënte wordt gezien op de polikliniek verloskunde of psychiatrie. Er wordt gekeken naar risico’s, aanpassing medicatie en een behandelplan opgesteld indien patiënte zwanger wordt. Zo nodig wordt patiënte besproken in het MDO.

Behandelaanbod

Gedurende de zwangerschap

Medicamenteuze behandeling
Met patiënte wordt gekeken of de huidige medicatie voortgezet of aangepast moet worden.

Zwangerschapsmanagement/begeleiding Patiënte wordt zo nodig gezien op de speciale spreekuren voor POP-poli patiënten. Indien patiënte verwezen wordt vanuit de eerste lijn wordt zo mogelijk de zwangerschapsbegeleiding voortgezet in de eerste lijn met evt. consulten in de tweede lijn
Maatschappelijk werk biedt op indicatie begeleiding tijdens de zwangerschap, voorbereiding op ouderschap, inventariseert hulpmogelijkheden en geeft hulp bij verwijzing.

Overige behandelmogelijkheden
Indien nodig kan een patiënte opgenomen worden op de afdeling psychiatrie

Behandelaanbod

Postpartum

Eenmalig PP-consult (FtF)
Indien afgesproken komt maatschappelijk werk/psychiatrie langs in het kraambed. Er wordt ook zorg gedragen door alle betrokkenen voor goede overdracht in de keten naar huis.

Aanmelding

Hoe aan te melden

LUMC:
Polikliniek Verloskunde per mail verloskunde@lumc.nl of tel. 071-5263325 (werkdagen 9-12 en 14-16 uur)
Polikliniek Psychiatrie: aanmelding via Zorgdomein of schriftelijk: Poli
Psychiatrie B1-P, LUMC, Postbus 9600, 2300 RC Leiden. Zo nodig tel. overleg tel. 071-5263785 (tel. spreekuur maandag tm donderdag 9.15-10 uur)

Alrijne ziekenhuis Leiderdorp:
- Hoe en bij wie?

Wie kan verwijzen

Verloskundige
Gynaecoloog
Huisarts
Psychiaters
Fertiliteitsarts

telefoon

website

www.geboortehuisleiden.nl

Contactgegevens betrokken behandelaren

Dr K. (Klarke) Boor, gynaecoloog-perinatoloog
Drs M. (Marieke)Veenhof, gynaecoloog-perinatoloog
G. (Godelieve) J.J. van Roosmalen, klinisch verloskundige
Drs A. (Annemarie) Sluijs, klinisch verloskundige en psycholoog
M. (Marjolijn) Meijer, klinisch verloskundige
Drs E. (Esther) G.J. Rijntjes-Jacobs, kinderarts-neonatoloog
Dr I. (Irene) M. van Vliet, psychiater, via bovengenoemd telefoonnummer of psychiatrie@lumc.nl


Nijmegen | Radboud UMC

Radboud UMC

Tamara Hagen, verpleegkundig specialist

Doelgroepomschrijving

Preconceptioneel, gedurende de zwangerschap en post partum
- Vrouwen met een kinderwens of zwangere vrouwen die:
- psychiatrische klachten hebben
- een psychiatrische voorgeschiedenis hebben
- psychiatrische medicatie gebruiken - een lichamelijke ziekte hebben met verhoogde kans op psychiatrisch ziek worden (reumatologisch, oncologisch, cardiovasculair, neurologisch, endocriene ziekten, infectieziekten)
- middelen misbruiken of afhankelijk zijn van middelen (alcohol, drugs, medicijnen)

Post partum
- Vrouwen met psychiatrische klachten die ontstaan zijn in het kraambed tot een half jaar na de bevalling.

Behandeling

Soort voorziening(en)

Behandelaanbod

Pre-conceptueel

analyse van de psychiatrische voorgeschiedenis en -behandeling
taxatie van huidig toestandsbeeld,
risicotaxatie ten aanzien van terugval in psychiatrische stoornis
inschatten van prognose en implicaties van zwangerschap en partus
pre-conceptioneel advies, waarbij met de patiënte voordelen en nadelen van starten, veranderen, stoppen of continueren van psychofarmaca wordt besproken, en behandelalternatieven worden overwogen
Hierbij staan de belangen van vrouw èn kind centraal.

Behandelaanbod

Gedurende de zwangerschap

Psychiatrische consultatie en begeleiding bij acute of electieve klinische opname op de afdeling verloskunde
Psychiatrische diagnostiek en behandeling (medicamenteus en gedragstherapeutisch)
Behandeling van psychiatrische klachten vindt plaats in nauwe samenwerking met verloskundige, huisarts en gynaecoloog, zowel in klinische als ambulante setting.

Behandelaanbod

Postpartum

Psychiatrische consultatie en begeleiding bij een klinisch kraambed op de afdeling verloskunde
Poliklinische psychiatrische consulten voor diagnostiek, behandeladvies en kortdurende behandeling tot maximaal 1 jaar post partum.

Polikliniek
- Kliniek (1 moeder- en kindbed)
- Wie is bij het POP-consult aanwezig: Psychiater bij een intake op POP psychiatrie
(klinisch) verloskundige bij een intake op POP verloskunde
Verpleegkundig specialist GGz bij een intake op POP psychiatrie

Aanmelding

Hoe aan te melden

Verwijzing en aanmelding is mogelijk door huisartsen via zorgdomein en voor medisch specialisten via de fax.

Alle aanmeldingen worden indien nodig met dr Philip van Eijndhoven (psychiater) besproken

Wie kan verwijzen

Verwijzing en aanmelding is mogelijk door huisartsen via zorgdomein en voor medisch specialisten via de fax.
Fax nr: 024-3635130.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het aanmeldbureau 024-3635130

telefoon

Telefonisch via polikliniek Psychiatrie (de POP-poli is onderdeel van het zorgprogramma stemming plus) telefoon: 024 3613513

website

Contactgegevens betrokken behandelaren

Tamara Hagen, verpleegkundig specialist 0652028132

Bezoekadres
Radboud universitair medisch centrum
Polikliniek psychiatrie, ingang oost
Reinier Postlaan 4, route 961
6500 HB Nijmegen


Rotterdam | Praktijk voor Zwangerschap en Psychiatrie

Praktijk voor Zwangerschap en Psychiatrie

Sascha Kats, psychiater

Doelgroepomschrijving

Advisering aan de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg, gericht op zwangerschap gerelateerde psychiatrie. Dit kan zowel vrouwen betreffen met een psychiatrische stoornis die zwanger willen worden (prenataal), als vrouwen die al zwanger zijn (nataal) of reeds bevallen (postnataal).

Behandeling

Soort voorziening(en)

 • Face to face consult eenmalig
 • Face to face consult met doorverwijzing
 • Face tot face met vervolgcontacten
 • Polikliniek
 • Wie is bij het POP-consult aanwezig: Psychiater, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)
 • Behandelaanbod

  Pre-conceptueel

  Kinderwens advies gesprek
  Zwangerschapsmanagement
  Overige behandelmogelijkheden

  Behandelaanbod

  Gedurende de zwangerschap

  Medicamenteuze behandeling
  Zwangerschapsmanagement
  Overige behandelmogelijkheden

  Behandelaanbod

  Postpartum

  Eenmalig PP-consult (FtF): preconceptieconsult.
  Wij bieden:
  Individuele en partnerrelatiebehandeling
  Traumabehandeling
  Groepsbehandeling: Een gezonde balans bij post-partumproblematiek.
  Medicamenteuze behandeling
  Eenmalig telefonisch consult
  Meerdere consulten indien nodig

  Aanmelding

  Hoe aan te melden

  met een schriftelijke verwijzing met vermelding SGGZ en de verwijsvraag.

  Wie kan verwijzen

  Verloskundige
  Huisarts
  Psychiaters
  Gynaecoloog

  telefoon

  06-44338871 (Mw. S. Kats)
  06-10800003 (Dhr. van Lith)

  website

  https://praktijk-voor-zwangerschap-en-psychiatrie.com/

  Contactgegevens betrokken behandelaren

  Levie Vorstkade 65 (Locatie: De gezonde wereld), 3071 AG Rotterdam

  Betrokken behandelaren
  Mw. S. Kats, Psychiater; Dhr. K. van Lith, SPV


  Utrecht | Baby Blues Domstad

  Baby Blues Domstad

  Rinske Frima

  Doelgroepomschrijving

  Zwangere vrouwen, moeders met een kind in de leeftijd van 0-1, met depressies en angsten geluxeerd door zwangerschap, bevalling en/of baby. Ook vaders vallen onder de doelgroep.

  Behandeling

  Soort voorziening(en)

  Behandelvoorziening is basis ggz door een gz-psycholoog BIG.

  Behandelaanbod

  Pre-conceptueel

  Zowel preconceptueel, tijdens de zwangerschap als post partum wordt basis ggz aangeboden. Circa 1-12 consulten gemiddeld. Behandeling bestaat o.a. uit psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, IMH-methodiek, en bij indicatie wordt met de huisarts of psychiater overlegd over de indicatie voor psychofarmaca.

  Behandelaanbod

  Gedurende de zwangerschap

  Zowel preconceptueel, tijdens de zwangerschap als post partum wordt basis ggz aangeboden. Circa 1-12 consulten gemiddeld. Behandeling bestaat o.a. uit psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, IMH-methodiek, en bij indicatie wordt met de huisarts of psychiater overlegd over de indicatie voor psychofarmaca.

  Behandelaanbod

  Postpartum

  Zowel preconceptueel, tijdens de zwangerschap als post partum wordt basis ggz aangeboden. Circa 1-12 consulten gemiddeld. Behandeling bestaat o.a. uit psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, IMH-methodiek, en bij indicatie wordt met de huisarts of psychiater overlegd over de indicatie voor psychofarmaca.

  Aanmelding

  Hoe aan te melden

  Via het contactformulier op de website.

  Wie kan verwijzen

  Huisarts
  Psychiaters
  Overig: signalering door verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, maatschappelijk werkende en psychologen ziekenhuizen, bedrijfsartsen.

  telefoon

  06-27495884

  website

  www.babyblues-domstad.nl

  Contactgegevens betrokken behandelaren


  Utrecht/ Zeist | Diakonessenhuis Utrecht

  Diakonessenhuis Utrecht

  Dr.J.Boon, Gynaecoloog

  Doelgroepomschrijving

  Gynaecoloog/perinatoloog. mede karretrekker POP poli

  Behandeling

  Soort voorziening(en)

  Pop-poli: Face to face consult met doorverwijzing
  Wie is bij het POP-consult aanwezig:
  Gynaecoloog
  Psychiater
  Verpleegkundig specialist GGz
  nurse practitioner & klinisch maatschappelijk werksster

  Behandelaanbod

  Pre-conceptueel

  Kinderwens advies gesprek
  preconceptioneel gesprek op eigen verzoek of doorverwijzing via fertiliteitspoli. Hierbij wordt gekeken naar optimalisering situatie voor de zwangerschap


  Zwangerschapsmanagement
  Liefst in begin zwangerschap wordt een consult gepland met of psychiater of maatschappelijk werk voor preventieve maatregelen en optimalisering van zorg rondom patiente en familie

  Behandelaanbod

  Gedurende de zwangerschap

  Medicamenteuze behandeling
  medicatie wordt eventueel aangepast, of geiniteerd. Voorlichting over medicatie in zwangerschap en kraambed? borstvoeding

  Zwangerschapsmanagement
  er wordt contact gelegd met andere GGZ en verloskundige behandelaars
  er wordt een zorgsysteem voor gezin georganiseerd waar nodig. Preventieplan wordt gemaakt
  Overige behandelmogelijkheden
  enkele keer wordt EMDR verricht

  Behandelaanbod

  Postpartum

  Eenmalig PP-consult (FtF)
  direkt Postpartum wordt er contact gelegd tussen pat en verpleegkunidig specialist GGZ of Maatschappelijk werk. Er wordt nagegaan of r een contact is met eigen behandelaar anders staan zij zelf ter beschikking bij problemen / vragen

  Aanmelding

  Hoe aan te melden

  aanmelding via digitale verwijzing voor de POP caroussel via zorgdomein

  Wie kan verwijzen

  Verloskundige
  Huisarts
  andere specialisten in ziekenhuis

  telefoon

  polikliniek verloskunde tel 0882507575
  coördinator POP poli: tel 8802505359

  website

  www.diakonessenhuis.nl -> gyneacologie -> POP-Plus polikliniek alles over zwangerschap en bevallen

  Contactgegevens betrokken behandelaren

  Vaste overlegpartners bij MDO:
  Dr J.Boon ( gynaecoloog), Dr A.Maat (psychiater). Dr E.Ockhuisen Zwitserlood ( Specialist verpleegkunidge GGZ), Mw.A van Esch ( maatschappelijk werk)
  Jellinek
  FIOM
  Voorzorg
  1e lijns verloskundige betrokken bij zwangerschap of kraambed Er zijn andere vertegenwoordigers van bv Moviera , SAFE


   


  Vermelding

  Ontbreekt uw behandelcentrum op deze pagina, dan hebben we nog geen actuele informatie ontvangen.
  Download het format (Word)

  Wanneer u deze ingevuld retour stuurt, wordt het binnen 1 week geplaatst.

  De 'oude' lijst met behandelcentra vindt u hier

  Criteria voor vermelding

  Informatie voor vermelding behandelcentra op deze website vindt u hier.