informatie Mind2Care

Mind2Care is een digitale screen-en-advies tool. Het is een gevalideerd zorginstrument dat is voortgekomen uit
jarenlang onderzoek door Nederlandse onderzoekers en professionals vanuit de geboortezorg. Met de Mind2Care kunnen alle zwangeren routinematig gescreend worden op de mogelijke aanwezigheid van psychische problemen, psychosociale problematiek en middelengebruik, op een cliƫnt-vriendelijke manier. Vervolgens kan er extra begeleiding en/of behandeling-op-maat aangeboden worden aan zwangeren die hiervoor in aanmerking komen.


De Stichting Mind2Care is speciaal door het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ) opgezet om het instrument in beheer te nemen. Deze Stichting heeft geen enkel winstoogmerk. Ze behartigt de belangen van professionals door bij nieuwe ontwikkelingen zo nodig de vragenlijst en de adviezen aan te passen. Ze behartigt ook de belangen van de zwangere door veel aandacht te vragen voor het stellen van eenvoudige vragen en het geschikt zijn voor zwangeren met verschillende achtergronden.


Zorgverleners die actief zijn binnen de geboortezorg kunnen gebruik maken van de Mind2Care tool na het tekenen van een gebruikerscontract, opgesteld door de Stichting Mind2Care. In dit contract staan afspraken vastgelegd over zorgvuldigheid en bescherming van medische gegevens conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Lees meer over Mind2care

< terug naar "Vaststellen probleem/Vragenlijsten"